VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Do nového školního roku

Vážené kolegyně a kolegové, pracovníci škol a školských zařízení,

školní rok 2011/2012 začíná, jak se již stalo zvykem, opět očekáváním řady změn ve školské legislativě a v podmínkách pro Vaši práci. Šablony pro základní školy pokračují, začínají s nimi střední školy, vybrané základní školy si vyzkoušejí velkou neznámou zvanou „smlouvy s rodiči“, mateřské školy se svými zřizovateli budou pokračovat v úsilí vyrovnat se s vysokým převisem poptávky, všechny společně nás bude ovlivňovat nelehká ekonomická situace, stejně tak společně budeme očekávat novelu školského zákona či zákona o pedagogických pracovnících…

To hlavní, co Vás však čeká, jsou tisíce dětí a žáků, kteří v novém školním roce budou získávat nové znalosti, vědomosti a dovednosti. Ve školách jim je budete předávat Vy a nikdo jiný. Dobrého a vzdělaného učitele nic nenahradí. Věřím, že Vzdělávací institut Středočeského kraje Vám v této Vaší práci pomůže aspoň tak jako v roce předcházejícím.

Do nového školního roku Vám jménem svým a jménem všech svých spolupracovníků přeji hodně energie, optimismu a úspěchů a těším se na spolupráci.

Mgr. Jiří Holý, ředitel Vzdělávacího institutu Středočeského kraje


Podzimní semináře pro střední školy pořádané RKC Praha

Pro střední školy je v roce 2011 připravena další nabídka seminářů.

Semináře jsou hrazeny v rámci projektu KURIKULUM S z prostředků ESF a pro účastníky jsou zdarma.

• 14–77-A91 Formální a neformální tresty a odměny jako motivace žáků ve vzdělávacím procesu – 21.09.2011

• 14–83-A91 Prezentační dovednosti v praxi pedagoga SOŠ a SOU – Učím a nenudím – 11.10.2011 a pro velký zájem přidaný další termín 24.11.2011

další informace

• 14–84-A91 Jak předcházet syndromu vyhoření – Psychohygiena učitele SOŠ a SOU – 18.10.2011

• 14–85-A91 Styly učení žáka i učitele – 24.10.2011


Gymnázium a SOŠ Sedlčany

Gymnázium a Střední odborná škola ekonomická Sedlčany, Nádražní 90 Sedlčany.

Škola se nachází pod náměstím naproti autobusovému nádraží.


SPŠ Mladá Boleslav

Střední průmyslová škola, Havlíčkova ulice

Od září 2011 jsme se přesunuli z dlouholetého působiště na Komenského náměstí do prostor v SPŠ v ulici Havlíčkova 456.

Budova školy je jedním z nejzajímavějších architektonických objektů města. Autorem byl arch. Jiří Kroha. Postavena byla v roce 1927, je chráněna památkovým úřadem.


Studium pro asistenty pedagoga

Studium pro asistenty pedagoga (pro účastníky s úspěšně ukončeným základním vzděláním – 125 hodin) bude zahájeno 16.9.2011. Termíny přednášek najdete na odkazu http://www.visk.cz/akce/1803G81. Součástí studia je 4O hodinová pedagogická praxe.


Prázdniny ve školním roce 2011/2012

Období školního vyučování ve školním roce 2011/2012 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve čtvrtek 1. září 2011. Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno v úterý 31. ledna 2012. Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2012.

Podzimní prázdniny připadnou na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2011.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pátek 23. prosince 2011 a skončí v pondělí 2. ledna 2012. Vyučování začne v úterý 3. ledna 2012.


Stránky