VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Co školám může nabídnout VISK v rámci projektu IKAP

VISK je jedním z partnerů krajského projektu IKAP – Implementace krajského akčního plánu (podrobnosti o projektu a našich aktivitách).

Středočeské základní a střední školy mohou ZDARMA využít nabídku našich služeb a aktivit v rámci tohoto projektu – doporučujeme např.:

Supervize pro školy

 • poskytnutí služeb supervizora škole
 • supervizor bude dojíždět přímo do školy
 • předpokládá se zapojení ředitele, případně dalších vedoucích pedagogických pracovníků školy
 • rozsah supervize pro 1 školu – 20 hodin

V případě zájmu kontaktujte Mgr. Lindu Richterovou – richterova@visk.cz, 721 836 063.

Konzultace pro školy v oblasti čtenářské gramotnosti, matematické gramotnosti, ICT kompetencí a rozvoje výuky cizích jazyků

 • poskytnutí služeb konzultanta škole pro jednu z výše uvedených oblastí
 • konzultant bude jezdit přímo do školy
 • konzultant poskytne skupince pedagogů (2 – 4) metodické rady a doporučení, pomůže jim s řešením nejčastějších problémů, možná je i výchozí hospitace v hodině, výukovou hodinu na škole může odučit i konzultant (v AJ) apod.
 • rozsah konzultace pro 1 školu – 10 hodin

V případě zájmu o konzultace kontaktujte Pavlu Langrovou – langrova@visk.cz, 606 615 672.

Metodické setkání – Sdílení dobré praxe v poskytování celoživotního učení na školách – 27. 3. 2019 od 9.00 hod na SOŠ a SOU Nymburk Možnost přihlášení

Program setkání:

 • Vystoupení zástupců NÚV zaměřené na poskytování celoživotního učení
 • Prezentace zástupce MŠMT k celoživotnímu učení
 • Vystoupení zástupce ÚP Příbram ohledně poskytování rekvalifikací
 • Sdílení dobré praxe škol poskytujících celoživotní učení (SOŠ a SOU Nymburk, SOŠ a SOU Neratovice, Akademie řemesel Praha – Zelený pruh, SŠ služeb a řemesel Stochov)

Metodické setkání – Zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace v praxi (Elektrikář – silnoproud) – 29. 5. 2019 od 9.00 hod. na Akademie řemesel Praha – Zelený pruh Možnost přihlášení

V rámci setkání budete mít možnost vidět v praxi průběh teoretické i praktické části zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Elektrikář – silnoproud, prostor bude i pro dotazy týkající se průběhu a přípravy zkoušek. Účast na setkání Vám pomůže k rozhodnutí, zda začít s celoživotním vzděláváním či rozšířit jeho nabídku na Vaší škole.


Tablety a mobilní zařízení ve výuce

Vypsané volné termíny na jaro 2019 v Praze. Semináře jsou vhodné pro šablony, vybírejte podle zadání své školy.

Výběr z témat seminářů – uskutečnění vždy závisí na dostatečném počtu přihlášených:

Tablety a mobilní zařízení ve výuce:

E-learning pro žáky I. stupně ZŠ – 2.4.2019 od 9:00 do 16:00
Vzdělávací program je zaměřen na představení e-learningových nástrojů využitelných ve výuce na 1. stupni ZŠ. Představí možnosti, jak je pro podporu učení možné využívat internet již se žáky mladšího školního věku.
Obsahem semináře jsou témata podporující čtenářskou gramotnost a mediální výchovu. Součástí semináře jsou praktické a tvořivé aktivity, realizované samotnými účastníky semináře. Naučí se využívat nástroje ve výuce z pozice žáka, využívat počítače i dotyková zařízení (tablety, mobilní telefony), naučí se nastavit přístupy žákům. Součástí některých aplikací jsou evaluační nástroje vhodné jako podklady pro hodnocení žáků.

Obsah – témata:

 • Čtenářský deník
 • Storybird.com
 • Google Učebna (Google Classroom)
 • Online kurzy, které je možné využívat pro žáky na 1. stupni ZŠ
 • Mobile learning – jednoduché aktivity pro práci s mobilem z pozice žáka (Quzlet Live, Kahoot!)
 • využití mobilního telefonu jako krokoměru
 • Online dotazníky a ankety
 • Plánování času a úkolů

  Ukázky a aplikace využitelné pro tvořivou práci žáků na 1. stupni ZŠ, vhodné pro individuální i skupinovou výuku.


