VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Strategie vyšetřování šikany I.

Vzdělávací modelový seminář je zaměřen na problematiku šikany ve školním prostředí, především na zásady strategie vyšetřování šikany. Cílem semináře je rozšířit znalosti a praktické dovednosti pedagogů a poskytnout jim efektivní nástroje pro řešení šikany i její prevenci. Obsah semináře se zaměřuje na metody práce se třídou a na nenásilné způsoby řešení konfliktů. Nabízí praktické intervence, modelové situace, využití skupinové dynamiky a další vhodné aktivity.
Obsah - témata:
- definice šikany
- rozdíly mezi šikanou a škádlením
- trojrozměrný pohled na šikanu
- vývojová stadia šikanování
- nejčastější chyby při vyšetřování
- přímé a nepřímé znaky šikanování
- budování bezpečného klimatu v rámci třídy, komunity, skupiny, práce s pravidly
- zkušenosti ze zahraničí
- možná strategie vyšetřování
- komunikace s rodiči agresorů
- komunikace s rodiči oběti
- práce s tematickým filmem
Kód:16-09-G41
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Jiří Maléř
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, vosmik@visk.cz, 724 751 902, Mgr. Kateřina Lesová, 725 416 194, lesova@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:6 hod.
Poznámka:Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje - určeno pouze pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje. Seminář je naplněn, přijímáme pouze náhradníky.
Termín konání:Čt 12.04.2018   09:00-14:00
Místo konání:VISK Praha, Zborovská 11, Praha 5