VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Nabidka vzdělávání pro veřejnou správu na 1. pololetí 2017

tiutlni_strana_katalogu

Vážení pracovníci veřejné správy, vážené kolegyně a kolegové,

opět jsme pro Vás připravili nabídku vzdělávacích kurzů určenou úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a voleným členům zastupitelstev.

Katalog je rozesílán také mailem na všechny obce a města Středočeského kraje a dalších vybraných regionů.
Pod odkazem Vzdělávání veřejné správy naleznete vždy aktualizovanou nabídku včetně možnosti přihlašování na kurzy. Těšíme se na další spolupráci s Vámi v roce 2017.

S pozdravem
Ing. Pavla Kadeřávková, mobil: 733 642 647,
e-mail: kaderavkova@visk.cz.


Nabídka vzdělávání v sociálních službách na 1. pololetí 2017

titulni_strana_katalogu

Připravili jsme pro vás nabídku vzdělávání v sociálních službách na další období.

Stále aktuální programovou nabídku DVSS s možností on line přihlašování najdete v levém menu – Vzdělávání v sociálních službách.
V případě zájmu o realizaci kurzů na zakázku přímo u Vás v zařízení poskytující sociální služby nás kontaktujte na lesova@visk.cz.
Soubor Nabídka vzdělávání v sociálních službách ke stažení ve formátu PDF. Na požádání zašleme i mailem.
Mgr. Kateřina Lesová – metodička DVSS 


Programová nabídka DVPP na 2. pololetí školního roku 2016 /2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí školního roku 2016/17 v digitální formě.

V plně elektronické verzi naší Programové nabídky se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách www.visk.cz, kde se můžete také elektronicky přihlásit. Věříme, že nám tato forma umožní pružně reagovat na vzdělávací potřeby a jejich vývoj, Vám potom usnadní přístup ke stále aktuálním informacím o naší vzdělávací nabídce.
Pro podporu naší vzájemné komunikace budeme vydávat kromě pololetního elektronického katalogu i jeho průběžně aktualizované verze. Nejaktuálnější informace jsou na webu pod odkazem Vzdělávání pedagogů.

Uzávěrka hromadných přihlášek za školu na vzdělávací akce ve 2. pololetí školního roku 2016/17 je 31.1. 2017. Na všechny akce je možné se hlásit v průběhu celého pololetí, ale včasné zaslání přihlášek má vliv na uskutečnění či zrušení akce.

Informace k šablonám pro MŠ, ZŠ a SŠ – naše nabídka vzdělávání připravená pro MŠ a ZŠ a chystaná pro střední školy.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, těšíme se na spolupráci v roce 2017.

PhDr. Eva Koberová náměstkyně ředitele – hlavní metodička pro vzdělávání
mobil: 731 470 387, e-mail: koberova@visk.cz


Doplňující didaktické studium španělského jazyka

Vzdělávací institut Středočeského kraje nabízí KVALIFIKAČNÍ KURZ
Doplňující didaktické studium španělského jazyka

určený k doplnění odborné kvalifikace učitele ŠJ podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Místo konání Praha, pravděpodobný termín realizace: únor až červen 2017
Více podrobností a přihlášení.
Přihlášky přijímáme do 10. 2. 2017 nebo do naplnění potřebné kapacity pro otevření kurzu.


Jazykové kurzy AJ a konverzační kurz NJ v Praze

Od druhého pololetí šk. roku 2016/17 vypisujeme v Praze tyto jazykové kurzy:

 • Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A2/B1 – B1 = PONDĚLKY od 14:30 do 16:00 hod.

  Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, tj. pravděpodobně od února 2017 do cca prosince 2017 v celkové dotaci 60 výukových hodin. více podrobností a přihlášení

 • Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň B1 – B1/B2 = PONDĚLKY od 16:05 do 17:35 hod.

  Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, tj. pravděpodobně od února 2017 do cca prosince 2017 v celkové dotaci 70 výukových hodin. více podrobností a přihlášení

 • Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A1/A2 – A2 = STŘEDY od 14:30 do 16:00 hod.

  Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, tj. pravděpodobně od února 2017 do cca prosince 2017 v celkové dotaci 60 výukových hodin. více podrobností a přihlášení

 • Konverzační kurz německého jazyka (úroveň B1 – B2) = STŘEDY od 14:30 do 16:00 hod.

  Kurz bude probíhat pravděpodobně od února 2017 do cca května 2017 v celkové dotaci 32 výukových hodin. více podrobností a přihlášení


VISK jako autorizovaná osoba pro novou profesní kvalifikaci

VISK se v průběhu října stal autorizovanou osobou pro další profesní kvalifikaci:
Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu.

Obsahem hodnotícího standardu u této profesní kvalifikace jsou následující moduly:

1. Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství
2. Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérových informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem(jednotlivcem i skupinami)
3. Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky
4. Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace
5. Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce
6. Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli
7. Poskytování kariérových informací ze světa vzdělávání a světa práce
8. Orientace v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání včetně předpisů souvisejících s kariérovým poradenstvím
9. Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry lidí (career management)

O pořádání zkoušek ověřujících dosažení profesní kvalifikace, popřípadě o konání přípravného kurzu k těmto zkouškám Vás budeme informovat.

Pro bližší informace o profesní kvalifikaci poskytne: Bc. Karolína Bredlerová, bredlerova@visk.cz, tel.: 724 203 892


Tvorba výukových videí na mobilních zařízeních

ilustr_obrazek_video

Pro střední a základní školy jsme připravili zakázkový seminář pro pedagogické sbory:

Tvorba výukových videí na mobilních zařízeních

V současné době prakticky každé mobilní zařízení umožňuje nahrávat videa v technické kvalitě, jaká ještě před několika lety byla vyhrazena profesionálům. Mobilní telefon, tablet, akční kamery, digitální fotoaparát mohou být neustále k dispozici pro zachycení dějů.
Seminář ukáže vhodné postupy: jak natočit, jak sestříhat, jak publikovat.


Profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

chuva_deti

Vzdělávací institut Středočeského kraje se nově stal autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, která je zařazena v Národní soustavě kvalifikací.
Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, vydalo MŠMT pod č.j. MSMT-26747/2016 v Praze dne 1. září 2016

Získání profesní kvalifikace je možné díky složení zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky.
Uchazeč o zkoušku musí být bez logopedické vady. Tuto skutečnost musí být doložena potvrzením od lékaře.

Aktuální termíny zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace:

24. 3. 2017 a 31. 3. 2017

K přípravě na zkoušku lze využít pětidenní přípravný kurz. Aktuální termín kurzu je naplánován na následující dny:

Praha

 • 3. – 4. 3. 2017 – zdravověda
 • 10. – 11. 3. 2017 – pedagogika
 • 22. 3. 2017 – právo
 • přihlášení je možné pomocí vyplnění níže přiložených přihlášek a zaslaných na bredlerova@visk.cz

Hradec Králové

 • 3. – 4. 2. 2017 – pedagogika
 • 24. – 25. 2. 2017 – zdravověda
 • 8. 3. 2017 – právo
 • přihlášení je možné do 20. 1. 2017 na odkazu: http://bit.do/c4MGs


Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách

skupinove-foto

Od září do prosince 2016 realizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje dva Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách.
Po 150 hodinách teoretické i praktické výuky byl kurz ve dnech 13. a 14. prosince 2016 ukončen závěrečnou zkouškou. Téměř 50 úspěšných absolventů převzalo osvědčení o získání nové kvalifikace.

Skupinová fotografie 13.12.2016 a 14.12.2016.

BLAHOPŘEJEME!


Do roku 2017

Vzdělávací institut Středočeského kraje přeje všem svým klientům, přátelům a příznivcům krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017.


Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

V průběhu měsíců října až prosince probíhalo poprvé povinné vzdělávání určené vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů v souladu s § 27 zákona č. 312/2002 Sb.

Cílem tohoto vzdělávání je zvýšení úrovně řízení úředníků a jeho obsah se zaměřuje na problematiku managementu ve veřejné správě, stylů řízení, delegování pravomocí, vedení pracovních týmů a porad, na oblast pracovně právních vztahů, výběr, hodnocení a motivování podřízených úředníků, komunikační dovednosti a další znalosti a dovednosti, které by měly tvořit základní portfolio znalostí manažera ve veřejné správě.
Kurz je tvořen šesti samostatnými výukovými dny, které na sebe tematicky navazují. Zpětná vazba prvních absolventů je velmi dobrá.

Vzdělávání bude opět zařazeno v jarní nabídce kurzů určených veřejné správě.
Více informací na tel.: 733 642 647 nebo na kaderavkova@visk.cz


Kurzy instruktorů školního lyžování a snowboardingu

ilu_lyžař

dovolujeme si Vás informovat o aktuální nabídce základních a doškolovacích kurzů instruktorů školního lyžování a snowboardingu.

Základní kurz školního lyžování 3. 1. 2017 – 8. 1. 2017 Pec Pod Sněžkou, chata Smetánka
Základní kurz školního snowboardingu 3. 1. 2017 – 8. 1. 2017 Pec pod Sněžkou, chata Smetánka

Doškolovací kurz školního lyžování 5. 1. 2017 – 8. 1. 2017 Pec pod Sněžkou, chata Smetánka
Doškolovací kurz školního snowboardingu 5. 1. 2017 – 8. 1. 2017 Pec pod Sněžkou, chata Smetánka


Výchova k dobrovolnictví na českých školách

dobrovolnictvi_ilustra

Pozvánka na pracovní a přátelské setkání Výchova k dobrovolnictví na českých školách

Setkání proběhl 15. 12. 2016 od 13.00 do 15.30 hod. na pracovišti VISK,
Pštrossova 15, Praha 1
, účast je zdarma, podrobnosti a přihlášení.

Dobrovolnictví je činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnictví jako společenskému fenoménu se věnují i mnohé školy, které se vědomě a cíleně snaží podporovat u dětí a žáků morální potřebu pomáhat druhému a cestou přirozených a společensky prospěšných aktivit je vedou a vychovávají k dobrovolnictví. Z iniciativy a inspirace některých z nich vzešla i příprava tohoto setkání. Moderátorsky jej povedou dvě zkušené lektorky, které se dobrovolnictvím dlouhodobě zabývají.


informační den „Na kafe s Erasmem+“

erasmus_grafika

Dům zahraniční spolupráce a Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vás zvou na informační den určený zástupcům mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol:

„Na kafe s Erasmem+“


Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti

workshop

Učitelům českého jazyka a literatury na ZŠ, příp. vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času je určen seminář

Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti.

V tomto pololetí již úspěšně proběhl v našich střediscích v Příbrami a Kolíně, poslední realizace proběhne v Praze ve čtvrtek 1. 12. 2016, od 9:00 hod. do 14:00 hod. (VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5).
Podrobnosti a přihlášení

Vzdělávací program si klade za úkol představit účastníkům nový způsob rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských workshopů. Pestrý nápadník atraktivních metod a postupů pro práci s knihou je inspirován postupy muzejní pedagogiky i praktickými čtenářskými lekcemi, které lektorka a zároveň spisovatelka Klára Smolíková připravuje ke svým knihám.


Stránky