VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Šablona MŠ - I/2.2 Osobnostně sociální rozvoj předškolních pedagogů v rozsahu 16 hod.

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil pro pedagogické pracovníky mateřských škol dvoudenní/výjezdní vzdělávací program
Rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů.

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj profesních kompetencí pedagogů mateřských škol, především na oblast sebepoznání a osobních kvalit, na prohloubení zejména komunikativních a kooperativních dovedností, rozvoj kompetencí pro vzdělávání bez předsudků a rozvoj profesionální sebereflexe předškolních pedagogů. Program vede Mgr. Miroslav Jiřička.

Podrobnější informace s možností přihlášení:
Rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů

Termín: od pátku 2. 3. 2018 do soboty 3. 3. 2018
Místo: Hotel NA STATKU, Nepřevázka u Mladé Boleslavi (cca 8 km od Mladé Boleslavi, viz http://hotel.hesomb.cz)
Cena: 4 300 Kč zahrnuje vlastní vzdělávací program, ubytování, stravování po dobu konání akce, metodické materiály a organizační zajištění. Dopravu si zajišťují účastníci.


Pro učitele AJ ve spolupráci s U.S. Embassy Prague - webináře v roce 2018

V rámci spolupráce s U.S. Embassy Prague si Vám dovolujeme zprostředkovat další nabídku vzdělávání pro učitele angličtiny:

Pro účast na webinářích se registrujte co nejdříve, nejdéle do konce ledna 2018!
Podrobné informace v příloze.

Dear Colleagues,

Starting in January 2018, American English Webinars will be broadcast via Facebook Live on the American English for Educators Facebook page, using the Zoom platform with a Webinar Add-on. Please see the attached for more information. Registration: The number of registrants will be unlimited.
The registration will close after the second session on January 31. Only those who register during that time will receive reminder emails. To take part in the webinars, please register http://bit.ly/…Registration

Dates, Times, and Topics:

The first set of 2018 dates and topics of the next series are below. The times offered will remain the same – 8 am and 1 pm ET. Two events will be related to the AE E-Teacher MOOC launch: Integrating Critical Thinking into the Exploration of Culture.

American English Facebook Live: Professional Development for Educators Event Topics Event Dates and Times

Classroom Routines and Procedures: Setting your Classroom Up for Success Presenter and Specific Topic TBD

Integrating Critical Thinking Skills into the Exploration of Culture Presenters and Specific Topics TBD
Wednesday January 31, 2018 8:00–9:00am EST 1:00–2:00pm EST
Wednesday February 14, 2018 8:00–9:00am EST 1:00–2:00pm EST


GDPR - nová pravidla zpracování a ochrany osobních údajů

Z důvodu velkého zájmu jsme přidali nový termín kurzu
s tématikou GDPR – nová pravidla zpracování a ochrany osobních údajů na 16. 3. 2018 v Praze.

Podrobné informace a přihlášení:
GDPR – nová pravidla zpracování a ochrany osobních údajů

Kontaktní osoba:

Bc. Karolína Bredlerová, 724 203 892, bredlerova@visk.cz 


Programová nabídka DVVS na 1. pololetí roku 2018

titulka DVVS_2018

Vážení pracovníci veřejné správy, vážené kolegyně a kolegové, 

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 1. pololetí roku 2018 určenou úředníkům územních samosprávných celků, vedoucím úředníkům a voleným členům zastupitelstev.

Pod odkazem Vzdělávání veřejné správy naleznete vždy aktualizovanou nabídku kurzů s podrobnějšími informacemi o obsahu kurzu včetně možnosti přihlašování.

Katalog je rozesílán také mailem na všechny obce a města Středočeského kraje a do dalších vybraných regionů.

Těšíme se na spolupráci v roce 2018.

Ing. Pavla Kadeřávková
mobil: 733 642 647,
e-mail: kaderavkova@visk.cz


Programová nabídka DVSS na 1. pololetí roku 2018

titulka DVSS_2018

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVSS Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 1. pololetí roku 2018 v digitální formě ve formátu PDF.

V elektronické verzi naší Programové nabídky se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách, kde se můžete přihlásit. Věříme, že nám tato forma umožní pružně reagovat na vzdělávací potřeby a jejich vývoj, Vám potom usnadní přístup ke stále aktuálním informacím o naší vzdělávací nabídce.
Průběžně aktualizované informace i možnost přihlášení najdete také přímo na našem webu pod odkazem Vzdělávání v sociálních službách.

Bližší informace ke vzdělávání v sociálních službách obdržíte na tel. 725 416 194 – Mgr. Kateřina Lesová. 


Programová nabídka DVPP na 2. pololetí školního roku 2017/18

titulni_strana_katalogu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

v obvyklém termínu Vám předkládáme Programovou nabídku DVPP Vzdělávacího institutu Středočeského kraje na 2. pololetí školního roku 2017/18.

V tomto elektronickém katalogu se prostřednictvím hypertextových odkazů u každého uvedeného programu snadno dostanete k podrobným a aktuálním informacím o programu na našich webových stránkách, kde se můžete přihlásit.

Pro snadnější usnadnění výběru šablonových programů DVPP jsme vhodné programy z pololetní nabídky ještě uspořádali do samostatného šablonového katalogu, který budete mít na webu po celé pololetí k dispozici – modrá ikona ŠABLONY pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ v levém svislém menu. Najdete zde souhrn všech šablonových programů od ledna 2018 do konce školního roku v přehledném uspořádání podle druhů škol a v řazení podle jednotlivých šablon, u každého naplánovaného – nabízeného programu jsou termíny a místa konání a odkaz pro přihlášení.

