VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

PROJEKT CESTY POTRAVIN – STRAVA LOKÁLNĚ A GLOBÁLNĚ

Projekt pro mateřské školy:

CESTY POTRAVIN – STRAVA LOKÁLNĚ A GLOBÁLNĚ

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit Mecklenburg-Vorpommern

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Realizace projektu: 01. 03. 2017 – 30. 11. 2018

Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na podporu ekologického vědomí ve vztahu k potravinové produkci vlastního regionu, na soulad se zásadami zdravé výživy, zodpovědnější chování ve vztahu k potravinám a na zamezení jejich plýtváním. Projekt podporuje rozvoj potřebných kompetencí u dětí MŠ v oblasti pěstování a zpracování potravin a vytvoření postojů k odpovědnému chování k potravinám.
Za tímto účelem projekt nabízí komplex aktivit v oblasti vzdělávací, informační, publikační, metodicko-didaktické i realizaci prakticko-poradenské činnosti. Důležitou součástí projektu je realizace doškolovacích seminářů zaměřených na danou problematiku pro pracovníky VISK (stálých i externích), odborné poradenství a supervize.

Aktivity projektu určené pro mateřské školy:

  • Tvorba/vývoj a realizace vzdělávacích programů pro pracovníky MŠ
  • Tvorba/vývoj a pilotní ověření celoročního vzdělávacího programu pro děti MŠ
  • Tvorba metodicko-didaktických materiálů
  • Materiálně technické dovybavení MŠ zapojených do pilotního ověření celoročního vzdělávacího programu
  • Prakticko-poradenská činnost pro pracovníky MŠ

Cíl projektu:
Cílem projektu je seznámit cílovou skupinu – pracovníky MŠ – s problematikou udržitelného stravování, zprostředkování informace týkající se globálního potravinového trhu a informace o původu potravin, čímž se zlepší znalosti pedagogických i nepedagogických pracovníků MŠ o problematice potravinové soběstačnosti a s tím souvisejícími tématy. Následně tyto znalosti pracovníci MŠ uplatní při vlastním výchovně vzdělávacím působení na děti v MŠ.

Pro další cílovou skupinu – děti MŠ – je v rámci projektu připraven celoroční vzdělávací program.

Mateřské školy zapojené do projektu:

Mateřská škola Šikulka Libice nad Cidlinou
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem – Litol
Mateřská škola Luštěnice
Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav

Za projektový tým:
Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz