VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Nejčastější chyby kontrolních šetření v oblasti hospodaření obcí

ilu_obrázek

Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnout účastníkům informace o aktuálních problémech účetnictví veřejného sektoru – obcí a jimi zřizovaných příspěvkových organizací, především se zaměřením na nejčastěji zjišťované chyby v této oblasti.

Určeno: Vzdělávací kurz je určen úředníkům vykonávajícím správní činnosti při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu, a dalším úředníkům zařazeným do ekonomických a finančních odborů.

Data a místa konání:

26.04.2018 – Příbram, On-line přihlášení
03.05.2018 – Mladá Boleslav, On-line přihlášení
17.05.2018 – Kutná Hora, On-line přihlášení

Zúčastnit se mohou též zástupci příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky.


Přírodní vědy a polytechnický rozvoj s podporou ICT

autoindukce_stare_casy

Přírodní vědy s podporou ICT- vzdělávací programy vhodné pro „šablony.“

Měření a řízení experimentů s podporou počítače a internetu 23.05.2018 – rozsah 8 hodin.

Experimenty jsou využitelné ve výuce fyziky, chemie a dalších přírodovědných předmětů příp. el. měření.
Obsahem jsou techniky klasického počítačem podporovaného měření s vazbou na konstrukci a sestavování vzdálených experimentů měřených po internetu. Vše je doplněno množstvím praktických ukázek a metodickým vysvětlením možností, jak pomocí těchto metod aktivovat tvůrčí a samostatnou práci žáků v rámci jejich polytechnického rozvoje a zájmu o přírodní vědy.

Polytechnické vzdělávání – využití řízeného experimentu s podporou počítače a internetu – 23.5. a 30.5.2018 – rozsah 16 hodin
Vzdělávací program je zaměřen na moderní metody výuky zaměřené na polytechnické vzdělávání a netradiční způsoby měření při výuce přírodovědných předmětů.

Řízený experiment – důležitá součást polytechnického vzdělávání.
Ve druhé části se účastníci na základě praktických ukázek i vlastní samostatné práce seznámí s metodami začlenění praktických činnosti žáků (systematické a objektivní pozorování – měření – experimentování) do výuky s obsahovou integrací přírodovědného, technického a environmentálního vzdělávání. Tematicky se experimenty věnují oblasti obnovitelných zdrojů energie.

Z obsahu – témata: 1. Obnovitelné zdroje energie – větrná a sluneční energie

 • jak přesně technologie obnovitelných zdrojů (OZE) fungují
 • jaké další možnosti produkce energie existují
 • systémové začlenění technologií OZE do moderní výuky přírodovědných předmětů
 • názorné předvedení a vysvětlení experimentů na základní témata

Společná první část s kurzem 8 hodin, druhý díl navazuje 30.05.2018.

Kontakt a informace: Ing. Jan Stejskal, stejskal@visk.cz, 732 266 480


Výjezdní semináře pro ředitele škol – ZŠ a MŠ

ilu_obr_skamna

Blíží se termín konání tradičních dvoudenních setkání ředitelů ZŠ a MŠ Středočeského kraje:

Pokud jste se ještě nepřihlásil/a a máte zájem o účast, můžete se přihlásit do pátku 13. 4. 2018 (nebo do vyčerpání kapacity):

Seč, Kongresový hotel Jezerka – 9. – 10. 5. 2018 (4 volná místa)
Nesuchyně, hotel Lions – 22. – 23. 5. 2018 (OBSAZENO, přijímáme jen náhradníky)

Vybrané tematické okruhy z připraveného programu obou setkání:

 • Aktuální informace z odboru školství KÚ Středočeského kraje
 • Aktuální informace ke změnám ve financování škol a školských zařízení
 • GDPR – Shrnutí podstatných změn v oblasti ochrany osobních údajů v praxi škol, odpovědi na dotazy
 • Právní řešení vybraných situací ve školství
 • Informace o činnosti Středočeského inspektorátu ČŠI
 • Nové možnosti testování InspIS SET (pro ZŠ)
 • Řízení současné MŠ – příklady dobré praxe (pro MŠ)
 • Informace VISK – nabídka DVPP, kvalifikační a specializační studia, preventivní programy, šablony

Přihlášení účastníci obdrží pozvánku s podrobnějším programem a informacemi.

