VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Projekty ESF realizované VISK

Aktivity všech projektů proběhly úspěšně, v souladu s harmonogramem.
Byly splněny vytčené cíle a projekty byly ukončeny.

V červnu 2014 jsme zahájili realizaci ročního projektu pro pedagogické pracovníky mateřských škol ve Středočeském kraji:

Projekt IPo reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0086 Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání – MALÍ ŠIKULOVÉ

Obsahem projektu bylo celkem 11 aktivit, které jsou připraveny tak, aby účastníci získali potřebné poznatky a zdokonalili se formou praktického učení pomocí názornosti v didaktických postupech a metodách, díky kterým budou moci ve své praxi úspěšně aplikovat moderní přístup k polytechnickému vzdělávání.

Podpořené cílové skupiny:

  • učitelé mateřských škol Středočeského kraje
  • ředitelé a vedoucí pracovníci mateřských škol Středočeského kraje

Termín realizace projektu: 06/2014 – 06/2015

Od dubna 2013 probíhaly dva projekty určené pedagogickým pracovníkům škol ve Středočeském kraji:

  • Zvýšení jazykových a řídících kompetencí vedoucích pracovníků škol a školských zařízení Středočeského kraje – MANAŽERSKÁ ANGLIČTINA
  • Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje – PRAXÍ KE KVALITĚ

Termíny realizace obou projektů: 04/2013 – 12/2014. Účast v projektech byla ZDARMA.

============================================================

V roce 2012 proběhl další projekt Evropská unie a my – výchova a vzdělávání v evropských souvislostech.

Projekt byl zaměřen na profesní vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji, které směřuje k rozšíření pedagogických kompetencí v oblastech souvisejících s naplňováním obsahu a cílů průřezových témat ve ŠVP.

Vzdělávací program tvoří cyklus tří seminářů seznamujících pedagogy s Evropskou unií, její strukturou a principy fungování, jejími orgány a institucemi. Nadstavbová část vzdělávacího programu má formu odborné stáže spojené s návštěvou významných evropských institucí ve Štrasburku a Bruselu.

===========================================================

Na základě doporučení výběrové komise ze dne 10.7.2009 a usnesení Zastupitelstva Středočeského kraje č. 80–6/2009/ZK ze dne 12.10.2009 byly schváleny a doporučeny k finanční podpoře z veřejných prostředků z OP VK tyto tři projekty:

Profesní vzdělávání Škola 21 – Grantový projekt Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků ve Středočeském kraji

Super-Nature pro ZŠ – Grantový projekt Rozšíření výuky anglického jazyka na základních školách ve Středočeském kraji

Učitelská angličtina – Grantový projekt Zvýšení jazykových kompetencí pedagogických pracovníků škol a školských zařízení v anglickém jazyce a zkvalitnění výuky AJ ve Středočeském kraji

=============================================================

Ve spolupráci s NÚV (dříve NÚOV) jsme se podíleli jako dodavatel na projektu Kurikulum S:

RKC Praha – Kurikulum S – Zřízení regionálního konzultačního centra Praha (RKCP) s cílem poskytnout středním odborným školám a středním odborným učilištím podporu a odbornou pomoc při tvorbě a následném zavádění ŠVP.

Vzdělávací aktivity pro pedagogy SOŠ a SOU Středočeského kraje a Prahy budou od 1. 2. 2012 nadále poskytovány prostřednictvím programové nabídky Vzdělávacího institutu Středočeského kraje.