VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávání žáků s PAS v běžné střední škole

  • Tato akce byla zrušena!
Seminář je zaměřen na základní informace o specifikách vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS), které je nutné znát, aby mohli být tito žáci integrováni v běžných středních školách. Cílem vzdělávacího programu je posílit odborné i pedagogické kompetence učitelů SŠ, které jsou potřebné pro úspěšné zvládnutí integrace žáků s PAS. Všechny poznatky budou demonstrovány na konkrétních příkladech a kazuistikách. Informace o specifikách výchovy a vzdělávání žáků s PAS přispějí k připravenosti středních škol tyto žáky integrovat.
Obsah – témata:
- poruchy autistického spektra, se kterými se můžeme setkat v běžné střední škole
- výhody a nevýhody integrace v běžné střední škole
- spolupráce rodiny a školy, práce s rodiči žáků
- zprávy speciálně pedagogického centra, pedagogicko-psychologické poradny, psychiatra – jak jim rozumět a jak podle nich vytvořit individuální vzdělávací plán
- zajištění a výběr asistenta pedagoga, specifika práce asistenta pedagoga s dětmi s PAS na SŠ
- role vedení školy, učitelů, asistentů pedagoga, spolupráce školy a školských poradenských zařízení (SPC, PPP)
- specifika výchova a vzdělávání žáků s PAS na SŠ (metody a přístupy ověřené praxí)
- práce s třídním kolektivem, do kterého bude žák s PAS zařazen
- klima školy – práce s klimatem školy a třídy, aby bylo příznivé pro začlenění žáků s PAS
- vytváření projektů napomáhajících ke zlepšení klimatu ve prospěch integrace (konkrétní zkušenosti)
Kód:15-42-G21
Určeno:pedagogickým pracovníkům SŠ
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Organizační garant:Mgr. Jiřina Kelymanová, 731 581 232, kelymanova@visk.cz
Cena:700 Kč
Délka:4 hod.
Termín konání:Po 24.04.2017   14:00-17:15
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1