VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Praxí ke kvalitě

============================================

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků středních škol Středočeského kraje

reg. č. CZ.1.07/1.3.48/02.0050

Projekt je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním vzdělávání jako předpokladu pro pokračování realizace kurikulární reformy a pro další rozvoj středního vzdělávání a zvyšování kvality ve vzdělávání obecně.

Podpořená cílová skupina: pedagogičtí pracovníci středních škol Středočeského kraje

Podrobný popis projektu a jeho aktivit najdete níže.

Projekt byl ukončen 31.12.2014.

Výstupy projektu pro využití v praxi středních škol:

Studijní texty pro podporu pedagogických kompetencí učitelů středních škol

Studijní texty doplňují projektové vzdělávací programy pro učitele středních škol, konkrétně se vztahují k modulu zaměřenému na pedagogické a didaktické kompetence – na posílení praktických dovedností pro zvýšení kvality pedagogické práce a zvýšení kompetencí učitelů při tvorbě sociálního klimatu třídy a školy. Studijní texty obsahují čtyři vybraná témata:
Didaktika v praxi středních škol
Projektová výuka
Metodologie a praktická tvorba pracovních listů
Zvyšování kompetencí učitelů pro tvorbu klimatu třídy a školy
Studijní texty ke stažení.

Soubor metodicky a didakticky zpracovaných výukových jednotek pro podporu výuky odborných i všeobecně vzdělávacích předmětů středních škol.

Výukové jednotky – přípravy do výuky zpracovali účastníci vzdělávacích programů projektu Praxí ke kvalitě jako své výstupní práce, zaměřením odpovídající jejich odbornosti/aprobaci. Nyní tyto zpracované výukové jednotky předkládáme pedagogické veřejnosti, aby se mohly stát inspirací a pomocí i pro ostatní učitele.
Soubor padesáti výukových jednotek pro střední vzdělávání je dostupný ke stažení. Doporučujeme přečíst si nejprve Úvodní slovo k předkládanému souboru.

============

Projektová nabídka podzim 2014:

Tematická odborná exkurze pro učitele SŠ – předmětů s technickým a přírodovědným zaměřením technických oborů ve dnech 13. – 14. 11. 2014

Nabídka je určena SŠ ve Středočeském kraji v rámci projektu Praxí ke kvalitě, klíčová aktivita KA4. Exkurze proběhne ve dnech 13. – 14. 11. 2014, místem konání je německý Mnichov. Program exkurze je připraven pro učitele technických a přírodovědných předmětů (odborných i všeobecně vzdělávacích). Podrobnosti k programu najdete v připojené nabídce.

Účast na exkurzi je pro učitele zdarma, z projektu bude hrazena doprava, ubytování, částečně stravování (večeře, snídaně); škole budou refundovány náklady na cestovní příkaz účastníka a poskytnut mzdový příspěvek za jejich nepřítomnost ve škole.
Pokud se rozhodnete této možnosti využít, prosíme o vyplnění a podepsání připojené přihlášky, kterou stačí poslat oskenovanou e-mailem na adresu koubova@visk.cz nejdéle do 31. 10. 2014.

Jde o poslední příležitost využít zajímavé a atraktivní zahraniční projektové exkurze, kterých v rámci Praxí ke kvalitě proběhlo celkem 9.


Dílčí odborná exkurze spojená se zahraniční stáží (aktivita KA1-A)

25. – 26. 9. 2014 – LET Kunovice, Slovácké strojírny Uherský Brod, Volkswagen Bratislava:

Další odborná exkurze proběhla v září 2014, pro středoškolské učitele Středočeského kraje především technicky zaměřených oborů a řemesel. Navštívili jsme podniky LET Kunovice, Slovácké strojírny a Volkswagen Bratislava. První podnik je typickým představitelem kusové výroby, individuální úpravy pro zákazníky. Vysoký podíl kvalifikované řemeslné práce, doplněný o vyspělé technologie a průběžný vývoj. Druhý podnik charakterizuje klasická strojírenská výroba, přesné obrábění velkých obrobků a montáž složitých konstrukčních celků. Využití řezání vodním paprskem a další technologie. Volkswagen je pak typickým představitelem továrny 21. století, hromadná pásová výroba, využití robotů, moderní technologie spojování – svařování, lepení, pájení. Manipulace s polotovary jednak dopravníky, jednak vozíky řízenými indukční smyčkou. Výroba s minimálními zásobami (just in time). Perličkou je 400 m dlouhá lanovka, která přepravuje hotová vozidla na zkušební dráhu a poté zpět k expedici.

