VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávání veřejné správy

Programy a kurzy v roce 2018.

Název Datum Místo
17-04-A41 - Obec jako vlastník nemovitostí v návaznosti na zákon o obcích, zákon o registru smluv, katastr nemovitostí a občanský zákoník Út 06.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
26-13-H41 - Sociální práce se seniory Út 06.03.2018
09:00-14:15
VISK Kutná Hora, Barborská 51
50-01-A41 - Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (kombinovaná forma vzdělávání) Út 06.03.2018
09:00-16:00
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
23-02-K41 - Přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Čt 08.03.2018
08:30-14:45
Kolín, Sokolská 1095, CEROP
08-04-A42 - Microsoft EXCEL - základní funkce (neakreditovaný kurz) Čt 08.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
20-01-A41 - Zákon o úřednících územních samosprávných celků v praxi Pá 09.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
21-02-A34 - GDPR – nová pravidla zpracování a ochrany osobních údajů Út 13.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
05-07-A41 - Agenda evidence obyvatel - Czech Point a základní registry Čt 15.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
08-05-A41 - Microsoft EXCEL - pokročilé funkce (neakreditovaný kurz) Pá 16.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
27-02-U41 - Spisová služba a spisový řád Pá 16.03.2018
09:00-14:15
OÚ Vědomice, Na Průhonu 270
06-01-A41 - Vymáhání a řešení pohledávek v praxi ÚSC Út 20.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
21-01-A41 - Zákon o svobodném přístupu k informacím a jeho aplikace v praxi Út 20.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
26-08-A41 - Depistáž a spolupráce s rodinou pro pracovníky OSPOD Út 20.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
11-02-A41 - Finanční kontrola a interní audit v ÚSC (zákon č. 320/2001 Sb. po 19 novelách) Čt 22.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
23-02-A41 - Přestupkové řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich Čt 22.03.2018
09:00-15:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
20-05-A31 - Výběrová řízení dle zákona o úřednících krok za krokem Pá 23.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
31-02-U41 - Účetnictví ÚSC a jimi zřizovaných příspěvkových organizací - aktuální problémy Út 27.03.2018
09:00-14:15
MěÚ Litoměřice, Mírové nám. 15
37-05-A41 - Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) - právní otázky Út 27.03.2018
09:00-13:30
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
60-01-A41 - Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti – obecná část - 1.díl St 28.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
24-21-A41 - Čeština v administrativní praxi Čt 29.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
31-02-A41 - Účetnictví ÚSC a jimi zřizovaných příspěvkových organizací - aktuální problémy Čt 29.03.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
17-05-A41 - Nájem pro bydlení a podnikání Út 03.04.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
24-03-A41 - Jak zvládnout konflikt s občanem při úředním jednání Út 03.04.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
32-09-A41 - Občanský zákoník ve správních agendách ÚSC Út 03.04.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
11-02-U41 - Finanční kontrola a interní audit v ÚSC (zákon č. 320/2001 Sb. po 19 novelách) Čt 05.04.2018
09:00-14:15
MěÚ Litoměřice, Mírové nám. 15
21-02-A42 - GDPR – nová pravidla zpracování a ochrany osobních údajů Čt 05.04.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
05-10-B41 - Rušení trvalého pobytu v příkladech z praxe krok za krokem Út 10.04.2018
09:00-14:15
VISK Benešov, Černoleská 1997
21-02-A36 - GDPR – nová pravidla zpracování a ochrany osobních údajů Út 10.04.2018
09:00-14:00
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
24-21-K41 - Čeština v administrativní praxi Čt 12.04.2018
08:30-13:45
Kolín, Sokolská 1095, CEROP
27-02-A41 - Spisová služba a spisový řád Pá 13.04.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
21-01-H41 - Zákon o svobodném přístupu k informacím a jeho aplikace v praxi Út 17.04.2018
09:00-14:15
VISK Kutná Hora, Barborská 51
21-04-A41 - Informační a kybernetická bezpečnost v podmínkách ÚSC Út 17.04.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
26-04-A41 - Působnost orgánů sociálně-právní ochrany dětí při ochraně dětí zanedbávaných, zneužívaných a týraných v praxi a právu - úvod do problematiky Út 17.04.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
