VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Výchova k dobrovolnictví na českých školách

Dobrovolnictví je činnost prováděná ve prospěch druhých bez nároku na finanční odměnu. Práce dobrovolníků je neustálá, ale na veřejnosti je většinou vidět až při významných událostech, jako byla například světová olympiáda v Londýně, nebo při větších katastrofách, jako byly třeba povodně, kdy pomohl dle svých možností snad každý. V českých zemích mělo dobrovolnictví svou dlouholetou tradici, jež byla přerušena nejprve okupací a potom komunismem. Znovu se ve větší míře začalo objevovat v souvislosti s rozvojem občanské společnosti po roce 1989.
Dobrovolnictví jako společenskému fenoménu se věnují i mnohé školy, které se vědomě a cíleně snaží podporovat u dětí a žáků morální potřebu pomáhat druhému a cestou přirozených a společensky prospěšných aktivit je vedou a vychovávají k dobrovolnictví.
Z iniciativy a inspirace některých z nich vzešla i příprava tohoto pracovního a přátelského setkání v době adventní, která myšlenku dobrovolnictví umocňuje. Setkání moderátorsky povedou dvě zkušené lektorky, které se dobrovolnictvím dlouhodobě zabývají. Budete mít možnost seznámit se s potřebnými poznatky a informacemi pro svou pedagogickou činnost a iniciativu v oblasti dobrovolnictví a výchovy k dobrovolnictví, seznámíte se s pedagogy, kteří na svých školách tuto činnosti již několik let praktikují, s jejich zkušenostmi a dobrými radami.
Program:
• úvod, důvody pro dobrovolnictví, jeho přínos
• teoretická východiska dobrovolnictví a jeho praktická podoba
• možnosti škol v této oblasti
• činnost dětí a žáků do 15 let – občanská práce za dozoru plnoleté osoby
• dobrovolnictví na středních školách
• příklady z praxe – školy, které výchovu k dobrovolnictví realizují
• moderovaná diskuse – praktické zkušenosti, dotazy a odpovědi
Kód:18-08-G11
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, ZŠ, SŠ a školských zařízení.
Lektor:Mgr. Hana Vavřincová, Petra Michvocíková, DiS.
Organizační garant:PhDr. Eva Koberová, 731 470 387, koberova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:3 hod.
Poznámka:Připraveno u příležitosti Mezinárodního dne dobrovolníků, který se slaví 5. 12.
Termín konání:Čt 15.12.2016   13:00-15:30
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1