VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Assesments testy SN I

Assesments testy

Pokyny ke zpracování testů dostali odborné řešitelky na metodickém školení SN II. ve Velkém Oseku od koordinátora SN Mgr. B. Tošenovské.

V případě dotazů nebo nejasností je vám paní Tošenovská k dispozici na diskusním fóru SN nebo na emailu: barca@helendoron.cz.

Černobílá verze, dva soubory ke stažení. Na web 6.12., současně mailem všem VOŘ a OŘ.


Nabídka vzdělávacích kurzů pro veřejnou správu

Kompletní nabídka na 1. pololetí 2011.

Nabídkový katalog obsahuje:

  • tématický přehled kurzů se stručným popisem jejich obsahu,
  • termínový kalendář kurzů,
  • informaci o realizaci kurzů na zakázku.
  • informaci o podmínkách přihlášení, účastnických poplatcích, stornovacích podmínkách aj.,

Nabídku budeme průběžně doplňovat v návaznosti na získávání akreditací od Ministerstva vnitra ČR.

================================

VZDĚLÁVÁNÍ PRO NOVÉ STAROSTY, MÍSTOSTAROSTY A ČLENY ZASTUPITELSTEV

Připravili jsme pro Vás cyklus tématicky navazujících kurzů:


Organizační řád platný od 1.10.2010

Aktualizované znění s platností od 1.10.2010.

Poslední platné znění obsahuje přiložený soubor.


Benešov - učebna v ISŠT

Benešov – využíváme učebnu v budově Integrované střední školy technické ( ISŠT ), Černoleská 1997.

Z vlakového a autobusového nádraží směrem ke kruhovému objezdu u benešovského pivovaru, zde se dát podél silnice dolů 250m a na křižovatce se odbočí vpravo na Skalici. Po levé straně (cca 350m od křižovatky) se nachází sportovní zařízení Města Benešov – plavecký bazén (modrá budova), dále Vodohospodářská společnost Benešov. Dalším větším objektem vlevo je školní budova ISŠT Benešov.


Hygienické minimum a úvod do systému kritických bodů HACCP

Stravovací služby / Hygienické minimum a úvod do systému kritických bodů HACCP.

Seminář je zaměřen na proškolení zákona č.258/2000 Sb. v platném znění o ochraně veřejného zdraví, vyhl. č. 137/2004 Sb. v platném znění o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění o potravinách a příslušných nařízení EU, zejména pak Nařízení (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin. Lektorka Eva Bartoňová.


Novela vyhlášky o maturitních zkouškách

VYHLÁŠKA MŠMT č. 274, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění vyhlášky č. 90/2010 Sb, ze dne 13. září 2010.

Text předpisu najdete například zde http://www.sbirka.cz/…/10-1020.htm


Stránky