VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Člověk a krajina – Český kras

Exkurze je zaměřena na seznámení účastníků s přírodními a kulturně historickými zajímavostmi CHKO Český kras, na historii působení člověka na krajinu a na aplikaci těchto informací do výuky přírodovědy, přírodopisu, zeměpisu a dějepisu na základní škole.
Program je připraven ve spolupráci s AOPK ČR (Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky) a s účastí vedoucího Správy CHKO Český kras pana RNDr. Františka Pojera, který zodpoví dotazy účastníků a bude exkurzi doprovázet.
Obsah exkurze vychází z potřeby aplikace inovativních aktivizačních metod do výuky především přírodovědných předmětů. Účastníci programu získají metodickou podporu a pracovní listy pro přípravu obdobných programů pro žáky.
Exkurze zavede účastníky do nejpozoruhodnějších míst Českého krasu, celá trasa měří přibližně 40 km, na třech zastávkách budou účastníci absolvovat přibližně 2km trasy přímo v terénu.
Trasu exkurze budou účastníci absolvovat autobusem (ozvučení a odborný výklad lektorů), na jednotlivých stanovištích budou účastníci pod vedením lektorů pracovat přímo v terénu.
Průběh exkurze, obsah – témata:
- zahájení programu, nástup účastníků na určených stanovištích – Praha a směr Beroun, předání pracovních materiálů k jednotlivým tematickým zastavením
- Tetín – procházka obcí – historie a kultura, pověsti a jejich obraz v literatuře – nejstarší Přemyslovci, zavraždění sv. Ludmily, 3 historické kostely, fara V. Hájka z Libočan, manský statek, obrozenci a „Růže tetínská“, zřícenina hradu, archeologické nálezy, přírodní zajímavosti – přírodní rezervace Tetínské skály a výhled do kaňonu Berounky
- Zlatý kůň – vycházka po části naučné stezky Národní přírodní památky Zlatý kůň – společenstva skalních stepí a teplomilných trávníků, krasové jevy, geologické a paleontologické zajímavosti – prvohorní korálový útes, zkameněliny v Houbově lomu, báje a pověsti o Zlatém koni a Koněpruských jeskyních, těžba a zpracování vápence – velkolom Čertovy schody, následky působení člověka na krajinu, revitalizace lomů a sukcese organizmů
- Zastávka Svatý Jan pod Skalou – nejmalebnější kout Národní přírodní rezervace Karlštejn, pověsti – poustevník Ivan, kostel a jeskynní chrám, pěnovcová kupa a krasový pramen, skála s křížem a výhled na klášter do údolí Kačáku, teplomilná společenstva
Kód:18-11-G41
Určeno:učitelům 1. st. ZŠ, učitelům zeměpisu, dějepisu, přírodopisu, českého jazyka na 2. st. ZŠ a v odpovídajících roč. víceletých G
Lektor:Mgr. Emil Šnaidauf, Mgr. Hana Boučková
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:1300* Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:*Do účastnického poplatku jsou zahrnuty náklady na dopravu. Nástupní místa (Praha, Beroun) budou upřesněna v pozvánce pro účastníky.
Trasa, zastávky:
8:00 hod. - odjezd autobusem z Nových Butovic (stanice metra a odjezd autobusů směr Beroun a Zdice)
8:15 hod. - autobusová zastávka Beroun U Slavaše (v Berouně na Závodí, odjezd pro kolegy z Berouna a učitele z Rakovnicka,
kteří přijedou vlakem)
8:20 hod. - autobusová zastávka U Černého koně v Berouně (směr Plzeň)
8:45 hod. - Tetín
9:45 - odjezd
10:15 - Zlatý kůň (parkoviště Koněpruských jeskyň)
11:30 hod. - odjezd směr Liteň – Karlštejn - Srbsko
12:00 – 13.15 hod. - Srbsko - oběd v zahradní restauraci „U Malečků“ u Berounky nebo možnost procházky údolím Berounky
13:45 – 15.15 hod. - Svatý Jan pod Skalou
15:15 hod. - odjezd směr Beroun
15:30 hod. - odjezd směr Praha
16:00 hod. - Nové Butovice (stanice metra)
Termín konání:Út 15.05.2018   08:00-16:00
Místo konání:Český kras