VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pedagogiky pro učitele - studijní skupina SP2 - zahájeno 16. 9. 2016

Vzdělávací program v souladu s § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a § 3 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Jeho obsah vymezuje Standard Studia pedagogiky, vydaný MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25,30 908/2005-25.
Vzdělávací program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka.
Vzdělávací program Studium pedagogiky obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY
II. ZÁKLADY PSYCHOLOGIE PRO PEDAGOGY
III. PRÁVNÍ MINIMUM V PRÁCI PEDAGOGA, PROBLEMATIKA ÚRAZŮ VE ŠKOLE A JEJICH PREVENCE
Studium probíhá ve všedních dnech jedenkrát za 2 týdny jako celodenní osmihodinová výuka, celkem proběhne 15 výukových dnů. V průběhu studia účastníci vypracují a odevzdají v určeném termínu 3 seminární práce na dané téma, každá práce bude ohodnocena započtením do studijního průkazu. Na závěr studia zpracují závěrečnou práci na předem konzultované téma. Po úspěšné obhajobě závěrečné práce a složení závěrečné zkoušky získá absolvent osvědčení o Studiu pedagogiky s akreditací MŠMT.
Studium bude zahájeno v září 2016 a ukončeno v dubnu 2017, závěrečné obhajoby a ústní zkouška proběhnou v červnu 2017.
Kód:19-02-G12
Určeno:učitelům odborných předmětů, praktického vyučování a odborného výcviku SOŠ, učitelům uměleckých odborných předmětů v ZUŠ, SOŠ a konzervatořích a učitelům jazykových škol s právem státní závěrečné zkoušky, kteří nemají zákonem požadovanou odbornou kvalifikaci. Pro kvalifikační uplatnění studia je předpokladem předchozí vzdělání dle zákona č. 563/2004 Sb. Studium je určeno k doplnění pedagogické části kvalifikace uvedených pedagogů v souladu s §§ 9, 11 a 12 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících.
Lektor:kolektiv lektorů
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz, Vlasta Koubová, DiS., 724 751 900, koubova@visk.cz
Cena:8000 Kč
Délka:130 hod.
Poznámka:Přihlášky ke studiu přijímáme do 31. 8. 2016 nebo do naplnění kapacity kurzu. Přihlášeným zájemcům budou v dostatečném předstihu před zahájením výuky zaslány podrobnější informace o organizaci studia.
Termíny výuky - výukovými dny jsou PÁTKY V LICHÝCH TÝDNECH: 16. 9., 30. 9., 14. 10., 11. 11., 25. 11., 9. 12. 2016, 6. 1., 20. 1., 3. 2., 17. 2., 3. 3., 17. 3., 31. 3., 21. 4. (výjimečně se jedná o sudý pátek, neboť lichý vychází na velikonoční svátek), 28. 4. 2017. Závěrečné zkoušky proběhnou ve dnech 14. - 16. 6. 2017.
Bližší informace poskytne VISK Praha - PhDr. Eva Koberová, tel. 731 470 387, e-mail koberova@visk.cz nebo Vlasta Koubová, DiS., tel. 257 312 630, 724 751 900, e-mail koubova@visk.cz.
Termín zahájení:Pá 16.09.2016   08:30-15:30
Termín ukončení:16.06.2017 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5