VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Efektivní školská prevence v praxi

Konference pořádaná Středočeským krajem - OŠMS KÚ ve spolupráci s nestátními neziskovými organizacemi a VISK.
Program:
09:00-09:10 hod.
Zahájení a úvodní slovo představitelů vedení Středočeského kraje Ing. Miloš Petera, PaedDr. Milan Němec, MBA
09:15-09:45 hod.
Možnost efektivní práce na poli primární prevence rizikového chování - Semiramis, z. ú.
09:45-10:15 hod.
Preventivní CESTOU – NECESTOU aneb Křižovatky odbornosti - Magdaléna, o.p.s.
10:15-10:45 hod.
Inovace – Kam směřují programy primární prevence - Prostor plus, o.p.s.
10:45-11:15 hod.
Nová témata v primární prevenci - Cesta integrace, o.p.s.
11:15 - 12:30 hod. Přestávka - občerstvení
12:30 - 15:30 hod.
Odpolední workshopy:
• Jak na pravidla, aby nebyla „jen“ od toho, aby se porušovala?
• Práce s rodinou ve školním prostředí
• Snová prevence aneb Co kdo potřebujeme
• Třídnické hodiny aneb Kuchařka na prevenci
• Efektivní komunikace
• Prevence úrazů aneb Zdravotní výchova v praxi primární prevence
• Práce s třídními pravidly
Každý účastník si vybírá dva z nabízených workshopů, přihlašování na workshopy proběhne ráno při prezenci.
Kód:16-42-G91
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a typů škol, metodikům prevence PPP, školním metodikům prevence
Lektor:kolektiv lektorů z nestátních neziskových organizací, poskytujících služby v oblasti primární prevence.
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Program bez účastnického poplatku, hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje.
Prezentace a přihlašování do odpoledních workshopů budou zahájeny v 8.30 hod. v předsálí místnosti 1096.
Termín konání:St 27.04.2016   08:30-15:30
Místo konání:Praha, Zborovská 11, Praha 5