VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Profesní vzdělávání - Škola 21

Grantový projekt Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Účast v projektu je bezplatná.

Obsah projektu je zaměřen na systematické zvyšování profesní připravenosti řídících pracovníků a dalších pedagogických pracovníků s důrazem na realizaci kurikulární reformy a uskutečňování změn ve vzdělávání a v neposlední řadě na dovednosti řídit svůj vlastní profesní rozvoj v celoživotním vzdělávání.

Aktivity projektu proběhly úspěšně, v souladu s harmonogramem.

Byly splněny vytčené cíle a projekt byl 31.5.2012 ukončen.

===========================================================

21. května 2012 se v Praze uskutečnila závěrečná konference projektu.

Proběhlo formální i neformální zhodnocení průběhu projektu, zazněly komentáře k dosaženým výsledkům.

Hlavní cíle projektu byly splněny.

Za příznivého počasí a účasti ředitelů škol zúčastněných v projektu, zástupců lektorského týmu projektu, pozvaných hostů a projektového týmu byla plavba po Vltavě na lodi Poseidon symbolickou tečkou za projektem.

=============================================

Aktivity projektu probíhají v souladu s harmonogramem.

Všechny vzdělávací programy realizované v projektu mají akreditaci MŠMT a absolventi těchto programů získají osvědčení. Účast v projektu je pro přihlášené účastníky zdarma.

Projekt je členěn na tři samostatné části

I. část: Manažerská příprava – Studium pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ)

Vzdělávací program pro pedagogické pracovníky zaměřující se v rámci profesního rozvoje na přípravu pro výkon řídící funkce a dále pro vedoucí pracovníky působící krátce v řídících funkcích a nesplňující kvalifikační předpoklady pro výkon řídící funkce, jak stanovuje § 5 odst. 2 zákona 563/2004 Sb. a § 5 vyhlášky č. 317/2005. Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na získání a rozvoj potřebných manažerských kompetencí pro výkon funkce a je v souladu se standardem kvalifikačního Studia pro ředitele škol a školských zařízení (SŘ).

II. část: Profesní manažerské vzdělávání ředitelů

Vzdělávací program pro ředitele, zástupce ředitele a další vedoucí pracovníky škol a školských zařízení, který bude zahrnovat manažerské vzdělávání a dále rozvíjet profesní kompetence a odbornou připravenost ve všech oblastech řízení. Program navazuje na funkční studium ředitelů SŘ (FS I) a je doporučen jeho absolventům.

III. část: Profesní vzdělávání učitelů / celých pedagogických sborů

Vzdělávací program reflektující současné požadavky vývoje vzdělávání, který umožní systematické zvyšování profesní připravenosti učitelů pro realizaci kurikulární reformy. Cílovým zaměřením je podpořit vzdělávání celých pedagogických sborů škol. Do tohoto programu se nehlásí učitelé samostatně, školu přihlašuje ředitel.

Cílové skupiny

Pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ve Středočeském kraji (MŠ, ZŠ, SpŠ, SŠ):

  • pedagogičtí pracovníci připravující se na výkon řídících funkcí (pro I. a II. část projektu)
  • ředitelé, zástupci ředitelů a další vedoucí pedagogičtí pracovníci (pro I. a II. část projektu)
  • učitelé – celé pedagogické sbory škol (pro III. část projektu)

Termín realizace projektu: 01/2010 - 04/2012

Přiložené soubory obsahují:

Informace byly rozeslány na školy ve Středočeském kraji.

Manažer projektu:

Mgr. Jaroslav Borský tel.: 721 850 183, 313 517 297, e-mail: borsky@visk.cz