Za VISK zve PhDr. Eva Koberová, vedoucí metodička dalšího vzdělávání.


Český kras – programy pro exkurze třídních kolektivů 1. i 2. stupně ZŠ – pojeďte s námi

ilu_foto_krajina

Proč? Získáte podklady (program, informace, pracovní listy) pro zajímavou exkurzi vaší třídy, která tematicky doplní výuku přírodovědy, vlastivědy, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu.
Pracovní listy budou připraveny pro 1. i 2. stupeň ZŠ.

Program je připraven ve spolupráci s AOPK ČR (Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky) a s účastí vedoucího Správy CHKO Český kras pana RNDr. Františka Pojera, který zodpoví dotazy účastníků a bude exkurzi doprovázet.

Můžete se podívat na místa, kam se obvykle návštěvníci nedostanou.
Tetín – procházka obcí – historie a kultura, pověsti a jejich obraz v literatuře
Zlatý kůň – vycházka po části naučné stezky Národní přírodní památky Zlatý kůň
Zastávka Svatý Jan pod Skalou – nejmalebnější kout Národní přírodní rezervace Karlštejn

Kdy a jak? 15. května 2018

Autobusem z Prahy, možný nástup v Berouně.
V průběhu přejezdu autobusem proběhne odborný výklad lektorů, na jednotlivých stanovištích budou účastníci pod vedením lektorů ve dvou skupinách pracovat přímo v terénu.

Podrobné informace a možnost přihlášení.

Doporučujeme: učitelům 1. st. ZŠ, učitelům zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, českého jazyka na 2. st. ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G


Inkluzivní programy pro základní i střední školy

I ve druhém pololetí školního roku 2017/2018 jsme pro Vás připravili řadu akreditovaných programů, které jsou vhodné pro šablonu inkluze pro základní i střední školy.
Snažili jsme se, abychom se k Vám dostali blíž, a naplánovali semináře v různých střediscích Středočeského kraje.

Výběr z 16 hod. programů:

Žák s PAS a narušenými komunikačními schopnostmi = 19. a 20. 4. 2018, Penzion U Kováře, Rohozec u Kutné Hory
Žák s PAS a narušenými komunikačními schopnostmi = 20. a 27. 4. 2018, VISK Benešov
Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti – možnosti pedagogické intervence = 17. a 18. 5. 2018, VISK Mladá Boleslav
Hyperaktivní žák s poruchou pozornosti – možnosti pedagogické intervence = 8. a 14. 6. 2018, VISK Příbram
Společné vzdělávání a pedagogický sbor v současné střední škole = 26. 4. a 3. 5. 2018, VISK Praha

Výběr z 8 hod. programů:

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole = 26. 4. 2018, VISK Praha
Hodnocení žáků jako podpora pozitivní motivace = 4. 5. 2018, VISK Kutná Hora
Hodnocení žáků jako podpora pozitivní motivace = 7. 6. 2018, VISK Příbram
Jak vytvářet dobré vztahy mezi učiteli a rodiči žáků = 1. 6. 2018, VISK Kladno

Uskutečnění vždy závisí na dostatečném počtu přihlášených.

Kontakt a informace: Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902
Aktuální stav najdete na webových stránkách VISK.
V nabídce si filtrujte obor 14 – „programy vhodné pro šablony“ 


Rozšíření lektorského sboru VISK

čtenář

Připravujeme rozšíření našeho lektorského sboru.

Hledáme další kvalitní lektory ke spolupráci v oblasti ICT.

Naše prezenční vzdělávací programy probíhají zejména v Praze a středních Čechách.

Další informace o požadavcích na lektory a podmínkách spolupráce poskytne
Ing. Jan Stejskal, metodik dalšího vzdělávání.
stejskal@visk.cz, mobil 732 266 480


Nový termín Zkoušek a Přípravného kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Vyhlašujeme další termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
a kurzu, který slouží jako studijní podpora k této zkoušce.

Aktuální termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace: 11. a 12. 5. 2018

Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, vydalo MŠMT pod č.j. MSMT-26747/2016 v Praze dne 1. září 2016.


