VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání

Praktický seminář zaměřený na rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání. Cílem semináře je zvýšit odborné a pedagogické kompetence pedagogů tak, aby byli schopni tyto problémy včas rozpoznat, reagovat na ně, vhodným způsobem s takto ohroženými dětmi a žáky komunikovat a v rámci možností eliminovat jejich rizikové chování.
Obsah - témata:
- pojem rezidence – ozdravení a jeho vývoj
- syndrom CAN - definice
- fyzické týrání – způsoby, Shacking child syndrom, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
- psychické týrání – způsoby, aktivní podoba psychického týrání, pasivní podoba psychického týrání, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
- zanedbávání – způsoby, zanedbávání v souvislosti se školní docházkou, záškoláctví, možnosti předcházení záškoláctví, zanedbávání ve výchově, zanedbávání v základních potřebách, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
- sexuální zneužívání – způsoby, stádia sexuálního zneužívání, nutnost psychiatrické diagnostiky a péče, rizikoví dospělí, rizikové situace (spouštěče), rizikové děti, možnosti rozkrytí ve škole, způsoby řešení a přístupu
-spor o dítě, střídavá péče a její vliv na vývoj dítěte, sekundární viktimizace, typické projevy chování dítěte, možnosti řešení v rámci školy
- Munchausenův syndrom (by proxy) – charakteristika, typické projevy chování dítěte v tomto syndromu, důvody vedoucí k syndromu, rizikové matky, možnosti řešení
Kód:15-B1-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům všech druhů a stupňů škol a školských zařízení
Lektor:PaedDr. Zdeněk Martínek
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz
Cena:0 Kč
Délka:8 hod.
Poznámka:Vzdělávací program bez účastnického poplatku, plně hrazeno z rozpočtu Středočeského kraje - určeno pouze pro pedagogické pracovníky ze Středočeského kraje.
Termín konání:Po 17.06.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1