VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Kurzy a semináře pro pedagogické sbory

Všechny kurzy, které jsou uváděny v aktuální vzdělávací nabídce na toto pololetí, je možné objednat jako kurzy na zakázku s místem realizace přímo ve vaší škole, případně na jiném domluveném místě.

Níže uvádíme výběr z osvědčených programů pro vzdělávání celých pedagogických sborů – jsou zaměřené zejména na témata, která přispívají k profesnímu a osobnostnímu rozvoji učitelů, týmové spolupráci, interakci a kooperaci pedagogů uvnitř pedagogických sborů.

Nabídka vzdělávacích programů pro pedagogické sbory škol s časovou dotací 4 – 8 (24) hod.:

 • Řešení konfliktů ve škole / 6 hod.
 • Komunikace ve školní praxi / 6 hod.
 • Jak se „dělá“ tým / 4 hod.
 • Tým a týmová spolupráce / 6 hod.
 • Týmová spolupráce v prevenci rizikového chování v praxi škol / 6 hod.
 • Efektivní práce v týmech / 4 hod.
 • Jak utvářet vlastní autoritu a dobré vztahy s žáky aneb „Už vím, jak na to“ / 6 hod.
 • Co nás ve škole neučili …a pro život potřebujeme (efektivní metody a formy práce) / 8 hod.
 • Jak vzbudit zájem žáka o učení? Aneb jak zaujmout, vyjednávat, motivovat a přesvědčit / 6 hod.
 • Vyučovací styly učitelů / 6 hod.
 • Styly učení žáka i učitele / 6 hod.
 • Motivace ve vzdělávání / 4 hod.
 • Jak to všechno zvládnout – základy time managementu pro pedagogické pracovníky / 4 hod.
 • Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace / 8 hod.
 • Každá hodina může být efektivní / 6 hod.
 • Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení / 6 hod.
 • Individualizace výuky v oblasti čtenářské a informační gramotnosti / 4 hod.
 • Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v praxi základních škol / 6 hod.
 • Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami / 6 hod.
 • Efektivní učení žáka se speciálními potřebami / 8 hod.
 • Výuka žáků se specifickými poruchami učení – projevy obtíží v jednotlivých předmětech a možnosti řešení podpory / 8 hod. (2×4)
 • Profesní vzdělávání učitelů / Moderní přístupy ke vzdělávání a autoevaluace vzdělávání / 6 hod.
 • Profesní vzdělávání učitelů / Osobnostní psychosociální rozvoj učitele / 6 hod.
 • Profesní vzdělávání učitelů / Týmová práce učitelů a kooperativní učení / 6 hod.
 • Profesní vzdělávání učitelů / Motivace a komunikace ve vzdělávání / 6 hod.
 • Profesní vzdělávání učitelů / Kázeň ve vyučování a étos školy / 6 hod.
 • Psychohygiena pedagoga / Jak předcházet syndromu vyhoření / 6 hod.
 • Právní náležitosti v oblasti rizikového chování dětí a mládeže / 6 hod.
 • Tvorba a realizace minimálních preventivních programů na základní škole / 6 hod.
 • Základy krizové komunikace / 6 hod.
 • Stres a syndrom vyhoření / 5 hod.
 • Bezpečné klima třídy / 6 hod.
 • Strategie vyšetřování šikany I. / 6 hod.
 • Bezpečně na internetu / 4 hod.
 • Pedagogická diagnostika dítěte předškolního věku / 8 hod.
 • Zlepšování sociálního klimatu ve škole / Práce s dynamikou skupiny, rozvíjení důvěry, zdravých interakcí a mezilidských vztahů ve škole / 24 hod.
 • Zlepšování sociálního klimatu ve škole / Individualizace výuky, práce s žáky mimořádně nadanými, podpora začleňování žáků se SVP do vzdělávání / 24 hod.

Ceny zakázkových kurzů – paušální platba 7500 – 19500 Kč

(konečná smluvní cena se odvíjí od délky a počtu účastníků semináře); při spojení více škol poměrná částka z ceny:

4 hod. – 7500/do 15 úč., 9000/16–25 úč., 10500/26–35 úč., 13000/nad 35 úč.
5 hod. – 8000/ do 15 úč., 9500/16–25 úč., 11000/26–35 úč., 13500/nad 35 úč.
6 hod. – 9000/ do 15 úč., 10500/16–25 úč., 13000/26–35 úč., 14500/nad 35 úč.
8 hod. – 10500/ do 15 úč., 12000/16–25 úč., 14500/26–35 úč., 16000/nad 35 úč.
12 hod. – 14000/ do 15 úč., 15500/16–25 úč., ve skupině nad 25 úč. se cena zvyšuje smluvně dle domluvy s objednavatelem
16 hod. – 18000/ do 15 úč., 19500/16–25 úč., ve skupině nad 25 úč. se cena zvyšuje smluvně dle domluvy s objednavatelem
24 hod. – 26000/ do 15 úč., 27500/16–25 úč., ve skupině nad 25 úč. se cena zvyšuje smluvně dle domluvy s objednavatelem
32 hod. – 34000/ do 15 úč., 35500/16–25 úč., ve skupině nad 25 úč. se cena zvyšuje smluvně dle domluvy s objednavatelem

Dotazy zodpoví a bližší informace poskytne PhDr. Eva Koberová, tel. 731 470 387, e-mail koberova@visk.cz.