VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Doplňující didaktické studium španělského jazyka - od 11. 2. 2017 v Praze

Vzdělávací institut Středočeského kraje OTEVÍRÁ kvalifikační kurz
Doplňující didaktické studium španělského jazyka

určený k doplnění odborné kvalifikace učitele ŠJ podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Místo realizace: VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1
Termín realizace: únor až červen 2017 (první výuka proběhne 11. 2. 2017)
Více podrobností a přihlášení.
Přihlášky stále přijímáme: do 10. 2. 2017. 


Jazykové kurzy AJ a konverzační kurz NJ v Praze

Od druhého pololetí šk. roku 2016/17 vypisujeme v Praze tyto jazykové kurzy:

 • Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A2/B1 – B1 = PONDĚLKY od 14:30 do 16:00 hod.

  Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, od pondělí 13. února 2017 do cca prosince 2017 v celkové dotaci 60 výukových hodin. více podrobností a přihlášení

 • Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň B1 – B1/B2 = PONDĚLKY od 16:05 do 17:35 hod.

  Kurz bude probíhat ve 2 semestrech od pondělí 13. února 2017 do cca prosince 2017 v celkové dotaci 70 výukových hodin. více podrobností a přihlášení

 • Kurz AJ pro pedagogické pracovníky / úroveň A1/A2 – A2 = STŘEDY od 14:30 do 16:00 hod.

  Kurz bude probíhat ve 2 semestrech, od středy 8. února 2017 do cca prosince 2017 v celkové dotaci 60 výukových hodin. více podrobností a přihlášení

 • Konverzační kurz německého jazyka (úroveň B1 – B2) = STŘEDY od 14:30 do 16:00 hod.

  Kurz bude probíhat pravděpodobně od konce února 2017 do cca května 2017 v celkové dotaci 32 výukových hodin. více podrobností a přihlášení


Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách

skupinove-foto

Od září do prosince 2016 realizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje dva Kvalifikační kurzy pro pracovníky v sociálních službách.
Po 150 hodinách teoretické i praktické výuky byl kurz ve dnech 13. a 14. prosince 2016 ukončen závěrečnou zkouškou. Téměř 50 úspěšných absolventů převzalo osvědčení o získání nové kvalifikace.

Skupinová fotografie 13.12.2016 a 14.12.2016.

BLAHOPŘEJEME!


Do roku 2017

Vzdělávací institut Středočeského kraje přeje všem svým klientům, přátelům a příznivcům krásné Vánoce a šťastný nový rok 2017.


Vzdělávání vedoucích úředníků – obecná část

V průběhu měsíců října až prosince probíhalo poprvé povinné vzdělávání určené vedoucím úředníkům a vedoucím úřadů v souladu s § 27 zákona č. 312/2002 Sb.

Cílem tohoto vzdělávání je zvýšení úrovně řízení úředníků a jeho obsah se zaměřuje na problematiku managementu ve veřejné správě, stylů řízení, delegování pravomocí, vedení pracovních týmů a porad, na oblast pracovně právních vztahů, výběr, hodnocení a motivování podřízených úředníků, komunikační dovednosti a další znalosti a dovednosti, které by měly tvořit základní portfolio znalostí manažera ve veřejné správě.
Kurz je tvořen šesti samostatnými výukovými dny, které na sebe tematicky navazují. Zpětná vazba prvních absolventů je velmi dobrá.

Vzdělávání bude opět zařazeno v jarní nabídce kurzů určených veřejné správě.
Více informací na tel.: 733 642 647 nebo na kaderavkova@visk.cz


Kurzy instruktorů školního lyžování a snowboardingu

ilu_lyžař

dovolujeme si Vás informovat o aktuální nabídce základních a doškolovacích kurzů instruktorů školního lyžování a snowboardingu.

Základní kurz školního lyžování 3. 1. 2017 – 8. 1. 2017 Pec Pod Sněžkou, chata Smetánka
Základní kurz školního snowboardingu 3. 1. 2017 – 8. 1. 2017 Pec pod Sněžkou, chata Smetánka

Doškolovací kurz školního lyžování 5. 1. 2017 – 8. 1. 2017 Pec pod Sněžkou, chata Smetánka
Doškolovací kurz školního snowboardingu 5. 1. 2017 – 8. 1. 2017 Pec pod Sněžkou, chata Smetánka


Výchova k dobrovolnictví na českých školách

dobrovolnictvi_ilustra

Pozvánka na pracovní a přátelské setkání Výchova k dobrovolnictví na českých školách

Setkání proběhl 15. 12. 2016 od 13.00 do 15.30 hod. na pracovišti VISK,
Pštrossova 15, Praha 1
, účast je zdarma, podrobnosti a přihlášení.

Dobrovolnictví je činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Dobrovolnictví jako společenskému fenoménu se věnují i mnohé školy, které se vědomě a cíleně snaží podporovat u dětí a žáků morální potřebu pomáhat druhému a cestou přirozených a společensky prospěšných aktivit je vedou a vychovávají k dobrovolnictví. Z iniciativy a inspirace některých z nich vzešla i příprava tohoto setkání. Moderátorsky jej povedou dvě zkušené lektorky, které se dobrovolnictvím dlouhodobě zabývají.


informační den „Na kafe s Erasmem+“

erasmus_grafika

Dům zahraniční spolupráce a Vzdělávací institut Středočeského kraje

Vás zvou na informační den určený zástupcům mateřských, základních, základních uměleckých a středních škol:

„Na kafe s Erasmem+“


Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti

workshop

Učitelům českého jazyka a literatury na ZŠ, příp. vychovatelům ŠD a ŠK, pedagogům volného času je určen seminář

Čtenářské dílny jako prostředek k rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti.

V tomto pololetí již úspěšně proběhl v našich střediscích v Příbrami a Kolíně, poslední realizace proběhne v Praze ve čtvrtek 1. 12. 2016, od 9:00 hod. do 14:00 hod. (VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5).
Podrobnosti a přihlášení

Vzdělávací program si klade za úkol představit účastníkům nový způsob rozvoje čtenářské gramotnosti prostřednictvím čtenářských workshopů. Pestrý nápadník atraktivních metod a postupů pro práci s knihou je inspirován postupy muzejní pedagogiky i praktickými čtenářskými lekcemi, které lektorka a zároveň spisovatelka Klára Smolíková připravuje ke svým knihám.


VISK jako autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci "Kariérový poradce"

Pro velký zájem přidán další termín zkoušek: 7. 4. 2018!

Další termíny zkoušek ověřujících dosažení profesní kvalifikace (26. 3. 2018 a 9. 4. 2018) jsou již naplněny.

VISK se v průběhu října roku 2016 stal autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu.

Obsahem hodnotícího standardu u této profesní kvalifikace jsou následující moduly:
1. Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství
2. Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérových informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem(jednotlivcem i skupinami)
3. Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky


Stránky