VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Tematická vycházka z cyklu Pietními místy Prahy

Ve čtvrtek 10. 11. 2016 se od 13:00 hod. uskuteční další tematická vycházka z cyklu Pietními místy Prahy. Tentokrát s podtitulem „Na Vyšehradský hřbitov za národním obrozením“.

Je zaměřena na méně známé představitele českého národního obrození. To nebylo jen dílem osobností z učebnic, ale také prací mnoha a mnoha, dnes často zapomenutých, zapadlých vlastenců, kteří idejí znovuobnovení českého národa věnovali své životy.
Kromě známějších osobností, jako je Václav Hanka nebo přírodovědci bratři Preslové a J. E. Purkyně, se zastavíme např. u hrobů Františka Douchy, Beneše Metoda Kuldy či Václava Štulce.

Máme ještě několik volných míst – podrobnosti a přihlášení.

V říjnu 2016 se také ve dvou termínech uskutečnila tematická vycházka z cyklu Prahou minulou i současnou Malá Strana VI., která účastníkům představila Jánský vršek a jeho blízké okolí. Pořízenou obrazovou dokumentaci si můžete prohlédnout v galerii fotografií.


Publikační systém WordPress

Redakční (publikační) systém WordPress je vhodný pro provozování webových stránek a publikování textového a multimediálního obsahu. Pro uživatele představuje kreativní publikační nástroj, který nevyžaduje znalost programovacích jazyků.
V první části semináře lektor Mgr. Vlastimil Ott předvede bohaté možnosti programu. V další, praktické části semináře proběhne řízená práce na počítačích – aplikace WordPress. Formou učení se prostřednictvím zpracování zadaných úkolů získají účastníci potřebné dovednosti pro řešení úloh v praxi. Na závěr semináře lektor zodpoví dotazy účastníků formou diskuze.

Publikační systém WordPress podrobnosti a přihlášení

Středa 2.11.2016 od 09:00 – Praha – učebna CZ.NIC akademie, Milešovská 5, Žižkov – poblíž TV vysílače
lektor Mgr. Vlastimil Ott


Zkouška ověřující dosažení profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

VISK, jako držitel autorizace, realizuje dne 21. 10. 2016 od 8:00 zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace

„Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“

(podle § 17 zák. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů).
Místo konání zkoušek bude na pobočce VISK, Zborovská 11, Praha 5.


Výstava fotografií v partnerských regionech Středočeského kraje

vystava_Jiroušek

28. 9. 2016 byla v Parlamentu Porýní-Falce v Mainz prezidentem Landstagu Hendrikem Heringem a ředitelem Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Jiřím Holým slavnostně otevřena již osmá

výstava fotografií středočeského fotografa Jiřího Jirouška (www.nebeske.cz ) v partnerských regionech Středočeského kraje.

Cyklus výstav se uskutečňuje v úzké spolupráci s Odborem školství, mládeže a sportu KÚ Středočeského kraje. Fotografie představují náš kraj v neobvyklé perspektivě pohledu pilota paraglidu. Všechny snímky se vyznačují neobvyklou atmosférou a jsou skvělou propagací Středočeského kraje a dobrým příkladem propojení oblasti vzdělávání s kulturou a cestovním ruchem.


Semináře Hejného matematiky pro 2. stupeň ZŠ a G

Učitelům matematiky na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií nabízíme ve spolupráci se společností H-mat, o.p.s. tyto semináře:

Metoda Hejného v matematice na 2. stupni ZŠ / Zlomky II
pondělí 14. 11. 2016, od 9:00 hod., VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5
Podrobnosti a přihlášení

Metoda Hejného v matematice na 2. stupni ZŠ / Geometrie na mříži
pondělí 28. 11. 2016, od 9:00 hod., VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5
Podrobnosti a přihlášení


VISK opět realizuje kurzy pro veřejnost v Praze:

ilu_leták

Vzdělávací institut Středočeského kraje opět realizuje kurzy pro veřejnost v Praze:

Konflikty na pracovišti a předcházení jejich vzniku – 27. 10. 2016 od 09:00–14:00 hod.

Asertivita pro pokročilé – 29. 10. 2016 – 8. 6. 2016 od 09:00–15:00 hod.

Efektivní asistentka, sekretářka, recepční – 3. a 4. 11. 2016 od 09:00–15:00 hod. (dva výuk. dny)

Netradiční vánoční dekorace – 10. 11. 2016 od 15:30–19:00 hod.

Stres a jak na něj – 26. 11. 2016 od 09:00–15:00 hod.

Místo konání: Pštrossova 15, Praha 1, další informace na tel.: 733 642 647

Leták ke stažení


Aplikace Google pro školy - jak začít?

