VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Studium pro ředitele škol a školských zařízení (pro školní rok 2017/2018) - KURZ JE NAPLNĚN!

  • Tato akce byla zrušena!
Obsah vzdělávacího programu Studium pro ředitele škol a školských zařízení vychází z podmínek a požadavků stanovených v § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a v § 5 vyhlášky č. 317/2005 Sb, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, a je v souladu se Standardy pro udělování akreditací DVPP vydanými MŠMT dne 29. 9. 2005 pod č.j. 26 451/2005-25, 30 908/2005-25.
Vzdělávací program je základní přípravou školských manažerů a je zaměřen na získání a zvýšení profesních znalostí a dovedností v oblasti řízení škol a školských zařízení, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení tak, jak stanovuje § 5 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb.
Studium je realizováno v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků podle § 24 odst. 4 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb.
Vzdělávací program Studium pro ředitele škol a školských zařízení obsahuje tyto základní moduly:
I. ZÁKLADY PRÁVA
II. PRACOVNÍ PRÁVO
III. FINANCOVÁNÍ ŠKOLY
IV. ORGANIZACE ŠKOLY A PEDAGOGICKÉHO PROCESU
Součástí studia je třídenní odborná stáž ve vybrané škole nebo školském zařízení, řízené samostudium a zpracování závěrečné práce.
Cílem odborné stáže je poskytnout frekventantům studia možnost blíže se seznámit s řízením školy v praxi, případně si vyměnit zkušenosti z oblasti vnitřního řízení školy/školského zařízení, seznámit se s organizací školy/školského zařízení a vzdělávacího procesu se zaměřením na sledování řízení. Odbornou stáž absolvují účastníci Studia pro ředitele škol a školských zařízení ve vybrané škole nebo školském zařízení.
Studium bude ukončeno obhajobou závěrečné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.
Úspěšní absolventi Studia pro ředitele škol a školských zařízení obdrží osvědčení.
Kód:19-01-G21
Určeno:vzdělávací program je určen pedagogickým pracovníkům, kteří vykonávají nebo mají zájem vykonávat funkci ředitele školy nebo školského zařízení a nesplňují kvalifikační předpoklad manažerského vzdělání pro výkon této funkce
Lektor:Mgr. Miroslav Hanzelka, PaedDr. Zdeněk Souček
Organizační garant:Mgr. Jaroslav Borský, 721 850 183, borsky@visk.cz
Cena:7900 Kč
Délka:124 hod.
Poznámka:Hodinová dotace: 124 hodin, z toho prezenční výuka 80 hodin, odborná stáž 3 dny/24 hodin, samostudium a konzultace 20 hodin. Prezenční výuka bude realizována v rámci stanoveného rozsahu v 10 celodenních blocích (9. 10., 23. 10., 6. 11., 20. 11., 4. 12. 2017, 22. 1., 5. 2., 26. 2., 12. 3., 26. 3. 2018), stáže v období duben - květen 2018, zkoušky/obhajoby ZP 4. 6. a 5. 6. 2018.
Přihlášky ke studiu pro školní rok 2017/18 přijímáme do 30. 6. 2017 nebo do naplnění kapacity kurzu.
Přihlášeným zájemcům bude zaslána informace o zařazení do kurzu a podrobnější informace o organizaci studia.
Bližší informace poskytne Mgr. Jaroslav Borský, tel. 721 850 183, e-mail borsky@visk.cz.
Termín konání:Po 09.10.2017   09:00-16:00
Termín ukončení:05.06.2018 
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5