VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Strategie vyšetřování šikany II.

Vzdělávací modelový seminář volně navazuje na program Strategie vyšetřování šikany I. Pozornost se tentokrát soustřeďuje na řešení vztahových problémů v kolektivech tříd, konkrétně na řešení šikany v různých stadiích jejího rozvoje. Cílem vzdělávacího programu je rozšířit znalosti a praktické dovednosti pedagogů při řešení vztahových problémů v kolektivu třídy a poskytnout jim efektivní nástroje pro řešení šikany i její prevenci. Obsah semináře se zaměřuje na metody práce se třídou a na nenásilné způsoby řešení konfliktů. Nabízí praktické intervence, modelové situace, využití skupinové dynamiky a další vhodné aktivity.
Obsah - témata:
- devět kroků při řešení šikany
- krizové scénáře pro počáteční stadia
- odhad závažnosti podle daných kritérií
- krizový plán při výbuchu skupinového násilí
- vedení rozhovorů s aktéry šikany
- vedení rozhovoru s obětí
- práce se třídou
- šikana z hlediska práva
- práce s tematickým filmem
Kód:16-19-G21
Určeno:pedagogickým pracovníků všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Jiří Maléř
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z rozpočtu KÚ Středočeského kraje - určeno pouze pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje.
Účastníci programu si sami zajišťují pitný režim, v krátké polední pauze je možnost oběda v jídelně v přízemí budovy.
Termín konání:Pá 05.05.2017   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5