VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Asertivní komunikace pro pedagogy

Seminář je zaměřen na další rozvoj pedagogických komunikačních kompetencí pedagogů.
Komunikační schopnosti a dovednosti jsou pro úspěšnou pedagogickou praxi nezbytné, a to pro učitele na všech druzích a stupních škol. Pod vedením zkušeného lektora si účastníci zopakují základní odborné teoretické znalosti z této oblasti a v praktické části si vyzkouší a nacvičí řešení jak běžných, tak i náročných či emočně vypjatých komunikačních situací, což jim v následné pedagogické praxi umožní úspěšně se vyrovnat s komunikační zátěží i se stresovými faktory.
Seminář doporučujeme pedagogům, kteří absolvovali specializační studia prevence rizikového chování nebo výchovného poradenství, rovněž i vedoucím pedagogickým pracovníkům, případně jako zakázkový seminář pro celé pedagogické sbory.
Obsah - témata:
- typy komunikace – agresivní, pasivní, manipulativní, asertivní
- komunikační styly
- principy asertivní komunikace
- asertivní práva a povinnosti
- asertivní techniky
- asertivita a stres
- asertivita a autorita
- asertivní jednání s žáky a studenty
- asertivní jednání s rodiči
- praktické situace, rozbor, nácvik možného řešení
Kód:16-23-G21
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení, školním metodikům prevence
Lektor:PhDr. Mgr. Petr Brichcín, Ph.D., MBA
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z rozpočtu KÚ Středočeského kraje - určeno pouze pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje.
Účastníci programu si sami zajišťují pitný režim, v krátké polední pauze je možnost oběda v jídelně v přízemí budovy.
Termín konání:St 29.03.2017   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5