Tablety a jejich využití při projektové výuce – 7.5.2019 – od 9:00 do 16:00
určeno zejména pedagogickým pracovníkům ZŠ (1. a 2. stupeň) a odpovídajících roč. G.
Obsah semináře vychází z praktických zkušeností s využitím tabletů ve výuce. Účastníci se seznámí s možnostmi projektové výuky. S použitím metody SAMR se dokáží rozhodnout, kdy postupně zařadit tablety do výuky. Vyzkouší si tvorbu materiálů z projektové výuky, materiály budou vzájemně sdílet.


Přípravný kurz a zkouška ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti

Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Aktuální termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace je vypsán na 26. 4. 2019.

K přípravě na zkoušku lze využít pětidenní přípravný kurz (40 hod.):

 • 29. 3. 2019 – zdravověda
 • 30. 3. 2019 – zdravověda
 • 5. 4. 2019 – právo
 • 12. 4. 2019 – pedagogika, psychologie
 • 13. 4. 2019 – pedagogika, psychologie

Osobnostně sociální rozvoj - program pro MŠ (16 hodin)

Vzdělávací program v rozsahu 16 hodin bude realizován jako výjezdový v hotelu KASKÁDA Ledeč nad Sázavou

Kurz je zaměřen na osobnostně sociální rozvoj pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání z pohledu potřeb vlastní osobnosti a pedagogické činnosti v mateřské škole.
Jeden z bloků kurzu bude věnován prevenci stresu a syndromu vyhoření pedagogického pracovníka v předškolním vzdělávání.

V ceně je zahrnuto ubytování, stravování po dobu konání akce včetně coffee breaků, metodické materiály.
Účastníci si dopravu zajišťují sami, není zahrnuta v ceně. Vstup do Fitness pro účastníky školení zdarma.
V případě zájmu můžeme zarezervovat bowlingové dráhy nebo squashové kurty, spinningovou hodinu pouze pro účastníky školení.

Podrobné informace a možnost přihlášení:

Termín konání:
So 13.4.2019 09:00–18:00 (1. díl)
Ne 14.4.2019 09:00–13:00 (2. díl)
Místo konání: Hotel KASKÁDA, Husovo náměstí 17, Ledeč nad Sázavou

Lektor: Mgr. Alena Vlková
Organizační garant: Jana Mutlová, 733 642 648, mutlova@visk.cz

Cena: 4500 Kč, šablona 16 hod.


BETT Londýn 2019 - inspirace pro pedagogy

tabule černá na dotyk

VISK uspořádal od 22. 1. do 24. 1. 2019 expedici na celosvětovou výstavu BETT v Londýně.

Výstava BETT SHOW zaměřená na využití technologií ve vzdělávání probíhá již od roku 1985 vždy v lednovém termínu. K vidění je velké množství novinek a inspirací.
Výstava je rozsáhlá jednak plochou a hlavně počtem vystavovatelů. Se skupinou středočeských pedagogů jsme věnovali její návštěvě celý den a i to stačí jen na zběžné seznámení…

Roboti jsou všude, vlevo, vpravo, malí, velcí, kulatí, hranatí, na pásech, kolech, jako stavebnice atd. Je tu i 3D tisk, vyřezávací plottery, polytechnické stavebnice, projekční technika, dotykové tabule a obrazovky větší a ještě větší, stolky s dotykovou plochou, projekce na podlahu s interaktivitou.
Mnoho nabíjecích boxů pro tablety a notebooky. Různé měřící systémy pro podporu výuky přírodovědných předmětů, snímače a čidla. Vizualizéry, kamery.
Řešení komplexní a drahá, vedle řešení jednoduchá a poměrně levná, např. mikroskop vytvořený jednoduchým doplňkem k smart telefonu.

A hlavně jsou tu lidé, mnoho vystavujících natěšených poskytnout výklad či vysvětlení, mnoho zvídavých návštěvníků. Ke každému robotu pochopitelně patří jeho ovládací – programovací prostředí, ale to fotit moc nejde a metodika už vůbec.
Zejména největší firmy jako Microsoft a Google připravily workshopy, ukázková videa, přednášky atd. Některá videa jsou dostupná např. na YouTube nebo na firemních webech.

