VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Pedagog v ohrožení - jak je možné účinně čelit projevům šikany

Seminář je zaměřen na problematiku šikany a dalších projevů zraňujícího a ponižujícího chování vůči pedagogům. Obsah semináře vychází z potřeby prevence těchto jevů a soustřeďuje se na včasné rozpoznání příznaků a zvládnutí účinné obrany jak v úrovni chování, tak na úrovni tělesného a duševního prožívání.
Úvodní část je věnovaná jednotlivým definicím uvedeného jednání, charakteristickým projevům a vysvětlení rozdílů mezi nimi. Druhou částí kurzu je nácvik, který se nejdříve zaměřuje na prevenci a rozpoznávání prvních signálů šikany, následuje blok zaměřený na zvládnutí technik, kterými je možné projevům šikany aktivně čelit. Součástí nácviku je také blok věnovaný vlastní psychohygieně při projevech šikany. V rámci nácviku bude použita metoda tabletop excersise se scénáři, které jsou zvoleny tak, aby odpovídaly skutečným případům z našeho školství.
Obsah – témata:
Teoretická část
- základní projevy šikany ze strany žáků, kolegů
- mobbing, bossing
- definice uvedeného jednání tak, aby nevznikla záměna mezi jednotlivými projevy – základní deskripce
- zakotvení uvedených jevů v jednotlivých právních předpisech a možnosti jejich řešení z hlediska trestního a přestupkového práva a z pohledu zákoníku práce
- jednotlivé kazuistiky zaměřené zejména na rozhodování soudů
- problematika fixování důkazních prostředků pro případně mimo/soudní řešení
Praktická část
- nácvik zaměřený na prevenci, rozpoznávání prvních signálů šikany
- úroveň chování, úroveň tělesného a duševního prožívání
- nácvik praktického zvládnutí technik, kterými je možné projevům šikany aktivně čelit
- psychohygiena při projevech šikany
Kód:16-57-G31
Určeno:pedagogickým pracovníků všech druhů a stupňů škol a školských zařízení.
Lektor:Mgr. Marek Nový, Mgr. Jaroslav Šejvl
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902
Cena:0 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje - určeno pouze pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje. Seminář naplněn, nelze se přihlašovat. Děkujeme za pochopení.
Termín konání:Čt 18.01.2018   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1