VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

VISK jako autorizovaná osoba pro profesní kvalifikaci "Kariérový poradce"

Pro velký zájem přidán další termín zkoušek: 7. 4. 2018!

Další termíny zkoušek ověřujících dosažení profesní kvalifikace (26. 3. 2018 a 9. 4. 2018) jsou již naplněny.

VISK se v průběhu října roku 2016 stal autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu.

Obsahem hodnotícího standardu u této profesní kvalifikace jsou následující moduly:
1. Orientace v teorii a metodách kariérového poradenství
2. Vyhledávání, tvorba a poskytování kariérových informací pro přímou i bezkontaktní kariérovou práci s klientem(jednotlivcem i skupinami)
3. Uplatňování metod, technik a postupů základní kariérové diagnostiky
4. Vedení poradenského rozhovoru s cílem získat základní kariérové informace
5. Kariérová práce s jednotlivcem a se skupinou, individuální plány, metody skupinové kariérní práce
6. Vedení evidencí, systemizace kariérových informací na regionální úrovni, práce s potenciálními zaměstnavateli
7. Poskytování kariérových informací ze světa vzdělávání a světa práce
8. Orientace v legislativě počátečního a dalšího vzdělávání včetně předpisů souvisejících s kariérovým poradenstvím
9. Organizace informačních, poradenských a vzdělávacích akcí zaměřených na podporu a rozvoj řízení vlastní kariéry lidí (career management)

K přípravě na zkoušku lze využít třídenní přípravný kurz (24 hod.). Obsah kurzu je zaměřen především na obsah hodnotícího standardu a slouží jako podpora při přípravě na zkoušku.

Aktuální termín kurzu je vypsán na následující dny:

9. – 10. 2. 2018 a 5. 3. 2018

Zájemci o zkoušku musí nejpozději měsíc před vykonáním zkoušky zpracovat a odevzdat vlastní portfolio kariérového poradce, kterým dokládá svou kvalifikaci, dobu a zaměření poradenské praxe a další zkušenosti z práce s klienty.

V případě zájmu o zkoušku či kurz je nutné vyplnit příslušnou, níže přiloženou přihlášku a zaslat kontaktní osobě.

Přihláška na zkoušku

Přihláška na kurz

Bližší informace o profesní kvalifikaci poskytne: Bc. Karolína Bredlerová, bredlerova@visk.cz, tel.: 724 203 892