VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

!! Nové semináře DVPP Vzdělávacího střediska Praha !!

Pro velký zájem zařazujeme v nových termínech opakování těchto seminářů DVPP:

Možnosti dramatické výchovy… kód 02–16-A41, 30.3.2009

Hudební a taneční výchova/ Hrajeme si… kód 02–29-A41, 2.4.2009

Třída plná pohody… kód 02–15-A41, 21.4.2009

Interaktivní tabule a software pro výuku AJ na G, SOŠ, SOU… kód 05–22-A43, 22.4.2009

Bližší info tel 257 312 630 nebo mail koubova@vzsk.cz


Možnost požádat o příspěvek na ozdravný pobyt (lyžařský výcvik, školu v přírodě)!!!

Příspěvek je určen pojištěncům VZP ve věku do 18 let (17 let + 364 dní).

Přispívá se na tuzemský ozdravný pobyt v délce minimálně 7 dní nepřetržitě. Příspěvek je poskytován ve výši do 1 000 Kč.

Příspěvek se poskytne po absolvování pobytu v roce 2009, tzn. není vyplácen zálohově.

Podrobné informace, podmínky, formulář žádosti:

http://www.vzp.cz/…/op_tuzemske


Změna termínu - dekorování textilu Nymburk

Upozorňujeme na změnu termínu konání dílny 20–20-N40

Dekorování textilu 1. díl / Bezkonturové techniky bez vaření z 11.2.2009 na 7.5.2009.

Začátek a místo konání v Nymburce zůstávají stejné.


Jak pracovat s programovou nabídkou - Podmínky pro přihlašování

Uspořádání tištěné Programové nabídky DVPP

Pro přehlednost a snadnější orientaci při vyhledávání vzdělávacích programů je nabídka členěna podle oborů, u každého programu je uváděno konkrétní místo a čas konání s označením, ve kterém okrese se uskuteční a číselný kód programu. Pokud jsou programy určeny více oborům, jsou u těchto oborů uváděny odkazy.

Přihlášky


Vyplňování vysvědčení na základních školách

Odbor předškolního, základního a základního uměleckého vzdělávání MŠMT vydává souhrn informací a doporučení k vyplňování vysvědčení na základních školách.

Materiál vznikl jako strukturovaný souhrn odpovědí na značné množství dotazů škol k problematice vyplňování vysvědčení.

Dokument v PDF 15 stran ke stažení:


Sdělení MŠMT k přijímání pětiletých žáků do 1. ročníku základní školy

Součástí novely školského zákona č.561/2004 Sb., je také návrh, který umožňuje přijetí pětiletého dítěte do 1. ročníku základní školy.

Příslušná novela školského zákona ještě nebyla schválena Parlamentem ČR (novela bude projednávána Senátem až koncem ledna) a nebyla vydána ve Sbírce zákonů. Lze očekávat účinnost navrhované novelizace nejdříve koncem února nebo počátkem března 2009 po jejím zveřejnění ve Sbírce zákonů.


Programová nabídka na II. pololetí školního roku 2008/2009

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

podruhé ve školním roce Vám pracovníci Vzdělávacího zařízení Středočeského kraje předkládají

Programovou nabídku DVPP na další pololetí.

Je určena především zaměstnancům škol, předškolních a školských zařízení v našem kraji, ale je otevřena i dalším zájemcům. Nabídku Vám zašleme také v elektronické podobě včetně přihlášek, na požádání i na osobní mailovou adresu.


Stránky