Jedná se o výstavu zaměřenou na využití technologií ve vzdělávání, tím je silně ovlivněn výběr fotografií v galerii:

V roce 2020 znovu plánujeme uspořádat zájezd jako vzdělávací akci pro pedagogy.


Semináře ICT a matematika - jaro 2019 Praha

Vypsané volné termíny na jaro 2019 v Praze. Semináře jsou vhodné pro šablony, vybírejte podle zadání své školy.

Výběr z témat seminářů – uskutečnění vždy závisí na dostatečném počtu přihlášených:

Tablety a mobilní zařízení ve výuce:

Učíme se s tabletem na I. stupni ZŠ – 19.3.2019 – Ukázky a aplikace využitelné pro tvořivou práci žáků na 1. stupni ZŠ, vhodné pro individuální i skupinovou výuku.
E-learning pro žáky I. stupně ZŠ – 2.4.2019
první dva semináře pro I. stupeň ZŠ, další volná pokračování budou na podzim

Tablety a jejich využití při projektové výuce – 7.5.2019 – určeno zejména pedagogickým pracovníkům ZŠ (1. a 2. stupeň) a odpovídajících roč. G.
Obsah semináře vychází z praktických zkušeností s využitím tabletů ve výuce. Účastníci se seznámí s možnostmi projektové výuky. S použitím metody SAMR se dokáží rozhodnout, kdy postupně zařadit tablety do výuky. Vyzkouší si tvorbu materiálů z projektové výuky, materiály budou vzájemně sdílet.


Grafické programy, publikování na webu

Inkscape – 16.5.2019
Nástroj Inkscape je určený k vektorovému kreslení – v praxi jej lze využit pro vytváření obrázků, ikon, log a grafických návrhů webových stránek.

Publikační systém WordPress – 3.4.2019, obsazeno, přihlašujeme náhradníky
Obsah vzdělávacího programu je zaměřen na seznámení s pokročilými funkcemi publikačního systému WordPress. Redakční (publikační) systém WordPress patří mezi open source software a je určený pro provozování webových stránek a publikování textového a multimediálního obsahu. Pro uživatele představuje kreativní publikační nástroj, který nevyžaduje znalost programovacích jazyků. Účastníci se v průběhu semináře seznámí s možnostmi využití ve výuce informačních technologií i v publikační činnosti pro potřeby školy.

Scratch do každé hodiny 15.5.2019 – vizuální programovací jazyk, určený pro mladší věkovou skupinu.
Praktická aktivní činnost účastníků s programem v počítači spočívá v sestavení grafických schémat (časová osa, myšlenková mapa, slepá mapa), namlouvání dialogů ve scénách, kresbě vektorových i rastrových objektů, skládání rytmických a melodických sekvencí, orientaci v souřadném systému roviny a vizuálním sestavování programů. Ukázky jsou řazeny s respektováním časové a tematické provázanosti.
Scratch ve spolupráci s vhodnou robotickou stavebnicí představuje jednu z možností polytechnizace výuky.
Určeno: pedagogickým pracovníkům ZŠ a odpovídajících roč. víceletých G


Úkoly orgánů obcí v souvislosti s přípravou voleb (zaměřeno na volby do Evropského parlamentu)

Nabízíme Vám účast na metodicky pojatých seminářích:

26.03.2019 – Mělník

28.03.2019 – Příbram

05.04.2019 – Kutná Hora

09.04.2019 – Mladá Boleslav

Určeno starostům, místostarostům a zaměstnancům úřadů územních samosprávných celků, kteří se podílejí na přípravě voleb.
V České republice proběhnou volby 24. a 25. května 2019.


Rozšíření lektorského sboru VISK

čtenář

Připravujeme rozšíření našeho lektorského sboru.

Hledáme další kvalitní lektory ke spolupráci v oblasti ICT.

Naše prezenční vzdělávací programy probíhají zejména v Praze a středních Čechách.

Další informace o požadavcích na lektory a podmínkách spolupráce poskytne
Ing. Jan Stejskal, metodik dalšího vzdělávání.
stejskal@visk.cz, mobil 732 266 480


Stránky