VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Geologie, nerosty, o planetě Zemi

pyrit_vzorek

VISK připravil tři semináře s tématikou:

geologie, nauky o nerostech, o vývoji planety Země.

Všechny jsou určeny učitelům přírodovědných předmětů na ZŠ a středních školách, pedagogům volného času.

O planetě Zemi z pohledu geologie

Termín konání: čt 17.01.2019 09:00–16:00
Místo konání: VISK Praha, Pštrossova 15
Podrobné informace a možnost přihlášení:

Obsah – témata:

 • přehledný úvod do tematiky vzniku a vývoje planety Země
 • zemské jádro, jeho složení a stavba, magnetické pole Země
 • poznatky získané zkoumáním meteoritů
 • zemský plášť, jeho složení a stavba, proudění plášťových hornin
 • zemská kůra a procesy deskové tektoniky atd.

O nerostech a jak na ně

Termín konání: út 22.01.2019 v 09:00 hod. délka:8 hod.
Místo konání:-VISK Příbram, třída Osvobození 387, Příbram VII
Zrušeno, nový termín bude na jaře 2019 v Praze.

Obsah – témata:

 • teoreticky o minerálech – definice minerálu, minerální druh, mineralogický systém
 • jednotlivé třídy mineralogického systému (1. – 10.)
 • nejdůležitější minerály z hlediska stavby zemské kůry a hlediska průmyslového atd.

Jak se vyznat v horninách

Termín konání: Pá 11.01.2019 09:00–16:00
Místo konání: VISK Kutná Hora, Barborská 51

Zrušeno, nový termín bude na jaře 2019 v Praze.

Obsah – témata:

 • přehled stavby Země, zařazení probíraných hornin do kontextu zemského tělesa
 • ukázka železného meteoritu (materiál podobný jádru) a olivínovce (hornina zemského pláště)
 • zemská kůra, hornina
  • rozlišení hornin dle vzniku (vyvřelé, usazené, přeměněné), horninotvorné minerály, horninový cyklus
  • horniny vyvřelé: vznik magmat, hlubinné a výlevné vyvřeliny, hlavně žulové (granity, granodiority, ryolity) a čedičové (čediče, gabra) horniny (dále možno andezity, znělce)
  • horniny usazené: zvětrávání, transport, usazování úlomkovité, chemogenní a úlomkovité usazeniny atd.