VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávací kurzy pro pracovníky v sociálních službách na zakázku

Nabízíme možnost realizace kurzů na zakázku v místě sídla organizací poskytujících sociální služby. Cena bude stanovena dohodou podle rozsahu kurzu a počtu účastníků (skupina min. 10 osob). Objednali byste rádi nějaký vzdělávací kurz jen pro Vaši organizaci? 

Kontaktujte nás na tel.: 257 280 795, mobil: 733 642 648, 601 370 150, e-mail: praha@visk.cz

Můžeme zajistit kurzy z oblastí:

  • komunikace
  • legislativa
  • měkké dovednosti
  • standardy kvality
  • kvalifikační kurzy
  • ostatní

Úplný seznam je přiložen v letáku. Nabídka je průběžně doplňována dle aktuálně udělovaných akreditací. 


Seminář „Změny v rozpočtovém určení daní týkající se oblasti školství a s tím související změny financování regionálního školství“

Připravili jsme pro Vás seminář k aktuální problematice novely zákona o rozpočtovém určení daní (účinnost od 1. 1. 2013), která zasáhne i do financování regionálního školství. Seminář lektoruje paní Mgr. Pavla Katzová a proběhne v budově Stč. kraje, Praha 5, Zborovská 11:

26. 02. 2013 od 9.00 hod. – přihlášení a podrobnosti 


Programová nabídka DVPP na II. pololetí šk. roku 2012/2013

Předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí školního roku 2012/13.

V některých částech vychází z osvědčené tradice a hesla „opakování matka moudrosti“, v jiných je, tak jako vždy, inovativní a přináší nové nabídky a možnosti. Akreditačním procesem prošly úspěšně desítky programů aktualizovaných nebo zcela nových, s nimiž se nyní setkáváte. Během pololetí samozřejmě řadu dalších vzdělávacích programů připravíme podle aktuální potřeby nebo na zakázku pro pedagogické sbory.

Naplánované vzdělávací programy zahrnují aktuální změny v právních předpisech, podporu ve výuce jednotlivých předmětů, programy v oblasti prevence rizikového chování, metody inovace ŠVP, programy v rámci „šablon“ pro základní a střední školy atd.


Kladno - výstava Sondy do školních družin

Česká průmyslová zdravotní pojišťovna a Vzdělávací institut Středočeského kraje pořádají výstavu

„SONDY DO ŠKOLNÍCH DRUŽIN“

která bude zahájena dne 10. ledna 2013 v 9:00 hodin v prostorách pobočky Kladno, ulice Na Stráni 3340

3. ročník výstavy přibližuje bohaté spektrum hodnotných činnosti pedagogů a dětí. Díky exponátům a fotodokumentaci konkretizuje vhodné aktivity, které pomáhají dětem ve věku 6 – 10 let odbourávat stres a únavu z dopoledního pracovního nasazení. Podrobné informace o obsahu výstavy a informační leták jsou přiloženy.


ICT semináře na zakázku

Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií. 

Nabízíme školení na zakázku pro pedagogické kolektivy, v místě školy nebo podle dohody. Jednotlivé moduly o délce obvykle 4 hodiny mají akreditaci MŠMT. Účastník dostane Osvědčení, splňující požadované náležitosti. Z modulů je možné skládat podle požadavku vedení školy potřebné rozsáhlejší proškolení.

Z připravených seminářů a workshopů vybíráme:

  • Digitální fotografie ve školní výuce
  • Prezentační programy ve školní výuce
  • Textové editory – pokročilé funkce

Řízení zaměstnanců / Vedení hodnotícího rozhovoru

Seminář je zaměřen na vedení hodnotícího rozhovoru jako nezbytnou součást personální práce vedoucích pracovníků ve školství. 


Stránky