Semináře jaro 2018 - ICT, matematika a další šablony

Některá témata jsou vypsána jako volné termíny na jaře 2018, všechny v Praze.

Semináře ve variantách 8, 16, případně 24 hodin vybírejte podle zadání své školy.
Uskutečnění vždy závisí na dostatečném počtu přihlášených.

Výběr z témat seminářů:

Grafické programy s volnou licencí:
Inkscape – grafický editor vektorové grafiky 24.04.2018 OBSAZENO, přijímáme náhradníky

Přírodní vědy s podporou ICT:
Měření a řízení experimentů s podporou počítače a internetu 23.05.2018 – rozsah 8 hodin. Současně to bude první část kurzu s rozsahem 16 hodin (druhý díl 30. května 2018).

Experimenty jsou využitelné ve výuce fyziky, chemie a dalších přírodovědných předmětů příp. el. měření.
Obsahem jsou techniky klasického počítačem podporovaného měření s vazbou na konstrukci a sestavování vzdálených experimentů měřených po internetu. Vše je doplněno množstvím praktických ukázek a metodickým vysvětlením možností, jak pomocí těchto metod aktivovat tvůrčí a samostatnou práci žáků v rámci jejich polytechnického rozvoje a zájmu o přírodní vědy.

Matematika s podporou ICT:
Geogebra – 8 hod. – geometrie a algebra názorně a prakticky 31.05.2018 OBSAZENO, přijímáme náhradníky
Matematika 2G – 16 hod. – Geogebra & Google pro zefektivnění výuky matematiky (31.05. a 04.06.2018) OBSAZENO, přijímáme náhradníky

Na podzim 2018 bude v Praze otevřen kurz Office 2016 – Word, Excel a PowerPoint – 24 hodin rsp. 3×8 hodin.
Další kurzy v rozsahu 8, 16 nebo 24 hodin můžeme po dohodě připravit přímo ve vaší škole, pro část sboru apod.

Kontakt a informace:

Ing. Jan Stejskal, stejskal@visk.cz, 732 266 480
Bc. Martin Borský, borskym@visk.cz, 725 868 738 


GDPR - nová pravidla zpracování a ochrany osobních údajů

Přehled již realizovaných a dalších připravených kurzů

Připravené kurzy:
11. 6. 2018 – VISK KUTNÁ HORA – TERMÍN VOLNÝ

Kontaktní osoba: Bc. Karolína Bredlerová, 724 203 892, bredlerova@visk.cz 


Profesní kvalifikace „Administrátor pohřebiště"

ilu_obrazek_vybava_hrobu

VISK je od roku 2015 autorizovanou osobou zařazenou v Národní soustavě kvalifikací pro profesní kvalifikaci „Administrátor pohřebiště“. Tato profesní kvalifikace je určena primárně pro pracovníky ve veřejné správě, kteří mají v rámci své náplně práce na starosti správu a údržbu obecního hřbitova.

Dosažení profesní kvalifikace je možné díky složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Administrátor pohřebiště.

Aktuální termín zkoušky je vypsán na 8. 6. 2018.

Obsahem zkoušky jsou následující moduly:

I. Veřejné pohřebiště, jeho zařízení a vymezení činností
II. Pohřbívání, exhumace a nakládání se zpopelněnými lidskými ostatky
III. Náležitosti Řádu veřejného pohřebiště
IV. Užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti a přechod nájmu
V. Skončení nájmu hrobového místa a vyklizení od hrobového zařízení
VI. Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště
VII. Oceňování nájmu hrobových míst a služeb na veřejném pohřebišti

===

K přípravě na zkoušku můžete využít třídenní přípravný kurz (24 hod.), jehož obsahem jsou veškeré potřebné znalosti ke zkoušce. Termín kurzu se uskuteční v následujících termínech:

10. – 12. 5. 2018

V případě zájmu o zkoušku a kurz vyplňte prosím níže přiloženou příslušnou přihlášku a zašlete e-mailem kontaktní osobě.

Kontaktní osoba: Bc. Karolína Bredlerová, bredlerova@visk.cz, 724 203 892 


Stránky