VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Podmínky a poplatky

Přihlašování na vzdělávací programy

Na všechny vzdělávací programy se lze přihlašovat průběžně, nejpozději však 5 pracovních dnů před datem zahájení. Pozdější přihlášení nemusí být akceptováno (v takovém případě je zájemce neprodleně informován). Včasné přihlášení má zásadní vliv na uskutečnění či zrušení programu.
V přihlášce uvádějte všechny požadované údaje, jsou nutné pro počítačové zpracování a pro vydání a registraci osvědčení o absolvování podle příslušných právních předpisů. Veškeré údaje jsou nepřenosné, slouží výhradně pro vnitřní potřebu naší organizace a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR.

Pozvánka na vzdělávací program, obsahující bližší organizační informace, je přihlášeným účastníkům rozesílána e-mailem nejpozději 3 pracovní dny před konáním programu. V případě zrušení programu je rozesílána informace o této skutečnosti a jejím důvodu, případně informace k náhradnímu termínu konání programu.
Pro dobré fungování této služby Vás prosíme o včasné oznámení jakékoli změny v e-mailových adresách organizací i jednotlivců.

Účastnické poplatky a způsob úhrady

U každého vzdělávacího programu jsou uváděny účastnické poplatky v Kč/osobu.
Platba probíhá:

  • bankovním převodem na základě vystaveného daňového dokladu – faktury; je vystavována podle prezenční listiny a fyzicky předána účastníkovi na závěr programu spolu s Osvědčením o absolvování
  • na vyžádání výjimečně hotovostní platbou na místě (bude vydán příjmový doklad o úhradě)

U dlouhodobých programů/kurzů je požadována platba předem. Cena za vzdělávací programy na zakázku pro kolektivy je kalkulována individuálně.

Není-li u programu uvedeno jinak, platí, že všechny nabízené vzdělávací programy pro pedagogické pracovníky získaly akreditaci MŠMT, vzdělávací kurzy pro veřejnou správu akreditaci MV ČR, vzdělávací kurzy pro sociální služby akreditaci MPSV ČR.
Vzdělávací institut Středočeského kraje není plátcem DPH.

Stornovací podmínky

Všechny přijaté přihlášky na vzdělávací programy jsou závazné.

  • Omluvit neúčast je možno pouze písemně (e-mailem), a to nejpozději 5 pracovních dnů před konáním programu. U většiny vzdělávacích programů je možné v tomto termínu zaregistrovat náhradníka.
  • V případě omluvy po tomto termínu může být účtován stornovací poplatek ve výši 40% účastnického poplatku.
  • Při neomluvené neúčasti se účtuje stornovací poplatek v plné výši účastnického poplatku.

Doklad o účasti na vzdělávacím programu

Dokladem o účasti je Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu. Osvědčení se vydávají na závěr programu.
Podmínkou pro vydání osvědčení je u jednodenních programů účast v plném rozsahu. V případě delších kurzů je podmínkou pro vydání osvědčení minimálně 80% účast, případně jsou podmínky součástí pravidel studia příslušného vzdělávacího programu.
Při účasti v neúplném rozsahu osvědčení nebude vydáno a na poštovní adresu plátce účastnického poplatku bude spolu s fakturou zasláno pouze potvrzení o účasti.


poslední změny 1.7.2019