VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zvládání náročných situací při komunikaci se žákem a rodičem

Seminář je zaměřený na rozvoj osobnosti pedagogů a získání praktických dovedností pro efektivní komunikaci.
s lidmi.
Obsah – témata:
- cíle komunikace a očekávání pedagoga s přihlédnutím ke specifickým vývojovým potřebám žáků odlišných věkových kategorií, hledání optimálního racionálního odstupu
- seznámení se s teoretickými základy, zásady profesionálně vedeného rozhovoru – pozitivní orientace (umění pozitivní konotace), nácvik technik aktivního naslouchání, kladení otázek, vedení empatického rozhovoru, přístupy k řešení konfliktních situací
- zdroje nedorozumění – stereotypní vzorce chování, vliv emocí, subjektivní zkreslení
- vytvoření příznivé atmosféry pro vzájemné dorozumění, význam souladu neverbální komunikace se slovním sdělením
- sociální percepce – jak zlepšit vlastní vystupování (image), čeho se vyvarovat, jak využít pro lepší odhad druhého
- strategie vyjednávání – techniky přesvědčování, způsob argumentování, obrana proti nečistým trikům a manipulaci
- překonávání překážek v komunikaci (odmítání komunikace, strach, pasivní přístup, agresivita, vzdor dospívajících atd.)
- trénink vedení rozhovoru, příprava na zvládání náročných interpersonálních situací
- využití prvků asertivního chování, zvládání vlastních nežádoucích emocionálních reakcí
Cílem vzdělávacího programu je prohloubit komunikativní pedagogické kompetence účastníků a připravit je na zvládání náročných krizových situací.
Kód:20-48-R21
Určeno:pedagogickému sboru 1. ZŠ Rakovník, Martinovského 153
Lektor:Mgr. Jiří Sixta
Organizační garant:Bc. Martin Borský, 725 868 738, borskym@visk.cz
Cena:12000 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Program na zakázku 1. ZŠ Rakovník, nelze se přihlašovat individuálně.
Termín konání:Pá 21.04.2017   08:00-15:00
Místo konání:RA - 1. ZŠ Rakovník, Martinovského 153