VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Geologie, nerosty, o planetě Zemi

pyrit_vzorek

VISK připravil tři semináře s tématikou:

geologie, nauky o nerostech, o vývoji planety Země.

Všechny jsou určeny učitelům přírodovědných předmětů na ZŠ a středních školách, pedagogům volného času.

O planetě Zemi z pohledu geologie

Termín konání: čt 17.01.2019 09:00–16:00
Místo konání: VISK Praha, Pštrossova 15
Podrobné informace a možnost přihlášení:

Obsah – témata:

 • přehledný úvod do tematiky vzniku a vývoje planety Země
 • zemské jádro, jeho složení a stavba, magnetické pole Země
 • poznatky získané zkoumáním meteoritů
 • zemský plášť, jeho složení a stavba, proudění plášťových hornin
 • zemská kůra a procesy deskové tektoniky atd.

Nová publikace pro učitele anglického jazyka

titulni_obalka_publikace

Nová publikace pro učitele anglického jazyka se zaměřuje především na využití interaktivních technik ve výuce, které podporují rozvoj kritického myšlení, komunikačních kompetencí a motivují žáky, studenty prostřednictvím spolupráce.
Kniha vyjde začátkem roku 2019 také v české verzi.
Spoluautorka knihy Mgr. Dagmar Sieglová, MSEd., Ph.D., je pedagogem ŠKODA AUTO Vysoká škola a lektorkou VISK.

Demo verze jedné lekce:

Podrobnější anotaci obsahuje přiložený soubor.


Základní kurzy Excel a Word - 6 hodin, Praha

Připravili jsme dva kurzy s přehledem základních dovedností v práci s kancelářskými programy.
Jsou vhodné i pro pracovníky ve školství, vzhledem k délce 6 hod. nelze hradit ze šablon. 

Microsoft EXCEL – základní funkce, 30.11.2018 – Praha, neakreditovaný kurz

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení s tabulkovým editorem. Cílem je získat základní dovednosti pro používání tabulkového editoru.

Obsah kurzu:

 1. Formáty buněk, adresace, kopírování formátu, vkládání a kopírování vzorců.
 2. Rychlé úpravy celých tabulek, styly.
 3. Propojení listů, souborů.
 4. Dostupné funkce a příklady jejich využití.
 5. Tvorba tabulek a grafů s využitím pokročilých funkcí.
 6. Tisk dokumentů – úpravy před tiskem, nastavení oblasti tisku, vzhled stránky, náhled, záhlaví a zápatí stránky.
 7. Spolupráce tabulkového kalkulátoru s dalšími kancelářskými aplikacemi (textový editor, prezentační programy).

Microsoft Word – základní funkce, 13.12.2018 – Praha, neakreditovaný kurz

Vzdělávací kurz je zaměřen na seznámení s textovým editorem s cílem získat základní dovednosti pro jeho používání. 


Tablety v projektové výuce - Praha listopad

muž s tabletem

Tablety a jejich využití při projektové výuce – 27.11.2018 – určeno zejména pedagogickým pracovníkům ZŠ (1. a 2. stupeň) a odpovídajících roč. G.

Obsah semináře vychází z praktických zkušeností s využitím tabletů ve výuce. Účastníci se seznámí s možnostmi projektové výuky. S použitím metody SAMR se dokáží rozhodnout, kdy postupně zařadit tablety do výuky. Vyzkouší si tvorbu materiálů z projektové výuky, materiály budou vzájemně sdílet.

Scribus – odloženo na únor 2019

Scribus je grafický program, určený pro publikování textového a multimediálního obsahu. Pro uživatele představuje kreativní publikační nástroj, který nevyžaduje znalost programovacích jazyků. V praxi jej lze využit pro vytváření školních časopisů, letáků, pozvánek, učebních pomůcek, a to jak tištěných, tak elektronických.


Kontakt a informace:

Ing. Jan Stejskal, stejskal@visk.cz, 732 266 480 


Semináře ICT - grafika, Praha

Vypsané volné termíny na podzim 2018 v Praze. Semináře jsou vhodné pro šablony, vybírejte podle zadání své školy.

Výběr z témat seminářů – uskutečnění vždy závisí na dostatečném počtu přihlášených:

Tablety a jejich využití při projektové výuce – 27.11.2018 – určeno zejména pedagogickým pracovníkům ZŠ (1. a 2. stupeň) a odpovídajících roč. G.
Obsah semináře vychází z praktických zkušeností s využitím tabletů ve výuce. Účastníci se seznámí s možnostmi projektové výuky. S použitím metody SAMR se dokáží rozhodnout, kdy postupně zařadit tablety do výuky. Vyzkouší si tvorbu materiálů z projektové výuky, materiály budou vzájemně sdílet.

Scribus – odloženo na únor 2019.
Scribus je grafický program, určený pro publikování textového a multimediálního obsahu. Pro uživatele představuje kreativní publikační nástroj, který nevyžaduje znalost programovacích jazyků. V praxi jej lze využit pro vytváření školních časopisů, letáků, pozvánek, učebních pomůcek, a to jak tištěných, tak elektronických.


Správná inventarizace majetku od A do Z

Nabízíme účast na vzdělávacím kurzu zaměřeném na novelu vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, který proběhne dne 30.10.2018 od 9:00 hodin v budově KÚ Středočeského kraje, Zborovská 11, Praha 5.

Kapacita naplněna.


Zvířata zblízka - vzdělávací program v ZOO Praha

iluStr_medved

Komentovaná exkurze do ZOO Praha proběhla 2. října 2018.
Obsah semináře byl zaměřen na etologii a způsoby chovu zvířat. Účastníci měli možnost přímého kontaktu s vybranými zvířaty – do zázemí chovu je doprovodil kurátor zoo Petr Velenský.
Lektor Mgr. Emil Šnaidauf připravil vzory pracovních listů, které bude možné použít pro žáky.

Několik fotografií najdete v galerii:


Informační a vzdělávací kampaň na ochranu měkkých cílů

Středočeský kraj realizuje ve spolupráci s Krajským ředitelstvím policie Středočeského kraje a Vzdělávacím institutem Středočeského kraje odborné semináře na téma

Ochrana měkkých cílů

Termínem měkké cíle se označují objekty, prostory nebo akce charakterizované častou přítomností většího počtu osob a současně absencí či nízkou úrovní zabezpečení proti závažným násilným a teroristickým útokům. Semináře jsou pro účastníky zcela zdarma.

Semináře jsou určeny především pro zástupce samospráv (starosty, radní, zastupitelé), zástupce zřizovatelů škol a školských zařízení, pracovníky škol a školských zařízení, správce budov a veřejných prostranství, organizátory akcí pořádaných na veřejných prostranstvích, zástupce Policie ČR, zaměstnance obecní policie a další složky IZS.

Termín a místo, tematické zaměření a odkaz na přihlašování

15.11.2018 Kladno Veřejné budovy a veřejná prostranství 


Stránky