VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Programy pro oblast prevence – 2. pololetí 2017/2018

Ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 jsme pro Vás připravili řadu seminářů, které díky podpoře z rozpočtu Středočeského kraje můžeme nabízet pedagogickým pracovníkům škol ve Středočeském kraji ZDARMA. Jedná se buď o programy pro jednotlivce, nebo programy na zakázku pro školy.

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole (29. 1. 2018) – kapacita míst je naplněna, zapisujeme náhradníky, jednáme o termínu pro opakování programu v dalším pololetí. Podrobné informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/1605G31
Zapsané náhradníky budeme o termínu informovat, jejich přihlášky budou do nového termínu převedeny.

Další naplánované programy na 2. pololetí školního roku 2017 – 2018:

Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra (8. 3. 2018) Podrobné informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/1644G41

Strategie vyšetřování šikany I. (12. 4. 2018)
Podrobné informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/1609G41

Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí (18. 5. 2018) – podrobné informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/1656G41

Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání (20. 6. 2018) – podrobné informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/1606G41

Pro 1. pololetí školního roku 2018–2019 budou připravené další volné programy pro jednotlivce (přihlašování od srpna 2018).

V září 2018 otevřeme specializační studium Prevence sociálně patologických jevů/Studium k výkonu specializovaných činností (v rozsahu 250 hod.): https://visk.cz/akce/1909G41

V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902


Studium pro metodiky prevence

Pro pedagogy, kteří pracují na pozici školního metodika prevence, jsme připravili akreditované specializační studium Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností (250 hod.) – informace o studiu.
Studium bylo zahájeno v září 2016 a ukončeno bude v červnu 2018, studijní setkání probíhají na pracovišti VISK v Pštrossově ul. 15, Praha 1.

Podpora DVPP v oblasti primární prevence z rozpočtu Středočeského kraje

V 1. pololetí školního roku 2016–17 se v Praze uskuteční řada seminářů z oblasti prevence, díky finanční podpoře Středočeského kraje bude účast pro pedagogy středočeských škol zdarma.
Připraveny jsou programy:
• Dokumentace školního metodika prevence (realizace 2×)
• Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách
• Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování
• Rostlinné drogy, rizika jejich užívání a vývoj současné drogové scény
• Školní metodik prevence – komunikativní dovednosti a řešení krizových situací
• Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže
• Sekty a jejich působení v ČR
• Dospívání a styly mladých, možná rizika příslušnosti k subkultuře
Všechny programy byly během podzimu 2016 plně obsazeny.

S podporou Středočeského kraje proběhla v říjnu i tradiční podzimní Středočeská konference primární prevence 2016 – bohatý program sledovalo 80 účastníků.

Zakázkové semináře s tematikou prevence

Na zakázku připravíme pro školy jak výše uvedené, tak i další akreditované programy podle požadavků a specifikace školy.
Dotazy a objednávky zakázkových seminářů pro oblast prevence – Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz.

Připravujeme na rok 2017

MŠMT vyhlásilo na rok 2017 dotační program Bezpečné klima ve školách,
KÚ pověřil VISK jako svou příspěvkovou organizaci přípravou žádosti k čerpání dotace, VISK připravil projekt:

Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence

Aktivity projektu:

1. Vzdělávání
• připraveny vzdělávací programy pro celkem 425 školních metodiků prevence
• zaměřeny jsou na aktuální změny ve vyhl. č. 72/2005 Sb. a na vyhl. č. 27/2016 Sb. – změny a nové požadavky na práci školních metodiků, na specifika práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na budování příznivého klimatu třídy a školy
• školním metodikům prevence – absolventům specializačního studia nabídneme 8 hodinový program Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách
• školním metodikům prevence bez kvalifikačního studia nabídneme 6 hodinový program zaměřený na vedení pedagogického sboru v aktivitách podporujících bezpečné klima v jednotlivých třídních kolektivech a dále 16 hodinový program Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti – ve dvou dílech, s časovým odstupem pro budování podmínek ve vlastní škole
• připraven je také individuální konzultační program pro 20 škol zaměřený na podporu práce školních poradenských pracovišť

2. Metodické vedení
• odborná konference na téma bezpečné klima třídy, školy
• Středočeská konference primární prevence 2017

3. Úpravy ve školním prostředí
• vytvoření metodiky, která svým obsahem usnadní úpravu tématu Bezpečné klima třídy, školy v preventivních programech škol
• cílovou skupinou jsou především ŠMP, neboť podporují pedagogický sbor při přípravě aktivit směřujících k pozitivnímu klimatu ve škole
• zveřejněním textu metodické příručky bude osloveno cca 686 školních metodiků prevence ve Středočeském kraji

4. Předávání odborných informací
• prostřednictvím internetových stránek MŠMT, www.prevence-info.cz, internetových stránek pedagogicko-psychologických poraden a dalších odborných pracovišť budou zveřejněny následující materiály:
• vytvořená metodika k tématu Bezpečné klima třídy a školy
• výstupy ze Středočeské konference primární prevence 2017
• informace o vzdělávacích programech pro školní metodiky prevence
• příklady dobré praxe
• informace o dotační politice kraje a aktivitách v oblasti primární prevence