VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Metody práce s dětmi s poruchou autistického spektra v MŠ

Seminář je zaměřen na rozšíření pedagogických kompetencí učitelů mateřských škol v oblasti péče o děti se speciálními potřebami, konkrétně o děti s diagnostikovanou poruchou autistického spektra.
Účastníci se seznámí s aktuálními poznatky i se zkušenostmi dobré speciálně pedagogické praxe, která umožňuje dětem s poruchou autistického spektra vývoj srovnatelný s jejich vrstevníky.
Obsah - témata:
1. díl:
- základní projevy handicapu
- zásady práce s dětmi s PAS obecně
- zásady práce v jednotlivých problematických oblastech – představivost, komunikace, sociální vývoj
- problematika emocí a sebepojetí
- komunikace s rodinou dítěte (při podezření na projevy handicapu i po případném vyšetření)
- hra a její nácviky
- metoda strukturovaného učení
- fotodokumentace konkrétních příkladů podpory
2. díl:
- shrnutí poznatků z 1. dílu, vlastní dobrá praxe účastníků
- podrobnější rozvinutí témat
- názorné pomůcky využívané v praxi
- zkušenosti s metodou strukturovaného učení
- zkušenosti z řešení modelových situací
- dílna nápadů na přípravu a využití pomůcek
Kód:15-77-A21
Určeno:pedagogickým pracovníkům MŠ, asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Petra Hrdinová
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod. (2x4)
Termín konání:Čt 23.03.2017   09:00-12:15 (1. díl)
Čt 11.05.2017   09:00-12:15 (2. díl)
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1