VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

PROJEKT CESTY POTRAVIN – STRAVA GLOBÁLNĚ A LOKÁLNĚ

Projekt pro mateřské školy:

CESTY POTRAVIN – STRAVA GLOBÁLNĚ A LOKÁLNĚ

Vzdělávací institut Středočeského kraje

Gesellschaft für solidarische Entwicklungszusammenarbeit Mecklenburg-Vorpommern

Deutsche Bundesstiftung Umwelt

Od března 2017 byl realizován pro mateřské školy česko – německý projekt Cesty potravin – strava globálně a lokálně.

Projekt byl financován Německou spolkovou nadací pro životní prostředí DBU a německým partnerem byla Společnost pro sociální a rozvojovou spolupráci GSE z Rostocku.
Termín realizace projektu: 01. 03. 2018 – 30. 11. 2018


Anotace projektu:
Projekt je zaměřen na podporu ekologického vědomí ve vztahu k potravinové produkci vlastního regionu, na soulad se zásadami zdravé výživy, zodpovědnější chování ve vztahu k potravinám a na zamezení jejich plýtváním. Projekt podporuje rozvoj potřebných kompetencí u dětí MŠ v oblasti pěstování a zpracování potravin a vytvoření postojů k odpovědnému chování k potravinám.
Za tímto účelem projekt nabízí komplex aktivit v oblasti vzdělávací, informační, publikační, metodicko-didaktické i realizaci prakticko-poradenské činnosti. Důležitou součástí projektu je realizace doškolovacích seminářů zaměřených na danou problematiku pro pracovníky VISK (stálých i externích), odborné poradenství a supervize.

Aktivity projektu určené pro mateřské školy:

  • Tvorba/vývoj a realizace vzdělávacích programů pro pracovníky MŠ
  • Tvorba/vývoj a pilotní ověření celoročního vzdělávacího programu pro děti MŠ
  • Tvorba metodicko-didaktických materiálů
  • Materiálně technické dovybavení MŠ zapojených do pilotního ověření celoročního vzdělávacího programu
  • Prakticko-poradenská činnost pro pracovníky MŠ

Cíl projektu:
Cílem projektu je seznámit cílovou skupinu – pracovníky MŠ – s problematikou udržitelného stravování, zprostředkování informace týkající se globálního potravinového trhu a informace o původu potravin, čímž se zlepší znalosti pedagogických i nepedagogických pracovníků MŠ o problematice potravinové soběstačnosti a s tím souvisejícími tématy. Následně tyto znalosti pracovníci MŠ uplatní při vlastním výchovně vzdělávacím působení na děti v MŠ.

Pro další cílovou skupinu – děti MŠ – je v rámci projektu připraven celoroční vzdělávací program.

Mateřské školy zapojené do projektu:

Mateřská škola Šikulka Libice nad Cidlinou
Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem – Litol
Mateřská škola Luštěnice
Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav

Metodické a didaktické materiály jako výstup z aktivit jsou k dispozici ke stažení.
Písničky s texty a nahrávky, roční kalendář s metodickými listy, pracovní listy k dalším aktivitám atd…
Odkaz na adresář, celkový objem cca 600 MB – hlavně nahrávky písniček.

Realizované projektové aktivity:

Aktivita 2.1 – Tvorba/vývoj a realizace vzdělávacích programů pro pracovníky MŠ
09. 05. 2017, 06. 06. 2017 Zdravá strava je ta pravá
23. 05. 2017, 14. 06. 2017 Potraviny zdaleka a zblízka
22. 08. 2017, 24. 08. 2017 Půda a zdraví člověka

Aktivita 2.2 – Tvorba/vývoj a pilotní ověření celoročního vzdělávacího programu pro děti MŠ
21. 09. 2017 program PŮDA Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem – Litol
27. 09. 2017 program PŮDA Mateřská škola Luštěnice
02. 10. 2017 program PŮDA Mateřská škola Šikulka Libice nad Cidlinou
09. 10. 2017 program PŮDA Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav

26. 09. 2017 program OVOCE 1 Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem – Litol
03. 10. 2017 program OVOCE 1 Mateřská škola Luštěnice
11. 10. 2017 program OVOCE 1 Mateřská škola Šikulka Libice nad Cidlinou
18. 10. 2017 program OVOCE 1 Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav

30. 10. 2017 program REGIONÁLNÍ RYBÁŘSTVÍ Mateřská škola Dráček Lysá nad Labem – Litol
31. 10. 2017 program REGIONÁLNÍ RYBÁŘSTVÍ Mateřská škola Šikulka Libice nad Cidlinou
21. 11. 2017 program REGIONÁLNÍ RYBÁŘSTVÍ Mateřská škola Sluníčko Mladá Boleslav
28. 11. 2017 program REGIONÁLNÍ RYBÁŘSTVÍ Mateřská škola Luštěnice

01. 12. 2017 program Udržitelný nákup potravin MŚ Luštěnice
11. 12. 2017 program Udržitelný nákup potravin MŠ Sluníčko Mladá Boleslav
12. 12. 2017 program Udržitelný nákup potravin MŠ Šikulka Libice nad Cidlinou
18. 12. 2017 program Udržitelný nákup potravin MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol

10. 01. 2018 program Zpracování potravin MŠ Sluníčko Mladá Boleslav
16. 01. 2018 program Zpracování potravin MŠ Luštěnice
24. 01. 2018 program Zpracování potravin MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol
25. 01. 2018 program Zpracování potravin MŠ Šikulka Libice nad Cidlinou

