VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Akademie pro batolata – dvouleté děti v MŠ

dite_mama

Naposledy v roce 2018, program vhodný pro šablony.

Vzdělávací program je zaměřený na rozvoj pedagogických kompetencí učitelů předškolního vzdělávání, které jim umožní úspěšně začleňovat dvouleté děti do mateřské školy a podporovat jejich osobnostně sociální rozvoj.

Místo: BN-VISK Benešov, Černoleská 1997 – budova ISŠT
17. až 19. října vždy od 09:00 do 16:00 hodin

Podrobnosti a možnost přihlášení:

Účastníci se seznámí s vývojovými specifiky dvouletého dítěte (psychosomatický vývoj), prohloubí si znalosti a principy individuálního přístupu učitele MŠ k osobnosti dítěte, poznají metody a formy pedagogické práce s ohledem na věkové zvláštnosti a uspokojování potřeb dvouletých dětí, postupy vytváření podnětného prostředí pro rozvoj herních dovedností, motivace dítěte k mluvení a rozvoj jazykových dovedností (práce s říkadly a krátkými příběhy ad.). Důraz bude kladen na rozvoj hudebních a pohybových aktivit dvouletých dětí.

Součástí bude i představení programu Akademie pro batolata, který se v propracovaných lekcích a s pomocí pracovních listů a pomůcek snaží o systémové začleňování dvouletých dětí do MŠ.

Lektor: Mgr. Alena Vlková
Organizační garant: Bc. Jana Mutlová, 733 642 648, mutlova@visk.cz

Určeno: pedagogickým pracovníkům MŠ, včetně vedoucích pedagogických pracovníků MŠ
Cena: 3500 Kč
Součástí není ubytování ani stravování, bude zajištěno drobné občerstvení.