VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

ZRUŠENO! Podpora žáků s poruchou autistického spektra na ZŠ a při přechodu na SŠ

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář je zaměřen na prohloubení a další rozvoj speciálně pedagogických kompetencí asistentů pedagoga, kteří pracují s žáky s poruchou autistického spektra (PAS) na základních školách, případně se připravují doprovázet žáka na střední školu. Účastníci získají jak obecnější informace k problematice PAS, tak i konkrétní metodiku práce s dětmi s PAS. Seznámí se s tím, co je při práci s těmito dětmi podstatné a na co je třeba se zaměřit, jak v praxi předcházet problémovým situacím. Program reaguje na potřeby současné školské praxe a vychází z nejaktuálnějších poznatků v této oblasti i z praktických zkušeností lektorky (asistentka pedagoga, vedení skupinových nácviků sociálně komunikačních dovedností u dětí s PAS). Seminář je dvoudílný, v mezidobí před 2. dílem si budou účastníci ve vlastní praxi ověřovat podněty z 1. dílu programu.
Obsah – témata:
1. díl
- co je to PAS a jak se projevuje
- selhání v komunikaci a sociálních situacích, představivost a smyslová přecitlivělost
- základní přístupy
- specifika porozumění mluvenému slovu a obrazu
- Teach program - struktura hodiny - spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga, rozdělení rolí
- motivace
- konkrétní pozitivní zpětná vazba a její využití asistentem pedagoga
- předcházení problémovému chování, rizikové situace, krizové situace a jejich řešení
- videoukázky – během celého semináře
- diskuze, dotazy
2. díl
- nácviky sociálně komunikačních dovedností u dětí s PAS
- spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga – rozdělení rolí – zkušenosti dobré praxe
- využití spolupráce – zpětná vazba, zvládání krizových situací
- pedagog, třída a integrované dítě, důležitost asistenta pedagoga
- asistent pedagoga a přístup k dítěti s PAS
- videoukázky – během celého semináře
- konkrétní problémové situace z praxe účastníků a hledání řešení
- diskuze, dotazy
Kód:15-73-G81
Určeno:asistentům pedagoga na ZŠ, SŠ.
Lektor:Mgr. Romana Straussová
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:1100 Kč
Délka:8 hod. (2x4)
Poznámka:Z organizačních důvodů byl 1. díl semináře přesunut do VISK Praha, Kořenského 10, Praha 5. Děkujeme za pochopení!
Termín konání:Út 20.10.2015   09:00-12:15 - Praha, Kořenského 10, Praha 5
2. díl:St 09.12.2015   09:00-12:15
Místo konání:Praha, Husova 21, Praha 1