VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Základy krizové komunikace

Seminář je zaměřený na posílení komunikačních kompetencí pedagogických pracovníků především v náročných krizových komunikačních situacích v provozu škol a školských zařízení.
Komunikační schopnosti a dovednosti jsou pro úspěšnou pedagogickou praxi nezbytné, a to pro učitele na všech druzích a stupních škol, rozhodující roli pak hrají v krizových situacích, do kterých se mohou učitelé ve školním prostředí dostat. Pod vedením zkušeného lektora si účastníci zopakují základní odborné teoretické znalosti z této oblasti a v praktické části si v modelových situacích vyzkouší a nacvičí řešení možných postupů krizové komunikace, což jim následně v pedagogické praxi umožní tyto náročné krizové situace úspěšně zvládnout.
Obsah – témata:
- krizová situace – definice, typy
- krizová komunikace, krizové plánování a krizové řízení – pozice a kompetence
- cíle krizové komunikace – čeho chceme krizovou komunikací dosáhnout
- příprava na krizovou komunikaci – krizové plánování
- klíčové aspekty krizové komunikace – rizika a úskalí chybně vedené komunikace
- mapy krizové komunikace – procesní mapy pro různé typy krizových situací
- praktický nácvik možných postupů v modelových situacích
Kód:20-45-G27
Určeno:pedagogickému sboru ZŠ Rožmitál pod Třemšínem, nelze se přihlašovat
Lektor:PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Program pro pedagogický sbor je plně hrazen z rozpočtu Středočeského kraje, a je tedy středočeským školám poskytován zdarma.
Termín konání:Pá 02.06.2017   08:00-13:00
Místo konání:ZŠ Rožmitál pod Třemšínem