VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

KTO SME

KTO SME
Vzdelávací inštitút Stredočeského kraja - VISK® je príspevkovou organizáciou zriadenou Stredočeským krajom
za účelom poskytovania verejne prospešnej činnosti v oblasti vzdelávania dospelých.

KDE SME
Svoje aktivity zabezpečujeme prostredníctvom 10 regionálnych pracovísk
– vzdělávacích středisek VISK®,
ktoré sídlia v okresných mestách Stredočeského kraja a v Prahe:

ČO ROBÍME

...vzdeláváme!

Ďalšie profesijné vzdelávanie
pedagogických pracovníkov – DVPP: vzdelávacie programy pre všetky kategórie pedagogických pracovníkov a všetky druhy a typy škôl a školských zariadení
pracovníkov vo verejnej správe – DVVS: vzdelávanie úradníkov a volených členov zastupiteľstiev
pracovníkov v sociálnych službách – DVSS: vzdelávanie sociálnych pracovníkov a pracovníkov v sociálnych službách
Realizácia jednotlivých kurzov a seminárov, rozsiahlejších vzdelávacích cyklov i kvalifikačného vzdelávania.

Vzdelávania seniorov - Akadémia tretieho veku VISK®
• dvojsemestrálne študijné programy História a kultúra, Svet literatúry, Dejiny umenia
• jednosemestrálne študijné cykly
• jazykové a iné kurzy aj jednotlivé semináre
Prebiehajú vo viac ako 10 mestách Stredočeského kraja - regionálnych strediskách A3V VISK®.

Vzdelávanie verejnosti
• krátkodobé vzdelávacie kurzy zamerané na rozvoj osobnosti a voľnočasové aktivity

Centrum pre rekvalifikácie pri VISK®
• metodika a koordinácia stredočeských stredných škôl v oblasti odborných kvalifikácií a rekvalifikácií
• VISK® je autorizovanou osobou pre skúšky na získanie niekoľkých odborných kvalifikácií

Projektová činnosť
• vlastné realizované projekty ESF, MŠ SR ad.
• projekty grantových programov U. S. Embassy, Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie (Deutsche Bundesstiftung Umwelt - DBU) ad.
V ďalších projektoch sa zúčastňujeme ako partneri alebo dodávatelia.

Medzinárodné aktivity
• pracovné kontakty v rámci dohody štyroch regiónov – ČR (Stredočeský kraj) , Německo (Porýnie-Falcko), Polsko (Opolské vojvodstvo), Francúzsko (Burgundsko- Franche-Comte)
• participácie v medzinárodných projektoch stredočeských miest

Viac informácií nájdete na www.visk.cz alebo na:
• tel. +420 606 656 724 - riaditeľ VISK Jiří Holý
• tel. +420 721 836 063 - oblasť vzdelávania pedagogických pracovníkov, Linda Richterová
• tel. +420 724 203 892 - oblasť vzdelávania verejnej správy, Karolína Bredlerová
• tel. +420 725 416 194 - oblasť vzdelávania v sociálnych službách, Kateřina Lesová