VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

VITA CAROLI

Tímto kurzem si připomeneme 700. výročí od narození Karla IV. Nejvýznamnější panovník Evropy pozdního středověku si za své sídlo vybral Prahu. Jeho jméno se pojí s Novým městem Pražským, proslulou univerzitou, jedinečným kamenným mostem, známým hradem, impozantní katedrálou i korunovačními klenoty. Nahlédněte na osobnost „NEJVĚTŠÍHO ČECHA“ očima historika, politologa, filozofa, etika, psychologa i jazykovědce. Poznejte i vy život, dobu a odkaz otce vlasti v komplexním a multidisciplinárním náhledu.
Obsah:
1. Karel IV. – nejvýznamnější panovník pozdního středověku
Přednáška zmapuje příchod rodu Lucemburků na český trůn. Typologie lucemburských panovníků. Karel IV. v širších souvislostech dějin Evropy, jeho velmocenská i vnitrostátní politika a proměny českého království 1310 – 1400.
Porovnání Karla IV. s jinými českými a evropskými panovníky. Komparativní pohled na osobnost panovníka z pohledu politologického a historického. Karel IV. jako moderní státník a politik.
2. Literatura a jazyk doby Karla IV.
Přednáška poskytne exkurzi do vývoje češtiny do počátku 15. století, literatury doby Karla IV. (s hlavním důrazem na česky psané texty) a stav jazyka v památkách.
3. Vzdělanost a filosofické myšlení v době Karla IV.
Cílem přednášky je seznámit posluchače s úrovní vzdělanosti a zprostředkováním vzdělání v kontextu doby. Dílčím cílem je problém filosofické orientace, a to včetně řešených filosofických problémů a osobností. Součástí je rovněž forma a organizace školství v době Karla IV. a jeho přínos pro školství a vzdělání dané doby ve společnosti.
4. Osobnost Karla IV. jako výsledek vnitřních a vnějších činitelů
Osobnost Karla IV. se vyvíjela v určité historické době, v určité společenské vrstvě a v určitých geografických podmínkách. Na utváření jeho osobnosti se kromě vrozených dispozic podílela specifická výchova obvyklá v nejvyšších patrech společnosti i vnější společenské tlaky.
5. Karel IV. známý i neznámý
Přednáška poukáže na více i méně známé události ze života Karla IV. Potkal se skutečně s duchem? Měl věštecké sny? Byl víc rozjímajícím intelektuálem či nadšeným účastníkem rytířských turnajů?
Přednášející: Doc.PhDr.V. Srb,Ph.D.,PhDr.O. Palkosková,Ph.D.,Doc.PhDr.Mir. Sapík,Ph.D.,Mgr.P. Hirtlová,Ph.D.,Mgr.J.Mikšovská
Kód:22-15-H91
Určeno:seniorům a všem zájemcům
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:Eva Strnadová, 605 408 887, strnadova@visk.cz
Cena:750 Kč
Délka:20 hod.
Termín konání:Pá 26.02.2016   09:00-13:00
2. díl:Po 07.03.2016   09:00-13:00
3. díl:Čt 31.03.2016   09:00-13:00
4. díl:Po 11.04.2016   09:00-13:00
5. díl:Út 03.05.2016   09:00-13:00
Místo konání:Zruč nad Sázavou