VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Prevence sociálně patologických jevů / Studium k výkonu specializovaných činností

Obsah specializačního studia vychází ze zákona 563/2004 Sb. a § 9 c) vyhlášky č.317/2005 Sb. a Standardu Studia pedagogiky vydaným MŠMT dne 29.9.2005 pod č.j.26 451/2005-25,30 908/2005-25.
Studium k výkonu specializovaných činností realizované v rámci DVPP je určeno učitelům, kteří jsou (nebo by chtěli být) na pozici školního metodika prevence ve škole. Studijní program je zaměřen na získání vědomostí a dovedností, které se projeví ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a výstupů z nejnovějších výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů.
Tematické okruhy:
I. Poradenské systémy a primární prevence ve školství
II. Legislativní rámec pro práci školního metodika prevence
III. Primární prevence v podmínkách školy a její zařazení do školních poradenských služeb
IV. Specifika role školního metodika prevence v systému práce školy
V. Systém primární prevence ve školství
VI. Školní třída, její vedení a diagnostika
VII. Rodina a komunikace s rodiči (osobami odpovědnými za výchovu)
VIII. Sociálně nežádoucí jevy
IX. Monitorování a evaluace primární prevence
Po celou dobu studia je zajištěna e- learningová podpora.
Cílem vzdělávacího programu je prohloubit a rozšířit vědomosti a dovednosti učitelů pro práci s dětmi s rizikem vzniku sociálně nežádoucího chování a to jak s jednotlivcem, tak se skupinou (třídou), připravit školní metodiky prevence tak, aby dokázali sami vyhledávat tyto žáky, doporučovat pro žáky i třídy odborné intervence, spolupracovat se školskými poradenskými zařízeními a institucemi specializovanými na práci s rizikovou mládeží. Naším cílem je, aby učitelé získali praktické dovednosti v práci a sebedůvěru pro práci s dětmi v oblasti primární prevence, pomůžeme jim nacvičit si problémové momenty efektivní intervence v této oblasti a zároveň je naučíme, jak tyto zkušenosti předávat ostatním kolegům v pedagogickém sboru dané školy.
Kód:19-09-G11
Určeno:pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo
pro absolventy magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb. Druh aprobace není rozhodující.
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:18000 Kč
Délka:250 hod.
Poznámka:Aktuálně! Termíny studijních setkání- podzim 2016: 29.09.,10.11., 12.1.2017, 26.1.2017, 9.2.2017, 9.3.2017, 18.- 19.4.2017, 18.5.2017., 8.6.2017, časy zahájení a místa konání budou upřesněna na 1. studijním setkání. Další studijní dny ve školním roce 2017 - 2018 budou plánovány na čtvrtky, změna z organizačních důvodů je vyhrazena.
Termín zahájení:Čt 29.09.2016   08:30-15:30
Termín ukončení:31.05.2018 
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, 110 00 Praha 1