Průběžně aktualizované informace i možnost přihlášení najdete také přímo na našem webu pod odkazem Vzdělávání pedagogů.

Uzávěrka hromadných přihlášek za školu na vzdělávací akce v 2. pololetí školního roku 2017/18 je 31.1.2018. Na všechny akce je možné se hlásit v průběhu celého pololetí, nejpozději 5 dní před konáním vzdělávací akce.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, těšíme se na spolupráci v roce 2018

PhDr. Eva Koberová
náměstkyně ředitele – hlavní metodička pro vzdělávání
mobil: 731 470 387, e-mail: koberova@visk.cz


Zkoušky a kurz Profesní kvalifikace Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky

Vyhlašujeme další termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace
Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky
a kurzu, který slouží jako studijní podpora k této zkoušce.

Aktuální termín zkoušky ověřující dosažení profesní kvalifikace: 9. a 10. 2. 2018

Složením zkoušky získává absolvent kvalifikaci pro výkon profese Chůvy a to jak např. v domácnostech, dětských skupinách, tak i v mateřské škole – tato pozice je jednou z personálních podpor v rámci OP VVV – výzvy č. 22 a 23 (tzv. šablony), které byly vypsány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Informace k předškolnímu vzdělávání dětí ve věku od 2 do 3 let v mateřské škole, vydalo MŠMT pod č.j. MSMT-26747/2016 v Praze dne 1. září 2016.


Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence - 2017

obrázek učitelka u tabule

V oblasti primární prevence Středočeský kraj dlouhodobě podporuje aktivity dětí a mládeže, které upevňují jejich sociální dovednosti a osobnostní předpoklady vedoucí k odolnosti před rizikovým chováním.
Kraj hraje významnou roli při uplatňování školní primární prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže, poskytuje v této oblasti metodickou pomoc a zabezpečuje odborná setkání, konference, semináře.
Každoročně vymezuje část prostředků účelově na oblast primární prevence v rámci kapitoly školství. Jedná se o finanční zdroj zaměřený přímo na financování projektů škol a školských zařízení. Věcně jde o zajištění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, zajištění odborných seminářů pro metodiky prevence, realizaci cyklu proškolování školních týmů.

Středočeský kraj byl v roce 2017 zapojen i do dotačního řízení na podporu primární prevence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Vzdělávací institut Středočeského kraje zrealizoval v rámci uvedeného dotačního řízení projekt Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence.

Připraveny, nově akreditovány a zrealizovány byly inovativní programy pro 275 školních metodiků prevence zaměřené na aktuální změny a nové požadavky na jejich činnost z pohledu změn, které nastaly od 1. 9. 2016 (změny a nové požadavky na jejich práci v důsledku novelizace vyhl. 72/2005 Sb. ve znění vyhl. 197/2016 Sb.) a individuální konzultační program pro 20 škol zaměřený na podporu práce školních poradenských pracovišť.

Program Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách (8 hod.) absolvovalo celkem 63 absolventů specializačního studia. (Pouze cca 40% škol ve Středočeském kraji má školního metodika prevence (dále jen ŠMP, který absolvoval specializační studium.)

Dvoudílný 16 hodinový program Úloha ŠMP ve školním poradenském pracovišti absolvovalo celkem 88 účastníků.
(Program byl určen pro ŠMP bez specializačního studia.)

Program Bezpečné klima a školní metodik prevence (6 hod.) absolvovalo celkem 131 účastníků. K programu byl vytvořen studijně metodický materiál, který po absolvování programu obdrželi všichni účastníci.

Pro převis přihlášených účastníků do projektu „Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence“ a pro jejich velký zájem o absolvování programu podpořil Středočeský kraj ze svého rozpočtu opakování konání programů Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách a Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti.
Vzdělávací programy absolvovalo dalších 38 školních metodiků prevence ze středočeských škol.

V rámci projektu byla vytvořena metodika Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence podporující začlenění tématu „Bezpečné klima“ do preventivních programů škol.

Více informací o projektu Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence najdete
v článku o projektu Bezpečné klima (metodika ke stažení).

Metodiku zatím využilo 395 škol.


Současná MŠ a její řízení / Vedení a motivování

Vzdělávací program zaměřený na efektivní řízení předškolních zařízení.

Obsah:

  • vytváření příznivých sociálních podmínek pro činnost organizace, zejména pro její hlavní vzdělávací funkci a to jak uvnitř, tak i vně mateřské školy
  • vedení lidí – různé styly vedení a jejich kombinace, využití různých stylů vedení
  • strategie řízení znalostí v MŠ, spolupráce učitelek, vzájemná podpora, pomoc a využití společných znalostí k rozvoji MŠ
  • personalistika – cíle a úkoly personální práce, struktura personálních činností, personální strategie, a vše, co z personalistiky vyplývá – získávání a výběr pracovníků, přijímání pracovníků, odměňování a další
  • etické aspekty – etika mezi pracovníky v MŠ, etika směrem k rodičům, kultura školy, klima na pracovišti
  • komunikace mezi pedagogy v MŠ, ředitelka – učitelky, komunikace pedagogů MŠ s rodiči
  • zapojení rodičů do vzdělávání dětí V MŠ (způsoby a možnosti)
  • vedení třídních schůzek – různé alternativy
  • řešení konfliktů na pracovišti v MŠ, řešení konfliktů s rodiči
  • motivace učitelek MŠ (finanční i nefinanční)

Podrobné informace s možností přihlášení:
Současná MŠ a její řízení / Vedení a motivování – úterý 23. 1. 2018 od 9:00 hod. v Praze


Povinné vzdělávání pro úředníky ÚSC dle zákona č. 312/2002 Sb.


Stránky