VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Prevence rizikového chování dětí a mládeže

Programy pro oblast prevence – 2. pololetí 2018/2019

I ve 2. pololetí školního roku 2018/2019 jsme pro Vás připravili řadu seminářů, které díky podpoře z rozpočtu Středočeského kraje můžeme nabízet pedagogickým pracovníkům škol ve Středočeském kraji ZDARMA. Jedná se buď o programy pro jednotlivce, nebo programy na zakázku pro školy.

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole (5. 2. 2019) – Podrobné informace a přihlášení
Stres v práci pedagoga (12. 2. 2019) – Podrobné informace a přihlášení
Strategie vyšetřování šikany I. (21. 2. 2019) – Podrobné informace a přihlášení
Bezpečné klima na základní škole interaktivně (25. 3. 2019) – Podrobné informace a přihlášení
Řešení konfliktů v třídních kolektivech (3. 6. 2019) – Podrobné informace a přihlášení
Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání (17. 6. 2019) – Podrobné informace a přihlášení

Pro 1. pololetí školního roku 2019–2020 budou připravené další volné programy pro jednotlivce (přihlašování od konce srpna 2019).

Programy na zakázku pro školy Středočeského kraje – jaro 2019 (6 hod.):

 1. Strategie vyšetřování šikany I. (celkem pro 3 školy)
 2. Strategie vyšetřování šikany II. (celkem pro 3 školy
 3. Základy krizové komunikace (celkem pro 4 školy)
 4. Bezpečné klima a školní metodik prevence (celkem pro 2 školy)
 5. Bezpečné klima na základní (střední) škole interaktivně (celkem pro 4 školy)
 6. Řešení konfliktů v třídních kolektivech (celkem pro 4 školy)

Přihlašovat možno na odkazu https://www.visk.cz/…mova-nabidka (vyberte si obor 20).
Od září 2018 (do června 2020) realizujeme specializační studium Prevence sociálně patologických jevů/Studium k výkonu specializovaných činností (v rozsahu 250 hod.).
Nové studium bude naplánováno na podzim 2020 (s možností se přihlásit od jara 2020).
V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902

Informace v PDF ke stažení.


Semináře primární prevence v roce 2018/2019

V 1. pololetí školního roku 2018/2019 jsme pro vás připravili řadu seminářů. Programů pro jednotlivce jsme v jarním období 2018 realizovali celkem 6, v podzimním období Vás čeká dalších 9 programů. Programy na zakázku pro školy jsou určené pro celé pedagogické sbory (20 seminářů už proběhlo v jarním období 2018, dalších 20 seminářů pro školy bude připraveno na jaro 2019).

Semináře primární prevence pro jednotlivce jsou určeny pro vzdělávání pedagogů, výchovných poradců a školních metodiků prevence a dalších poradenských pracovníků základních a středních škol. Cílem jednotlivých seminářů je zvýšit specifické a profesní dovednosti v oblasti prevence rizikového chování, zvýšit právní povědomí v oblasti prevence, pozitivně ovlivnit vytváření optimálního sociálního klimatu ve školách.

Semináře jsou plně hrazeny z rozpočtu Středočeského kraje a účastníci neplatí žádný poplatek. Dopravu si hradí účastníci sami.

1. Nabídka seminářů pro jednotlivce na podzim 2018:

 1. 13.09.2018 – Dokumentace školního metodika prevence – PhDr. Mgr. E. Burdová, MBA
 2. 09.10.2018 – Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole – PaedDr. Z. Martínek
 3. 11.10.2018 – Strategie vyšetřování šikany II. – Mgr. J. Maléř
 4. 15.10.2018 – Bezpečné klima základní školy interaktivně – PhDr. J. Gabašová
 5. 05.11.2018 – Bezpečné klima střední školy interaktivně – PhDr. J. Gabašová
 6. 08.11.2018 – Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže – Mgr. J. Šejvl
 7. 13.11.2018 – Využití mediačních technik ve školním prostředí – Mgr. K. Kábelová
 8. 28.11.2018 – Děti v kontextu domácího násilí – PhDr. et Mgr. P. Majerová
 9. 10.12.2018 – Řešení konfliktů v třídních kolektivech – PhDr. J. Gabašová

Místo konání:
VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1, případně Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5, Smíchov

2. Nabídka seminářů pro školy – proškolování celých pedagogických sborů:

Celkem 20 seminářů pro školy Středočeského kraje proběhlo na jaře 2018. Dalších 20 seminářů bude připraveno na jaro 2019. Semináře prevence lze také realizovat na zakázku škol bez dotace Středočeského kraje.

Místo konání: V prostorách přihlášené školy

Přihlášky na semináře pro školy je možné podávat od konce ledna 2019 elektronicky na adrese http://www.visk.cz, vzdělávání pedagogů DVPP, obor 20.

3. Studium pro školní metodiky prevence

Od září 2018 do června 2020 realizujeme dvouleté Studium k výkonu specializovaných činností – prevence sociálně patologických jevů. Rozsah 250 hod. Podrobné informace a přihlášení

Kapacita seminářů i studia je omezena.

