VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zdravotní tělesná výchova

Seminář je zaměřen na program zdravotní tělesné výchovy, která prostupuje vzdělávacími programy školy praktické a speciální. Inspirovat se mohou i učitelé ve středním vzdělávacím proudu, kteří připravují podpůrné programy pro žáky s lehčím zdravotním postižením.
Vlastní obsah – témata:
Funkce vyučovacího předmětu:
- diagnostická,
- vzdělávací a rozvojová,
- kompenzační a zdravotně preventivní,
- socializační,
- informační,
- propagační,
- ochranná.
Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu:
- individuální potřeby žáka,
- cíle,
- výsledky.
Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj kompetencí
Školní výstupy
Učivo:
- činnosti ovlivňující zdraví,
- zdravotně zaměřené činnosti,
- různě zaměřená cvičení,
- činnosti podporující pohybové učení,
- pomůcky.
Cílem vzdělávacího programu je nabídnout žákům se zdravotním postižením alternativu tělesné výchovy, umožnit jim aktivně využívat a ovlivňovat vlastní pohybové možnosti a poskytnout jim prostor k vlastní pohybové seberealizaci.
Kód:19-28-G11
Určeno:speciálním pedagogům, učitelům tělesné výchovy
Lektor:Radka Šindílková, DiS.
Organizační garant:
Cena:800 Kč
Délka:6 hodin
Poznámka:Kurz je možné konat v místě objednavatale nebo ve Speciální základní škole, U Bažantnice 154, Poděbrady, termíny po dohodě. Podrobnější informace zísáte na adrese kelymanova@visk.cz nebo na telefonu 731 581 232.
Termín konání:? 02/2012   13:00
Místo konání:V místě objednavatele