VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Semináře ICT, grafika, matematika - podzim 2018

Vypsané volné termíny na podzim 2018 v Praze. Semináře jsou vhodné pro šablony, vybírejte podle zadání své školy.

Výběr z témat seminářů – uskutečnění vždy závisí na dostatečném počtu přihlášených:

Tablety a mobilní zařízení ve výuce:

Tablety a jejich využití při projektové výuce – 27.11.2018 – určeno zejména pedagogickým pracovníkům ZŠ (1. a 2. stupeň) a odpovídajících roč. G.
Obsah semináře vychází z praktických zkušeností s využitím tabletů ve výuce. Účastníci se seznámí s možnostmi projektové výuky. S použitím metody SAMR se dokáží rozhodnout, kdy postupně zařadit tablety do výuky. Vyzkouší si tvorbu materiálů z projektové výuky, materiály budou vzájemně sdílet.


Grafické programy:

Inkscape – Zrušeno
SketchUp – 21.11.2018
Scribus – odloženo na únor 2019
Scratch 26.11.2018 – vizuální programovací jazyk, určený pro mladší věkovou skupinu.
Praktická aktivní činnost účastníků s programem v počítači spočívá v sestavení grafických schémat (časová osa, myšlenková mapa, slepá mapa), namlouvání dialogů ve scénách, kresbě vektorových i rastrových objektů, skládání rytmických a melodických sekvencí, orientaci v souřadném systému roviny a vizuálním sestavování programů. Ukázky jsou řazeny s respektováním časové a tematické provázanosti.
Scratch ve spolupráci s vhodnou robotickou stavebnicí představuje jednu z možností polytechnizace výuky.


Obchodní akademie Kolín

učebna Kolín

Obchodní akademie Kolín, Kutnohorská 41.

Budova školy je v centru Kolína, mezi obchodním centrem Futurum a náměstím.

Využíváme učebnu v přízemí, vpravo od hlavního vchodu do budovy. Přístup je částečně bezbarierový (dva schody v chodbě).

Při příjezdu vlakem na hlavní nádraží můžete použít MHD, zastávka je vedle budovy. Škola je od nádraží cca 10 minut chůze.

Obtížné parkování v okolí, převážně placené, místo lze obvykle nalézt v blízkosti nádraží.

http://www.oakolin.eu/


Prvních 100 dnů ve funkci ředitele školy

kalendář

Seminář pro nově jmenované ředitele škol a školských zařízení – ještě než začne přípravný týden…

Seminář proběhne 23. srpna 2018 v Praze 1, Pštrossova 15.
Podrobnosti a možnost přihlášení:

Politici dostávají od médií pověstných 100 dní hájení.
Nově jmenovaný ředitel školy či školského zařízení nic takového nezažije a od počátku se musí potýkat s každodenními provozními problémy i dalšími, někdy neočekávanými nástrahami svého postavení.
Cílem semináře je poskytnout nově jmenovaným ředitelům aktuální praktickou podporu v období po nástupu do funkce:

  • aby zvládli co nejplynuleji převzít funkci od svého předchůdce
  • aby výměnu na vedoucím postu využili k žádoucím změnám
  • aby se vyvarovali nejčastějších chyb a neztratili se pod náporem každodenní operativy.

Doplňující didaktické studium anglického jazyka - Praha

Doplňující didaktické studium anglického jazyka (pro školní rok 2018/2019)

Kurz bude zahájen 13. září 2018 v Praze 1, Pštrossova 15.
Podrobnosti a možnost přihlášení:

VISK připravil akreditovaný kurz Doplňující didaktické studium AJ podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů.

Kurz je určen k doplnění kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Umožňuje odborně kvalifikovaně vyučovat anglický jazyk na ZŠ a SŠ.


Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí - Praha

Kurz Pedagogická podpora přirozeného rozvoje řeči dětí připravuje pedagogy pro výkon činnosti logopedického asistenta podle čl. IV, písmeno c) Metodického doporučení k zabezpečení logopedické péče ve školství, čj. 14712/2009–61, tj. k činnostem na podporu přirozeného vývoje komunikačních schopností a dovedností dětí, na prevenci vzniku poruch řeči a čtenářských obtíží.
Kurz bude zahájen 21. 09. 2018 a ukončen závěrečným pohovorem v prosinci 2018.
Nabízený akreditovaný kurz můžete také hradit z projektu OPVVV Šablony – I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ.

Podrobnosti a možnost přihlášení:

Bližší informace poskytne – Pavla Langrová, tel.: 606 615 672, e-mail: langrova@visk.cz
Místo konání: Praha – VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
Rozsah 60 hod. (40 výuka a 20 hod. praxe), praxi účastníkům spoluzajišťujeme. 


Srpnové semináře k výchově k podnikavosti - Kutná Hora

Akreditované semináře pro střední školy,využitelné pro „šablony“

Určeno: pedagogickým pracovníkům SŠ, výchovným poradcům, kariérovým poradcům.

Rozvoj předpokladů k soukromému podnikání 8 hod.
Prakticky i teoreticky se účastníci vzdělávacího programu seznámí s tím, jak pomoci žákům při rozhodování o jejich další profesní orientaci, která může být zaměřena na soukromé podnikání a jeho specifika. Seznámí se s formami podnikání, s podnikatelským záměrem, s investicemi a administrativou. Důležité jsou také základní obchodní dovednosti, prezentace a specifika potencionálních zákazníků.

Lektor: RNDr. Petr Pokorný
Místo: KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51 30.08.2018 09:00 –16:00h
podrobnosti a přihlášení: https://www.visk.cz/akce/1481H41

Rozvoj osobnostních předpokladů k podnikavosti 8 hod.
Vzdělávací program poskytuje pedagogickým pracovníkům přehled o komunikačních dovednostech, konfliktních situacích, technikách vyjednávání, prezentaci a obchodních dovednostech, aby bylo možné žáky rozvíjet v komunikaci a rozhovoru, aby je seznámili s technikami prevence konfliktů a s technikami vyjednávání. Pedagogové pak mohou rozvíjet prezentační dovednosti žáků a mohou předávat žákům dovednosti v obchodních technikách. Celkově se jedná o motivaci žáků k osobnostnímu rozvoji.

Lektor: RNDr. Petr Pokorný
Místo: KH-VISK Kutná Hora, Barborská 51 29.08.2018 09:00 –16:00h
podrobnosti a přihlášení: https://www.visk.cz/akce/1482H41


Přejeme krásné prázdniny a dovolenou!

letni_idylka

Krásné prázdniny a dovolenou plnou pohody, odpočinku, slunce, čisté vody a svěžího vzduchu všem našim klientům a přátelům přejí pracovníci

Vzdělávacího institutu Středočeského kraje.


Stránky