VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Využití trampolíny při cvičení a relaxaci handicapovaných – trampolína jako součást speciálně pedagogické péče

Cílem vzdělávacího programu (kurzu) je představit možnosti využití trampolíny při cvičení a relaxaci dětí s různými typy postižení z hlediska individuálního i skupinového (klima ve skupině, motivace), využití pro fyzickou i psychickou relaxaci za účasti sluchové, zrakové, hmatové, čichové stimulace a také z hlediska polohy těla.
Lektorky seznámí účastníky kurzu s využitím trampolíny při cvičení a relaxaci handicapovaných. Předají své dosavadní zkušenosti z hlediska pedagogického, fyzioterapeutického i zkušenosti s výsledky působení cvičení na fyzickou i psychickou stránku postižených dětí. Kurz se skládá z části teoretické (soubor bezpečnostních pokynů a dalších doporučení při cvičení na trampolíně) a praktického cvičení účastníků (soubor základních cviků pro děti předškolního věku, soubor základních cviků s dopomocí pro osoby bez postižení či s lehčím mentálním a somatickým postižením, soubor základních cviků s dopomocí pro osoby mentálně či somaticky postižené, soubory cviků dle typu postižení – děti s lehčím mentálním a somatickým postižením, děti s autismem, děti s těžší formou DMO, děti ležící). Účastníci budou také seznámeni s alternativními možnostmi – např. tvorbou individuálního plánu, dalšími pomůckami, motivačními písněmi a příběhy.
Všichni účastníci obdrží soubor písemného a obrazového materiálu k jednotlivým typům cviků.
Kód:19-27-G11
Určeno:pedagogickým pracovníkům pracujícím s dětmi a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
Lektor:Mgr. Martina Kučerová, Radka Šindílková, DiS.
Organizační garant:
Cena:1000 Kč
Délka:10 hodin
Poznámka:Kurz je možné konat v místě objednavatale nebo ve Speciální základní škole, U Bažantnice 154, Poděbrady, termíny po dohodě.
Termín konání:? 02/2012   08:00
Místo konání:V místě objednavatele