VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Projekt VISK: Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence

Vzdělávací institut Středočeského kraje připravil na rok 2017 projekt

Bezpečné klima v praxi školního metodika prevence.

Projekt je podpořen z dotačního programu MŠMT na Realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2017 a dotačního programu Bezpečné klima v českých školách na rok 2017. Aktivity jsou určeny pro školní metodiky prevence (ŠMP) ze středočeských škol. Vzdělávací programy a konzultace v rámci tohoto projektu budou účastníkům a školám poskytnuty zdarma.

Aktivita Úpravy ve školním prostředí

V rámci projektu byla vytvořena metodika, která svým obsahem podporuje začlenění tématu Bezpečné klima do MPP škol. Metodika je určena školním metodikům prevence, kteří metodicky podporují pedagogický sbor v preventivních aktivitách s kolektivy tříd. Cílem je maximálně podpořit pozitivní klima ve školách.
Metodiku je možné stáhnout jako soubor PDF.

Aktivita Vzdělávání

1. ŠMP – absolventům specializačního studia nabízíme 8 hodinový program
Školní metodik prevence – aktuální informace a efektivní působení na školách 

Termíny a místa realizace:

 • 20. 3. 2017 – VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 – již proběhlo
 • 20. 9. 2017 – VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5 – podrobnosti a přihlášení

  Připravena je kapacita 25 míst pro každou realizaci.

2. ŠMP bez kvalifikačního studia nabízíme 16 hodinový program (ve dvou dílech s časovým odstupem pro budování podmínek ve vlastní škole)
Úloha školního metodika prevence ve školním poradenském pracovišti

Termíny a místa realizace:

 • 23. 3. a 29. 5. 2017 – VISK Příbram – již proběhlo
 • 29. 3. a 21. 6. 2017 – VISK Mladá Boleslav – již proběhlo
 • 13. 10. a 15. 11. 2017 – VISK Kladno – podrobnosti a přihlášení
 • 19. 10. a 29. 11. 2017 – VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 – podrobnosti a přihlášení
 • 1. 11. a 13. 12. 2017 – VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1 – podrobnosti a přihlášení

  Připravena je kapacita 15 míst pro každou realizaci.

3. ŠMP bez specializačního studia dále nabízíme 6 hodinový program
Bezpečné klima školy a školní metodik prevence – program zaměřený na rozšíření pedagogických kompetencí v oblasti vedení pedagogického sboru v aktivitách podporujících bezpečné klima v jednotlivých třídních kolektivech.

Termíny a místa realizace:

Aktivita Předávání odborných informací

Na internetových stránkách MŠMT www.prevence-info.cz, internetových stránkách pedagogicko-psychologických poraden a dalších odborných stránkách budou zveřejněny odborné materiály vytvořené v projektu:

 • metodika k tématu Bezpečné klima třídy a školy
 • informace o vzdělávacích programech pro ŠMP
 • příklady dobré praxe
 • informace o dotační politice kraje a aktivitách v oblasti primární prevence

Připraven je individuální konzultační program pro 20 škol, zaměřený na podporu práce školních poradenských pracovišť. Konzultace budou školám poskytovány písemnou formou v rámci projektu zdarma.
Pro zadání dotazu ke konzultaci je připraven formulář.