Součástí programu byla návštěva SPŠ strojnícka v Bratislavě, Fajnorovo nábřeží. http://www.fajnorka.sk jedná se o školu s tradicí 110 let, v historické budově a současně otevřenou světu. Několik fotografií z naší návštěvy na webu slovenské školy.

Fotografie z exkurze a krátký film zejména z návštěvy SPŠ.

Odborným garantem a vedoucím exkurze byl Ing. Bohuslav Kozel.


Stejně jako v červnu minulého roku byly i na červen 2014 připraveny dvě dvoudenní odborné exkurze:

23. – 24. 6. 2014 – Slovensko – Liptovský Hrádok a Čierny Váh:

zaměřeno na rozvoj odborných kompetencí učitelů technických předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných). Program exkurze tvoří prohlídky zajímavých podniků, firem a provozů, doplněné odborným výkladem, a návštěva slovenské technické střední školy.

18. – 19. 6. 2014 Rakousko – Dolní Rakousko:

zaměřeno na rozvoj odborných kompetencí učitelů přírodovědných předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných). Program exkurze tvoří prohlídka rakouské střední odborné školy a návštěva vybraných podniků, zemědělských farem a biofarem, technologicky vyspělých zemědělských provozů a provozoven zaměřených na ekopodnikání. Prohlídky budou doplněné odborným výkladem, překlad do češtiny je zajištěn.

Účast na exkurzi je zdarma. Z projektu Praxí ke kvalitě je účastníkům hrazena doprava, ubytování, stravování (večeře, snídaně). Škole budou refundovány náklady na cestovní příkaz účastníka i náklady na zastupování v době jeho nepřítomnosti ve škole.

Přihlášky zašlete co nejdříve, počet volných míst na exkurze je omezen.

Upozornění: Této exkurze se nemohou účastnit učitelé, kteří absolvovali projektovou exkurzi v rámci stejné klíčové aktivity již v červnu 2013, tedy zúčastnili se některé z těchto exkurzí:

 • 18. – 19. 6. 2013 – jižní Čechy a Dolní Rakousko (KA4-B, Ing. Agáta Kočí)
 • 20. – 21. 6. 2013 – Rakousko, Linz (KA4-A, Ing. Bohumil Žvachta)

=============================================

Projekt probíhá časově i obsahově v souladu se schváleným harmonogramem.

Dosažený stav v květnu 2014:

Vzdělávací programy A, B, C

Od září 2013 probíhají tři rozsáhlé a komplexní vzdělávací programy projektu (každý v rozsahu 108 hod.):

KA1-A – Vzdělávací program pro učitele odborných předmětů technických oborů a řemesel – zahájen 23. 9. 2014, účastní se jedna skupina učitelů.

KA2-B – Vzdělávací program pro učitele odborných předmětů přírodovědných oborů a řemesel – zahájen 24. 9. 2014, účastní se jedna skupina učitelů.

KA3-C – Vzdělávací program pro učitele všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů středních škol – zahájen 26. 9. 2014, účastní se dvě skupiny učitelů.

Ve všech třech programech proběhly úvodní semináře a dále čtyři semináře z modulu, který je v rámci vzdělávacích programů věnován rozvoji pedagogických kompetencí:

 • Didaktika v praxi středních škol
 • Projektová výuka
 • Metodologie a praktická tvorba pracovních listů
 • Zvyšování kompetencí učitelů pro tvorbu klimatu třídy a školy

Ve všech programech dále proběhly a probíhají tuzemské i zahraniční exkurze a stáže oborově zaměřeného modulu:

A – technicky zaměřené exkurze:

26. 3. 2014 – Jihlava, program: SŠ technická v Jihlavě, firma Motorpal – Diesel, firma Automotive Lighting – spolupráce se SŠ, Pivovar Jihlava – automatizace řízení výroby; fotografie z exkurze.

14. 5. 2014 – Tábor, SŠ strojní a stavební a SŠ spojů a informatiky v Táboře.

Na podzim roku 2014 proběhne dvoudenní exkurze na Slovensko (Senica, Trenčín).

B – přírodovědně zaměřené exkurze:

23. – 24. 4. 2014 – jižní Čechy, Bavorsko, Rakousko, program: kovárna a farmy v jižních Čechách, biofarma Slunečná, Bio-Hofbäckerei "Mauracher“ – pekárna s mlýny, Windhaag – energeticky soběstačná obec; fotografie z exkurze.

23. – 24. 6. 2014 – jižní Morava, Rakousko, Program exkurze tvoří prohlídka farmy – inovativní zemědělství, vinohradu v ekorežimu, bylinkové zahrady, zahradnické školy, okolí Waldland, Langenlois.

