VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Doplňující didaktické studium anglického jazyka (pro školní rok 2018/2019) - AKCE ZAŘAZENA DO PROGRAMU 1. pol 2018-19, kde ji najdete po kódem 19-10-G51 a tam se také můžete přihlásit

  • Tato akce byla zrušena!
Kurz Doplňující didaktické studium AJ podle § 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, k získání kvalifikace učitele cizího jazyka podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Studium je zaměřeno na didaktiku anglického jazyka – na problematiku dosažení vzdělávacích cílů ve všech čtyřech jazykových dovednostech žáků, tj. v porozumění písemnému projevu (čtení) a ústnímu projevu (poslech) a v samostatném písemném a ústním projevu s rozlišením pro jednotlivé věkové skupiny žáků 1. a 2. stupně základní školy, střední školy a jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Účastníci programu se seznámí i se základy managementu výuky příslušného cizího jazyka ve třídě a s nejnovějšími trendy ve výuce cizích jazyků.
Studium je rozděleno do 15 tematických bloků, každému bloku přísluší časová dotace 4 výukové hodiny. Každý tematický blok obsahuje 2 výukové moduly, v jejichž obsahu jsou zohledněna specifika anglického jazyka. Všechna témata jsou probírána srovnávacím způsobem s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem žáků 1. a 2. stupně ZŠ a SŠ.
Cílem vzdělávacího programu je, aby úspěšní absolventi získali znalosti a dovednosti v oblasti oborové didaktiky anglického jazyka a byli tedy schopni:
- identifikovat dovednosti a techniky výuky z učitelské praxe
- identifikovat výukový kontext a vhodné přístupy, metody a aktivity pro přípravu výuky
- samostatně aplikovat relevantní teorii v praxi
- použít vhodně výše zmíněné znalosti a dovednosti připravit a realizovat prakticky vlastní vzdělávací aktivitu
- pracovat s reflexí a sebereflexí
Kód:19-11-G41
Určeno:učitelům angličtiny k doplnění odborné kvalifikace učitele AJ podle § 12 písm. b) a d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Lektor:Mgr. Jana Čadová, Mgr. Lenka Nováková, Mgr. Alena Literová
Organizační garant:Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz
Cena:7000 Kč
Délka:62 hod.
Poznámka:Termíny studijních setkání: 13. 9., 20. 9., 5. 10., 19. 10., 2. 11., 15. 11., 29. 11., 13. 12. 2018.
Kurz bude zakončen společným hodnocením účastníků s lektory a garantem kurzu o jeho přínosu pro dosažení odborné kvalifikace a pedagogickou praxi a praktickými prezentacemi z učitelského portfolia, které si účastníci vytvořili v průběhu kurzu.
Bližší informace poskytne Pavla Langrová, 606 615 672, langrova@visk.cz.
Termín zahájení:Čt 13.09.2018   08:30-15:30
Termín ukončení:13.12.2018 08:30-13:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1