02. 02. 2018 program Místní, regionální a globální souvislosti MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol
07. 02. 2018 program Místní, regionální a globální souvislosti MŠ Sluníčko Mladá Boleslav
26. 02. 2018 program Místní, regionální a globální souvislosti MŠ Luštěnice
27. 02. 2018 program Místní, regionální a globální souvislosti MŠ Šikulka Libice nad Cidlinou

07. 03. 2018 program VODA MŠ Šikulka Libice nad Cidlinou
08. 03. 2018 program VODA MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol
14. 03. 2018 program VODA MŠ Luštěnice
15. 03. 2018 program VODA MŠ Sluníčko Mladá Boleslav

12. 04. 2018 program BYLINKY 1 MŠ Sluníčko Mladá Boleslav
13. 04. 2018 program BYLINKY 1 MŠ Šikulka Libice nad Cidlinou
18. 04. 2018 program BYLINKY 1 MŠ Luštěnice
27. 04. 2018 program BYLINKY 1 MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol

03. 05. 2018 program ZELENINA 1 MŠ Luštěnice
11. 05. 2018 program ZELENINA 1 MŠ Sluníčko Mladá Boleslav
16. 05. 2018 program ZELENINA 1 MŠ Šikulka Libice nad Cidlinou
24. 05. 2018 program ZELENINA 1 MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol

21. 05. 2018 program Hospodářská zvířata MŠ Luštěnice
28. 05. 2018 program Hospodářská zvířata MŠ Šikulka Libice nad Cidlinou MŠ Sluníčko Mladá Boleslav
29. 05. 2018 program Hospodářská zvířata MŠ Sluníčko Mladá Boleslav
26. 06. 2018 program Hospodářská zvířata MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol

05. 06. 2018 program Hmyz – opylovači MŠ Šikulka Libice nad Cidlinou
12. 06. 2018 program Hmyz – opylovači MŠ Sluníčko Mladá Boleslav
14. 06. 2018 program Hmyz – opylovači MŠ Luštěnice
19. 06. 2018 program Hmyz – opylovači MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol

03. 07. 2018 program Bylinky 2 MŠ Sluníčko Mladá Boleslav
04. 07. 2018 program Bylinky 2 MŠ Luštěnice
11. 07. 2018 program Bylinky 2 MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol
12. 07. 2018 program Bylinky 2 MŠ Šikulka Libice nad Cidlinou

06. 09. 2018 program Regionální zemědělství MŠ Šikulka Libice nad Cidlinou
07. 09. 2018 program Regionální zemědělství MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol
10. 09. 2018 program Regionální zemědělství MŠ Luštěnice
11. 09. 2018 program Regionální zemědělství MŠ Sluníčko Mladá Boleslav

18. 09. 2018 program Zelenina 2 MŠ Šikulka Libice nad Cidlinou
19. 09. 2018 program Zelenina 2 MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol
20. 09. 2018 program Zelenina 2 MŠ Luštěnice
25. 09. 2018 program Zelenina 2 MŠ Sluníčko Mladá Boleslav

10. 10. 2018 program Ovoce 2 MŠ Sluníčko Mladá Boleslav
11. 10. 2018 program Ovoce 2 MŠ Luštěnice
12. 10. 2018 program Ovoce 2 MŠ Šikulka Libice nad Cidlinou
15. 10. 2018 program Ovoce 2 MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol

Aktivita 2.3 – Proškolení pracovníků VISK a školení lektorského týmu projektu
25. 04. 2017, 26. 04. 2017 Co bychom měli vědět o možnostech potravinové soběstačnosti

Aktivita 2.4 – Prezentace projektu cílové skupině
26. 06. 2017 prezentace projektu Cesty potravin – strava globálně a lokálně v MŠ Dráček Lysá nad Labem – Litol
8. 11. 2018 závěrečná prezentace projektu Cesty potravin – strava globálně a lokálně, VISK Praha

Aktivita 2.5 – Tvorba metodicko-didaktických materiálů
- příprava leporela (měsíc září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen, červen, červenec, srpen)
- tvorba pracovních listů (měsíc září, říjen, listopad, prosinec, leden, únor, březen, duben, květen,červen, červenec, srpen)
- příprava a tvorba hry s dřevěnými kartami
- příprava a tvorba mapy globálních potravin
- příprava a tvorba CD
- příprava a tvorba pexesa

Metodické a didaktické materiály jako výstup z aktivit jsou k dispozici ke stažení.
Písničky s texty a nahrávky, roční kalendář s metodickými listy, pracovní listy k dalším aktivitám atd…
Odkaz na adresář, celkový objem cca 600 MB – hlavně nahrávky písniček.

Aktivita 2.6 – Materiálně technické dovybavení MŠ zapojených do pilotního ověření celoročního vzdělávacího programu pro děti MŠ
- nákup vyvýšeného záhonu a kompostéru
- nákup sušičky a odšťavňovače
- nákup osiva a rostlinného materiálu
- nákup vločkovače

Aktivita 2.7 – Prakticko-poradenská činnost pro pracovníky MŠ, evaluace a shrnutí projektu

Prakticko-poradenskou činnost poskytují:

Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Mgr. Linda Richterová, 721 836 063, richterova@visk.cz