C – stáže na školách a vzdělávacích institucích:

25. – 26. 11. 2013 – Jihomoravský a Zlínský kraj, program zprostředkoval účastníkům návštěvu několika zajímavých středních odborných škol, gymnázií ve Velehradě a Uherském Hradišti, uměleckoprůmyslové střední školy, ale třeba i Centra dalšího vzdělávání MARLIN; fotografie z exkurze.

18. – 19. 3. 2014 – Rakousko, Linz a Freistadt, program zaměřený na návštěvu několika středních škol v Linci (gymnázium, polytechnická škola, obchodní akademie) a instituce zaměřené na rekvalifikační a další vzdělávání a na pomoc mladým v uplatnění na trhu práce. Fotografie z exkurze.

==============================================

Tematické odborné exkurze spojené se zahraniční stáží – KA4

V červnu 2013 proběhly dvě z plánovaných čtyř dvoudenních exkurzí aktivity KA4. Exkurze zaměřená technicky – KA4-A mířila do rakouského Lince, exkurze zaměřená přírodovědně do jižních Čech a Dolního Rakouska. Další dvě exkurze jsou plánovány na červen 2014. Přihlásit se můžete přímo u odborných garantů projektu:

KA4-A – Ing. Bohuslav Kozel, garant klíčové aktivity A – technické, kozel@visk.cz, 724 203 892;

KA4-B – Ing. Agáta Kočí, garant klíčové aktivity B – přírodovědné, koci@visk.cz, 728 248 403

Program exkurze KA4-A  – Rakousko, Linz

Fotografie z KA4-A

Program exkurze KA4-B  – jižní Čechy a Dolní Rakousko

Fotografie z KA4-B

==============================================

VISK uspořádal dne 4. června 2013 v Kutné Hoře setkání ředitelů středních škol Středočeského kraje k zahájení projektu Praxí ke kvalitě.

Fotografie z Kutné Hory

Setkání bylo určeno pro ředitele středních škol, případně pro předsedy předmětových komisí oborů a předmětů technických, přírodovědných i všeobecně vzdělávacích, kterým přineslo podrobné informace o projektu Praxí ke kvalitě a jeho aktivitách:

 •  – Cíl a struktura projektu, obsah dlouhodobých vzdělávacích programů A, B, C
 •  – Dvoudenní tematické odborné exkurze A/B v červnu 2013 – jižní Čechy a Rakousko
 •  – Podmínky účasti v projektu, financování klíčových aktivit

Odpoledne proběhly exkurze – Ukázky zaměření projektových aktivit:

 • A – projektový směr technický: Exkurze do automobilových závodů TPCA Kolín
 • B – projektový směr přírodovědný: Exkurze do vinohradu Vinných sklepů Kutná Hora, s.r.o. (biodynamické zemědělství)
 • C – projektový směr všeobecně pedagogický: Exkurze historickým jádrem města Kutná Hora – s průvodcem

Program byl zakončen společným vyhodnocením setkání v klášteře sv. Voršily.

Program podrobně:

=======================================

Souhrnné informace o projektu Praxí ke kvalitě:

Projekt Praxí ke kvalitě je zaměřen na rozvoj odborných i pedagogických kompetencí učitelů ve středním vzdělávání jako předpokladu pro pokračování realizace kurikulární reformy a pro další rozvoj středního vzdělávání a zvyšování kvality ve vzdělávání obecně.

Podpořená cílová skupina: pedagogičtí pracovníci středních škol Středočeského kraje:

A – učitelé odborných technických oborů a řemesel

B – učitelé odborných přírodovědných oborů a řemesel

C – učitelé všech předmětů středních škol – všeobecně vzdělávacích, odborných, praktického vyučování i odborného výcviku

Termín realizace projektu: 04/2013 – 12/2014

Přípravná fáze projektu – 04/2013 – 05/2013

Vlastní realizace klíčových aktivit od 06/2013. Účast v projektu je zdarma.

Projekt je členěn na čtyři obsahové části, podporované klíčové aktivity:

Klíčová aktivita 1-A – Vzdělávací program pro učitele odborných technických oborů a řemesel (KA1-A); rozsah 108 hod. Termíny realizace KA1-A: 09/2013–10/2014. Počet podpořených osob: 20

Klíčová aktivita 2-B – Vzdělávací program pro učitele odborných přírodovědných oborů a řemesel (KA2-B); rozsah 108 hod. Termíny realizace KA2-B: 09/2013–10/2014. Počet podpořených osob: 20

Klíčová aktivita 3-C – Vzdělávací program pro učitele všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů středních škol (KA3-C); rozsah 108 hod. Termíny realizace KA3-C: 09/2013–10/2014. Počet podpořených osob: 2×20 (souběžně ve dvou skupinách)

Vzdělávací programy jsou z hlediska struktury koncipovány obdobně, liší se svým odborným obsahovým zaměřením. Každý vzdělávací program je vnitřně členěn na dva dílčí moduly:

Modul 1 (A1, B1, C1) v rozsahu 76 hod. je zaměřen na rozvoj odborných kompetencí učitelů dle příslušného oborového zaměření – u programu A na technické poznatky a dovednosti, u programu B na přírodovědné poznatky a dovednosti, u programu C potom na pedagogiku a osobnostně sociální rozvoj.