Koordinátor vzdělávacích akcí prevence: Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, telefon 724 751 902


Programy pro oblast prevence – 2. pololetí 2017/2018

Ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 jsme pro Vás připravili řadu seminářů, které díky podpoře z rozpočtu Středočeského kraje můžeme nabízet pedagogickým pracovníkům škol ve Středočeském kraji ZDARMA. Jedná se buď o programy pro jednotlivce, nebo programy na zakázku pro školy.

Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě v mateřské škole (29. 1. 2018) – kapacita míst je naplněna, zapisujeme náhradníky, jednáme o termínu pro opakování programu v dalším pololetí. Podrobné informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/1605G31
Zapsané náhradníky budeme o termínu informovat, jejich přihlášky budou do nového termínu převedeny.

Další naplánované programy na 2. pololetí školního roku 2017 – 2018:

Prevence rizikového chování žáků s poruchou autistického spektra (8. 3. 2018) Podrobné informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/1644G41

Strategie vyšetřování šikany I. (12. 4. 2018)
Podrobné informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/1609G41

Základní supervizní a intervizní techniky a jejich využití ve školním prostředí (18. 5. 2018) – podrobné informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/1656G41

Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání (20. 6. 2018) – podrobné informace a možnost přihlášení: https://visk.cz/akce/1606G41

Pro 1. pololetí školního roku 2018–2019 budou připravené další volné programy pro jednotlivce (přihlašování od srpna 2018).

V září 2018 otevřeme specializační studium Prevence sociálně patologických jevů/Studium k výkonu specializovaných činností (v rozsahu 250 hod.)

V případě dotazů kontaktujte: Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902


Studium pro metodiky prevence

Pro pedagogy, kteří pracují na pozici školního metodika prevence, jsme připravili akreditované specializační studium Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností (250 hod.) – informace o studiu.
Studium bylo zahájeno v září 2016 a ukončeno bude v červnu 2018, studijní setkání probíhají na pracovišti VISK v Pštrossově ul. 15, Praha 1.

Podpora DVPP v oblasti primární prevence z rozpočtu Středočeského kraje

V 1. pololetí školního roku 2016–17 se v Praze uskuteční řada seminářů z oblasti prevence, díky finanční podpoře Středočeského kraje bude účast pro pedagogy středočeských škol zdarma.
Připraveny jsou programy:
• Dokumentace školního metodika prevence (realizace 2×)
• Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách
• Komunikace s žákem s nežádoucími projevy chování
• Rostlinné drogy, rizika jejich užívání a vývoj současné drogové scény
• Školní metodik prevence – komunikativní dovednosti a řešení krizových situací
• Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže
• Sekty a jejich působení v ČR
• Dospívání a styly mladých, možná rizika příslušnosti k subkultuře
Všechny programy byly během podzimu 2016 plně obsazeny.

S podporou Středočeského kraje proběhla v říjnu i tradiční podzimní Středočeská konference primární prevence 2016 – bohatý program sledovalo 80 účastníků.

Zakázkové semináře s tematikou prevence

Na zakázku připravíme pro školy jak výše uvedené, tak i další akreditované programy podle požadavků a specifikace školy.
Dotazy a objednávky zakázkových seminářů pro oblast prevence – Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz.

Připravujeme na rok 2017

MŠMT vyhlásilo na rok 2017 dotační program Bezpečné klima ve školách,
KÚ pověřil VISK jako svou příspěvkovou organizaci přípravou žádosti k čerpání dotace, VISK připravil projekt:

Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence

Aktivity projektu:

1. Vzdělávání
• připraveny vzdělávací programy pro celkem 425 školních metodiků prevence
• zaměřeny jsou na aktuální změny ve vyhl. č. 72/2005 Sb. a na vyhl. č. 27/2016 Sb. – změny a nové požadavky na práci školních metodiků, na specifika práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a na budování příznivého klimatu třídy a školy
• školním metodikům prevence – absolventům specializačního studia nabídneme 8 hodinový program Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách
• školním metodikům prevence bez kvalifikačního studia nabídneme 6 hodinový program zaměřený na vedení pedagogického sboru v aktivitách podporujících bezpečné klima v jednotlivých třídních kolektivech a dále 16 hodinový program Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti – ve dvou dílech, s časovým odstupem pro budování podmínek ve vlastní škole
• připraven je také individuální konzultační program pro 20 škol zaměřený na podporu práce školních poradenských pracovišť

2. Metodické vedení
• odborná konference na téma bezpečné klima třídy, školy
• Středočeská konference primární prevence 2017

3. Úpravy ve školním prostředí
• vytvoření metodiky, která svým obsahem usnadní úpravu tématu Bezpečné klima třídy, školy v preventivních programech škol
• cílovou skupinou jsou především ŠMP, neboť podporují pedagogický sbor při přípravě aktivit směřujících k pozitivnímu klimatu ve škole
• zveřejněním textu metodické příručky bude osloveno cca 686 školních metodiků prevence ve Středočeském kraji

4. Předávání odborných informací
• prostřednictvím internetových stránek MŠMT, www.prevence-info.cz, internetových stránek pedagogicko-psychologických poraden a dalších odborných pracovišť budou zveřejněny následující materiály:
• vytvořená metodika k tématu Bezpečné klima třídy a školy
• výstupy ze Středočeské konference primární prevence 2017
• informace o vzdělávacích programech pro školní metodiky prevence
• příklady dobré praxe
• informace o dotační politice kraje a aktivitách v oblasti primární prevence