VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurzy Office 2016 pro školy - šablona IT 24 hodin

Akreditované kurzy Office 2016 ve složení Word, Excel a PowerPoint vždy po 8 vyuč. hodinách jsou připraveny ve Slaném.
Můžete si vybrat 8,16, nebo 24 hod. šablonu. Společný začátek 7.2.2019.

Excel – 8 hod. 21.2.2019
PowerPoint – 8 hod. 14.3.2019


Úkoly orgánů obcí v souvislosti s přípravou voleb (zaměřeno na volby do Evropského parlamentu)

Nabízíme Vám účast na metodicky pojatých seminářích:

26.03.2019 – Mělník

28.03.2019 – Příbram

05.04.2019 – Kutná Hora

09.04.2019 – Mladá Boleslav

Určeno starostům, místostarostům a zaměstnancům úřadů územních samosprávných celků, kteří se podílejí na přípravě voleb.
V České republice proběhnou volby 24. a 25. května 2019.


Povinné vzdělávání pro úředníky ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb.


Programová nabídka DVPP na 2. pololetí školního roku 2018/19

titulní strana katalogu DVPP

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí školního roku 2018/19.

V elektronickém katalogu se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách, kde se můžete přihlásit.

Pro usnadnění výběru šablonových programů DVPP jsme pro Vás připravili šablonový katalog, obsahující vybrané semináře doporučené pro Šablony I, II.

Průběžně aktualizované informace i možnost přihlášení najdete také přímo na našem webu pod odkazem Vzdělávání pedagogů.

Uzávěrka hromadných přihlášek za školu na vzdělávací akce v 2. pololetí školního roku 2018/19 je 31.1.2019.
Na všechny akce je možné se hlásit v průběhu celého pololetí, nejpozději 5 dní před konáním vzdělávací akce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, těšíme se na spolupráci v roce 2019.

Mgr. Jana Münzbergerová
náměstkyně ředitele – hlavní metodička pro vzdělávání
mobil: 731 470 387, e-mail: munzbergerova@visk.cz


Programová nabídka pro veřejnou správu na 1. pololetí 2019

DVVS2019titulka

Vážení pracovníci veřejné správy, vážené kolegyně a kolegové, 

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 1. pololetí roku 2019 určenou úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a voleným členům zastupitelstev.

Pod odkazem Vzdělávání veřejné správy naleznete vždy aktualizovanou nabídku kurzů s podrobnějšími informacemi o obsahu kurzu včetně možnosti přihlašování.

Katalog je rozesílán také mailem na všechny obce a města Středočeského kraje a do dalších vybraných regionů.

Těšíme se na další spolupráci.

Ing. Pavla Kadeřávková, mobil: 733 642 647, e-mail: kaderavkova@visk.cz


Programová nabídka vzdělávání v sociálních službách na 1. pololetí roku 2019

DVVS2019titulkaS

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVSS Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí roku 2018 v digitální formě ve formátu PDF.

V elektronické verzi naší Programové nabídky se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách, kde se můžete přihlásit. Věříme, že nám tato forma umožní pružně reagovat na vzdělávací potřeby a jejich vývoj, Vám potom usnadní přístup ke stále aktuálním informacím o naší vzdělávací nabídce.
Průběžně aktualizované informace i možnost přihlášení najdete pod odkazem Vzdělávání v sociálních službách.

Bližší informace ke vzdělávání v sociálních službách obdržíte na tel. 725 416 194 – Mgr. Kateřina Lesová. 


Přání vánoční a novoroční 2019

PF2019

Přejeme klidné a příjemné prožití vánočních svátečních dnů a těšíme se na Vás v roce 2019.

Děkujeme za spolupráci v letošním roce.

Za všechny pracovníky Vzdělávacího institutu Středočeského kraje
Mgr. Jiří Holý


Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách - Praha

kvalifikurz2018

Od září do prosince 2018 realizoval Vzdělávací institut Středočeského kraje ve spolupráci s Krajským úřadem Středočeského kraje Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách. Po 150 hodinách teoretické i praktické výuky byl kurz 12.12. 2018 ukončen závěrečnou zkouškou.
Osvědčení o získání nové kvalifikace převzalo 24 úspěšných absolventů.


Stránky