Modul 2 (A2, B2, C2) v rozsahu 32 hod. se soustřeďuje na pedagogické a didaktické kompetence – na posílení praktických dovedností pro zvýšení kvality pedagogické práce a zvýšení kompetencí učitelů při tvorbě sociálního klimatu třídy a školy.

Při realizaci vzdělávacího programu budou jednotlivé aktivity obou modulů probíhat střídavě od úvodního semináře po závěrečný tutoriál tak, aby bylo maximálně efektivně využito jejich zacílení na obě oblasti kompetencí, odborné i pedagogické. Při závěrečném tutoriálu účastníci zúročí získané poznatky a dovednosti z obou modulů (příprava, prezentace a rozbor konkrétní výukové jednotky pro střední vzdělávání).

Klíčová aktivita 4 – Tematické odborné exkurze spojené se zahraniční stáží

 • se zaměřením na technické obory a předměty (KA4-A); rozsah 2 dny (16 hod.)
 • se zaměřením na přírodovědné obory a předměty (KA4-B); rozsah 2 dny (16 hod.)

Termíny realizace KA4-A/B: 06/2013 – 2 exkurze, 06/2014 – 2 exkurze. Počet podpořených osob: 4×40.

Fotografie ze zahraničních odborných stáží:

Tato aktivita probíhá nezávisle na KA1/2/3. Zaměřena je na rozvoj odborných oborových kompetencí učitelů technických/přírodovědných předmětů (všeobecně vzdělávacích i odborných) a na rozšíření orientace učitelů na trhu práce v oblasti technických/přírodovědných profesí tak, aby mohli efektivně motivovat a směřovat žáky k optimálnímu dalšímu profesnímu uplatnění. Souhrnný obsah a struktura jednotlivých klíčových aktivit jsou uvedeny dále v přehledných tabulkách. Metodou ke zvýšení kompetencí je především důraz na praxi a praktické dovednosti – v odborném vzdělávání je to propojení s podnikovými a firemními provozy a technologiemi, v pedagogických kompetencích důraz na posílení praktických dovedností pro zvýšení kvality pedagogické práce. Projekt využívá odborné praxe, individuální oborové stáže v provozu a zahraniční stáže, podporuje poznávání vzdělávacích procesů v zemích EU, umožňuje učitelům seznámit se s ukázkovou výukou a s příklady dobré praxe ve středním vzdělávání.

Přihlášky: Uzávěrka pro příjem závazných přihlášek je 30. srpna 2013.

Vyplněné a podepsané přihlášky na přiloženém formuláři oskenujte a zasílejte výhradně e-mailem na adresu praha@visk.cz.

Přihlášeným zájemcům bude po uzávěrce přihlášek zaslána informace o zařazení do jednotlivých aktivit a další upřesňující organizační informace.

Podmínky pro přihlašování a kritéria pro zařazení do kurzů:

 1. Počet přihlášek za školu není omezen – z jedné školy se může hlásit více zájemců do všech aktivit projektu. K omezení by došlo pouze při větším zájmu převyšujícím kapacitu.
 2. O zařazení do aktivit projektu při dodržení podmínky 1. rozhoduje datum došlé přihlášky.

Bližší informace poskytnou členové projektového týmu:

Ing. Bohumil Žvachta, garant klíčové aktivity A – technické, zvachta@visk.cz, 724 203 892 Od 1.5.2014 Ing. Bohuslav Kozel, kozel@visk.cz, stejný telefon

Ing. Agáta Kočí, garant klíčové aktivity B – přírodovědné, koci@visk.cz, 728 248 403

Mgr. Kateřina Lesová, garant klíčové aktivity C – všeobecně pedagogické, lesova@visk.cz, 725 416 194

PhDr. Eva Koberová, hlavní manažer projektu, koberova@visk.cz, Mgr. Jaroslav Borský, manažer klíčových aktivit, borsky@visk.cz

Na spolupráci při realizaci projektu se za projektový tým těší

PhDr. Eva Koberová, hlavní manažerka projektu