GAFE bublina

Pro vedení škol je připraven volný cyklus seminářů o aplikacích Google určených pro vzdělávání v oboru 01, zaměřený více z pohledu ředitele, pedagoga…

Pokud již máte jisté povědomí o Google aplikacích a chcete vědět více, jsou pro Vás určeny volně navazující kurzy Řízení školy a moderní vzdělávání s využitím GAFE I. – IV. kde budou podrobně probrány „školské“ možnosti jednotlivých aplikací (e-mail, Kalendář, Kontakty, YouTube, Mapy, Fotky, Google+, služba Classroom).

Všechny nabízené kurzy se uskuteční v Praze, od 9 do 14 hodin.

I. díl – 24.10.2016 zrušen
II. díl – 7.11.2016 ************* III. díl – 21.11.2016 *********** IV. díl – 5.12.2016


Podzimní nabídka vzdělávání v oblasti ICT - Praha

ilu_tablet

Pro všechny pedagogy jsme připravili podzimní nabídku vzdělávání v oblasti ICT:

WordPress – využití redakčního systému ve školní praxi – středa 2.11.2016

Textové editory II. – nadstavbové a rozšiřující funkce – pátek 4.11.2016

Tabulkové editory ve školní výuce – pokročilé funkce – středa 16.11.2016 Oba semináře jsou určeny pokročilým uživatelům Wordu resp. Excelu

Moderní vzdělávání s využitím Google Apps For Education (GAFE) – úterý 29.11.2016 Samostatný seminář určený pro správce systému (větší důraz na tématiku nasazení, správy účtů apod.). Pro vedení škol je připraven volný cyklus v oboru 01, zaměřený více z pohledu ředitele, pedagoga…

Všechny nabízené kurzy se uskuteční v Praze, od 9 do 14 hodin.


Scribus - tvorba tiskovin, pozvánek...

Scribus je open-source program určený k sazbě tiskovin.
Nabízí celou řadu funkcí, které usnadňují vytváření grafických návrhů, vlastní sazbu i nastavení PDF výstupů pro web či k tisku. V praxi jej lze využit pro vytváření školních časopisů, letáků a pozvánek.
Seminář bude zaměřen na vytvoření letáku či pozvánky na školní akci s využitím volně dostupných fontů, fotografií a vektorové grafiky.
Grafický program Scribus – 18.10. Praha

Úterý 18.10.2016 od 09:00 – Praha – učebna CZ.NIC akademie, Milešovská 5, Žižkov – poblíž TV vysílače


Aktuální novela školského zákona - přednáší Mgr. Pavla Katzová

Seminář se zaměří na jednotlivé změny, které počínaje 1. 9. 2016 postupně do školského práva přinese novela školského zákona publikovaná ve Sbírce zákonů pod č. 178/2016 Sb.

Termín: 14. 10. 2016, od 9:00 hod. do 14:00 hod
Místo: VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 – Smíchov

podrobnosti a přihlášení


Kurz angličtiny / úroveň B1 - B1/B2

NEUSKUTEČNÍ SE
Vzdělávací středisko Praha, vám nabízí
Kurz angličtiny pro pedagogické pracovníky – úroveň B1 – B1/B2, jehož celková dotace činí 70 výukových hodin. Kurz je veden aktivní konverzační metodou doplněnou o poslechy s následnými cvičeními a četbou textů odpovídající úrovně s vyšší slovní zásobou.

předpokládaný začátek kurzu
17. 10. 2016 (vždy PONDĚLKY od 16:05 do 17:35 hod.) ve VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5 – Smíchov 


Přehled legislativních změn účinných od 1.9.2016

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy připravilo souhrn legislativních změn k 1. září 2016. Dokument v PDF má rozsah 5 stran a je ke stažení v příloze nebo z webových stránek MŠMT.


Profesní kvalifikace „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky"

chuva_deti

Vzdělávací institut Středočeského kraje se nově stal autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci „Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky“, která je zařazena v Národní soustavě kvalifikací.
Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, vydalo MŠMT pod č.j. MSMT-26747/2016 v Praze dne 1. září 2016


Doplňující didaktické studium Anglického jazyka

Akreditovaný kurz Doplňující didaktické studium AJ umožňuje odborně kvalifikovaně vyučovat anglický jazyk na ZŠ a SŠ.

Vzdělávací institut Středočeského kraje na základě Vašeho zájmu a požadavků připravil akreditovaný kurz Doplňující didaktické studium AJ podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k doplnění kvalifikace učitele angličtiny jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kurz byl zahájen 20. září 2016 v Praze.


Středočeská konference primární prevence 2016

Středočeská konference primární prevence se bude konat 12. 10. 2016 v budově KÚ Středočeského kraje.
Více informací a možnost přihlášení:

Program konference se uskuteční v sále zastupitelstva, 1. patro č. 1096.
O zařazení do programu rozhoduje pořadí doručených přihlášek.
Bez účastnického poplatku (podpořeno z rozpočtu KÚ SČK), podpořenou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci ze Středočeského kraje.


Stránky