VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Hezké prázdniny a příjemnou dovolenou!

Jménem všech pracovníků Vzdělávacího institutu Středočeského kraje Vám děkuji za dosavadní spolupráci.

Pracovníkům škol a školských zařízení přeji příjemné a krásné prázdniny a všem ostatním přijemnou dovolenou.

Těšíme se na shledání a další setkávání při zajímavých seminářích.

Mgr. Jiří Holý


Mimořádný provoz ve VISK Praha, Kořenského

Kancelář VISK PRAHA, KOŘENSKÉHO, sídlící v budově základní školy je z důvodu rekonstrukce budovy ZŠ v době od 22.6.2012 do konce září 2012 přesunuta na pracoviště VISK PRAHA, ZBOROVSKÁ.

Pevná telefonní linka 257 312 630 nebude v této době v provozu. Pro spojení použijte číslo 257 280 795.

Děkujeme PhDr. Eva Koberová a Vlasta Koubová


kvalifikační vzdělávání - STUDIUM PEDAGOGIKY

Akreditovaným ročním studiem podle § 22 odst. 1 písm. a) si doplní odbornou kvalifikaci v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících:

  • učitelé odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku na SŠ
  • učitelé uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SŠ a konzervatořích
  • učitelé jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky

Přihlášky ke studiu pro školní rok 2012–2013: e-mailem na adresu praha@visk.cz nebo on-line http://www.visk.cz/akce/1802G11 – studijní skupina SP1

a http://www.visk.cz/akce/1802G12 – studijní skupina SP2.

Přihlášky podávejte nejdéle do 31. 8. 2012 nebo do naplnění kapacity.


Studium pro ředitele škol a školských zařízení

Vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení a nesplňují kvalifikační předpoklady pro výkon této funkce.

Vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení obsahuje tyto základní moduly:

  1. ZÁKLADY PRÁVA
  2. PRACOVNÍ PRÁVO
  3. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY
  4. ORGANIZACE ŠKOLY A PEDAGOGICKÉHO PROCESU

Vzdělávání v sociálních službách

Vzdělávací institut Středočeského kraje je držitelem akreditace MPSV ČR č. 2012/0304-I pro vzdělávání pracovníků v sociálních službách. Zároveň získal akreditace na níže uvedené vzdělávací programy.

Zahájení realizace vzdělávání je naplánováno na září 2012, kdy bude zveřejněna pololetní nabídka vzdělávacích kurzů. Tato nabídka bude distribuována v tištěné formě i elektronicky všem organizacím poskytujícím sociální služby ve Středočeském kraji.


Studium k výkonu specializovaných činností

Prevence sociálně patologických jevů – 250 hodin – říjen 2012 – červen 2014.

V programu jsou ještě volná místa.

Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole.


Stránky