VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro vychovatele - zahájeno 30. 9. 2016

Vzdělávací program v souladu s § 22, odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, vydaný MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/ 2005-25.
Vzdělávací program Studium pedagogiky pro vychovatele obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
III. SOCIÁLNÍ INTERAKCE A SOCIÁLNĚ PSYCHOLOGICKÉ PROFESNÍ DOVEDNOSTI PEDAGOGA
IV. TEORIE VÝCHOVY
V. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PEDAGOGIKY
VI. ZÁKLADY SOCIÁLNÍ PSYCHOLOGIE
VII. VYBRANÁ TÉMATA PEDAGOGICKÉ PSYCHOLOGIE
VIII. ZÁSADY TVORBY ŠVP
Studium probíhá jedenkrát za 2-3 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 10 výukových dnů v období od září do května daného školního roku. V průběhu studia účastníci vypracují a odevzdají v určeném termínu 2 seminární práce na dané téma, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Na závěr studia zpracují závěrečnou práci na předem konzultované téma.
Po úspěšné obhajobě závěrečné práce, složení závěrečné zkoušky a splnění 80% docházky v prezenční výuce získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky pro vychovatele s akreditací MŠMT.
Kód:19-03-G11
Určeno:zájemcům o práci vychovatele ve školní družině, školním klubu, kteří mají vyšší odborné vzdělání (absolutorium na VOŠ v nepedagogickém oboru) nebo vysokoškolské vzdělání (Bc. či Mgr. v nepedagogickém oboru).
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:Mgr. Magdaléna Hardyn, 724 751 902, hardyn@visk.cz
Cena:7000 Kč
Délka:80 hod.
Poznámka:Studium je určeno k doplnění pedagogické části kvalifikace vychovatelů v souladu s § 16 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Termíny studia: 30. 9., 7. 10., 21. 10., 4. 11., 25. 11. 2016, 27. 1., 24. 2., 24. 3., 21. 4., 5. 5. 2017, termín závěrečných zkoušek: 26. 5. 2017
Termín zahájení:Pá 30.09.2016   08:30-15:30
Termín ukončení:26.05.2017 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5