VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Člověk a krajina – Křivoklátsko

Exkurze je zaměřena na seznámení účastníků s přírodními a kulturně historickými zajímavostmi Křivoklátska, na historii působení člověka na krajinu a na aplikaci těchto informací do výuky přírodovědy, vlastivědy, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu na základní škole.
Obsah exkurze vychází z potřeby aplikace inovativních aktivizačních metod do výuky především přírodovědných předmětů. Účastníci programu získají metodickou podporu a pracovní listy pro přípravu obdobných programů pro žáky.
Trasu exkurze absolvují účastníci autobusem (ozvučení a odborný výklad lektorů), na jednotlivých stanovištích budou pod vedením lektorů pracovat přímo v terénu.
Exkurze proběhne formou 7 tematických komentovaných zastávek na určených lokalitách se zážitkovými aktivitami a náměty možného didaktického využití pro žáky 1. a 2. stupně ZŠ. Účastníci programu budou pracovat ve skupinách se zaměřením na metodiku aktivit pro 1. stupeň ZŠ, nebo se zaměřením na metodiku pro 2. stupeň ZŠ.

Průběh exkurze, obsah – témata:
- zahájení programu, nástup účastníků na určených stanovištích, předání pracovních materiálů k jednotlivým tematickým zastavením
- Kublov, rodný domek J. L. Zvonaře - hudební skladatel, autor známé písně Čechy krásné, Čechy mé, spoluzakladatel pěveckého spolku Hlahol, stál u zrodu Sokola
- úbočí památné hory Velíz - pohanské obětiště, místo přepadení knížete Jaromíra Vršovci, bývalý klášter a místo působení vlasteneckého faráře Václava Krolmuse
- přírodní rezervace Jezírka - členité území kolem Zbirožského potoka s rozmanitými přírodními společenstvy, romantická skalní soutěska s vodopádkem a vodními tůňkami
- Skryje - malá obec s lidovou architekturou má ve znaku trilobita - ve vědeckém světě proslavená díky francouzskému badateli J. Barrandovi, který zde objevil velká naleziště zkamenělin, okolí obce rád navštěvoval spisovatel O. Pavel Muzeum J. Barranda a venkovského způsobu života v 19. století, památky na J. Barranda, velká sbírka zkamenělin z místních nálezů, předměty a vybavení domácností našich předků
- Skryjský luh - starobylá část obce, klasická Barrandova lokalita s nálezy zkamenělin, které je možné sbírat v suti
- z terasy pohled do údolí řeky Berounky se zříceninou hradu Týřova
- Týřovické skály - skalní defilé kolem řeky Berounky se skalním útvarem Hodiny, často vyhledávané filmaři (např. Tristan a Isolda), přírodovědně zajímavé území (skalní teplomilná květena, hnízdiště výra, vyvřeliny svrchního kambria – andezity)
- pod skalami nivní louka a Kouřimecká rybárna, oblíbené místo kam jezdil v dospělosti na ryby O. Pavel
- nedaleko sídlil 16 let v údolí Oupořského potoka poustevník Václav Matoušek, známý jako Fialový poustevník
- Branovský přívoz - místo, kde žil převozník Karel Prošek, známá postava z povídek O. Pavla
- Informačně vzdělávací středisko LČR Lesní správy Křivoklát - v budově se nachází moderní výchovně vzdělávací expozice „Les kolem nás“ s množstvím interaktivních didaktických prvků, stopy zvěře, zpěv ptáků, zvuk tekoucího potoka apod.
- Rekreačně naučný areál Křivoklát s krásnými výhledy na hrad Křivoklát, najdeme v něm dendrologickou stezku, geopark, herní a sportovní centrum s prolézačkami, skluzavkami, 40m dlouhou lanovkou, dřevěnými xylofony apod., celý areál je propojen bezbariérovými pěšinami s naučnými panely, lavičkami a altány.
Kód:18-12-G61
Určeno:učitelům 1. st. ZŠ, učitelům zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, českého jazyka na 2. st. ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G, pedagogům zájmového vzdělávání
Lektor:Mgr. Hana Boučková, Mgr. Emil Šnaidauf
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 735 757 370
Cena:1500 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Plánovaná nástupní místa a časy mohou být po dohodě upraveny podle účastníků:
Odjezd 8.00 hod. Praha, Nové Butovice, od stanice metra, autobusová zastávka směr Beroun, 8.20 hod. Beroun U Slavaše (5 minut od vlakového nádraží Beroun - Závodí , vlak z Rakovníka), 8.25 Beroun U Černého koně , z exkurze příjezd Beroun Brožíkova 16.00hod. (5 min. na vlak. nádraží Beroun - Závodí)..........16.20 hod. Praha, Nové Butovice.
Termín konání:Út 14.05.2019   09:00-16:00
Místo konání:Křivoklátsko