VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Koordinátor ŠVP OV / Studium k výkonu specializovaných činností – tvorba a následná koordinace ŠVP pro OV

Vzdělávací program dalšího vzdělávání pro pedagogické pracovníky středních odborných škol a středních odborných učilišť „Studium k výkonu specializačních činností – tvorba a následná koordinace školních vzdělávacích programů středních odborných škol a vyšších odborných škol“ v souladu s vyhláškou č. 317/2005 Sb., § 9 b) v rozsahu 250 hodin je členěn do 10 modulů. Každý modul (vyjma úvodního) je zakončen seminární prací a zkouškou formou kolokvia. Po splnění těchto povinností vypracují frekventanti závěrečnou práci.
Studium bude ukončeno ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení ústní zkoušky a obhajobě závěrečné písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.
Cílem programu je připravit pedagogické pracovníky (koordinátory ŠVP) tak, aby dokázali zajistit plynulou přípravu kvalitního školního vzdělávacího programu a aby byli schopni vést a motivovat pedagogický sbor i ke kvalitní realizaci připraveného ŠVP.
Absolvent se uplatní jako koordinátor tvorby a následné realizace školních vzdělávacích programů na všech druzích a typech středních odborných škol.
Studium bude ukončeno ústní zkouškou před komisí a obhajobou závěrečné písemné práce. Po úspěšném složení ústní zkoušky a obhajobě závěrečné písemné práce získá absolvent osvědčení s akreditací MŠMT.
Tento vzdělávací program je v rámci projektu Kurikulum S (Podpora plošného zavádění školních
vzdělávacích programů v odborném vzdělávání) spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
Kód:18-10-G60
Určeno:ped. pracovníkům SOŠ a SOU, kteří budou vykonávat funkci koordinátora tvorby a následné realizace ŠVP ve své škole
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:
Cena:zdarma Kč
Délka:250 hod.
Poznámka:Hodinová dotace: 250 hodin, z toho prezenční výuka 62 hod, samostudium 128 hod, semináře a konzultace 60 hod.
Časová dotace všech modulů a jejich tématických okruhů je rozdělena do dvou semestrů studia. Termíny a místa konání budou upřesněny při zahájení kurzu.
Přihlášky ke studiu pro školní rok 2010/11 do 30.6. 2010.
Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a podrobnější informace o organizaci studia.
Bližší informace poskytne Mgr. J. Randáková, tel.: 257 312 630, 721 456 397, randakova@visk.cz.
Realizováno v rámci projektu Kurikulum S.
Termín zahájení:? 09/2010   09:00
Termín ukončení:06/2011 (!)
Místo konání:VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5-Smíchov (v bud. ZŠ)