VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Zvládání náročných situací v komunikaci asistenta pedagoga

Praktický seminář zaměřený na problematická místa komunikačních potřeb asistentů pedagogů a na aktuální problémy, s nimiž se asistenti při své práci setkávají. Cílem vzdělávacího programu je rozvoj sociálních a komunikačních dovedností asistentů pedagoga, konkrétně se v tomto semináři budeme snažit postihnout a analyzovat krizové faktory, které komunikaci asistentů s žáky, rodiči i učitelem ovlivňují, rozvíjet formou cvičení, testů a individuální i skupinové práce schopnost aktivního naslouchání a vedení empatického dialogu, naučit se zapojovat emoční inteligenci a vyhodnocovat neverbální signály v komunikaci.
Součástí programu je trénink zátěžové situace před kamerou, navazující projekce a analýza videonahrávek, která umožní hledání vhodných řešení pro zvládání zátěžových situací v komunikaci.
Obsah - témata:
- nároky na komunikační dovednosti při práci asistenta pedagoga
- trénink vedení dialogu – jak v nás soupeří pocity, myšlenky a postoje
- empatie v průběhu rozhovoru, klamné vybití emocí a umění emočního vyladění na komunikační partnery
- umění aktivního naslouchání a přínosného vyhodnocení potřeb komunikující protistrany
- porozumění klíčovým signálům neverbální komunikace
- rozdílné způsoby kritiky i pochvaly a jejich dopad na emoce a způsob chování
- konflikt na straně žáků, zátěžová komunikace s rodiči
- zmírňování verbální agrese, identifikace projevů lhaní a usměrňování zlostného přístupu
- přerámcování útočné komunikace – konkrétní příklady, jak reagovat v situacích, kdy se nás komunikující protistrana snaží emočně zasáhnout či nám ve slovní rovině ublížit
Kód:15-78-A81
Určeno:asistentům pedagoga na MŠ, ZŠ, SŠ.
Lektor:PhDr. Milada Záborcová, Ph.D.
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Pá 16.10.2015   08:30-15:30
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1