37-04-B41 - Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu Út 17.04.2018
09:00-14:15
VISK Benešov, Černoleská 1997
19-01-A41 - Smluvní právo a nejčastěji uzavírané typy smluv v podmínkách ÚSC Čt 19.04.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
22-05-A41 - Aktuální dotační tituly pro ÚSC a nejčastější chyby v čerpání dotací Út 24.04.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
23-03-U41 - Přestupky na úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel Út 24.04.2018
09:00-14:15
MěÚ Litoměřice, Mírové nám. 15
01-01-A41 - Kompetence a povinnosti obcí v oblasti správy místních poplatků Čt 26.04.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
07-02-P41 - Nejčastější chyby kontrolních šetření v oblasti hospodaření obcí Čt 26.04.2018
09:00-14:15
VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII
24-11-A41 - Efektivní asistentka, sekretářka, recepční - 1.díl Čt 26.04.2018
09:00-15:15
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
38-01-U41 - 10. Adiktologická konference Středočeského kraje: Nové a nelátkové závislosti Čt 26.04.2018
10:00
Nesuchyně u Rakovníka, hotel LIONS, Nesuchyně 31
24-23-A41 - Konflikty na pracovišti a předcházení jejich vzniku Pá 27.04.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
05-10-H41 - Rušení trvalého pobytu v příkladech z praxe krok za krokem Čt 03.05.2018
09:00-14:15
VISK Kutná Hora, Barborská 51
07-02-S41 - Nejčastější chyby kontrolních šetření v oblasti hospodaření obcí Čt 03.05.2018
09:00-14:15
VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
24-16-A41 - Pozitivní myšlení jako nástroj ke zkvalitnění profesního a osobního života Čt 03.05.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
27-03-A41 - Správa elektronických / digitálních dokumentů Čt 03.05.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
05-10-P41 - Rušení trvalého pobytu v příkladech z praxe krok za krokem Čt 10.05.2018
09:00-14:15
VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII
28-03-A41 - Správní řád v praxi územních samospráv Čt 10.05.2018
09:00-15:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
34-01-A41 - Vidimace a legalizace Čt 10.05.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
05-10-U41 - Rušení trvalého pobytu v příkladech z praxe krok za krokem Út 15.05.2018
09:00-14:15
MěÚ Litoměřice, Mírové nám. 15
26-13-M41 - Sociální práce se seniory Út 15.05.2018
09:00-14:15
Centrum seniorů Mělník, Fügnerova 3523
29-04-U41 - Aktuální otázky v oblasti územního a stavebního řízení – workshop Út 15.05.2018
09:00-14:15
MěÚ Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56
32-07-A41 - Úřední deska a doručování písemností Út 15.05.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
37-06-A41 - Povinnosti původců odpadů se zaměřením na obce Út 15.05.2018
09:00-15:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
07-02-H41 - Nejčastější chyby kontrolních šetření v oblasti hospodaření obcí Čt 17.05.2018
09:00-14:15
VISK Kutná Hora, Barborská 51
32-10-A41 - Povinnosti povinných osob vyplývající ze zákona o střetu zájmů Čt 17.05.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
21-01-S41 - Zákon o svobodném přístupu k informacím a jeho aplikace v praxi Čt 24.05.2018
09:00-14:15
VISK Mladá Boleslav, Havlíčkova 456
70-01-A41 - Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část - 1.díl Čt 24.05.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
12-01-A41 - Integrovaný záchranný systém a ochrana obyvatelstva (krizové řízení) v podmínkách územně samosprávných celků Čt 31.05.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
50-01-A42 - Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků (kombinovaná forma vzdělávání) Út 05.06.2018
09:00-16:00
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
24-19-A41 - Dovednosti písemné komunikace aneb Jak napsat správně dopis Čt 07.06.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
21-02-H41 - GDPR – nová pravidla zpracování a ochrany osobních údajů Po 11.06.2018
09:00-14:15
VISK Kutná Hora, Barborská 51
17-01-A41 - Nakládání s obecním majetkem podle zákona o obcích v praxi Čt 14.06.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
03-02-A41 - Korupce v územních samosprávných celcích Pá 15.06.2018
09:00-16:00
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5
32-06-A41 - Úkoly orgánů obcí a měst v souvislosti s volbami do zastupitelstva (neakreditovaný kurz) Pá 15.06.2018
09:00-14:15
VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5