VISK - vlajky v hlavičce

en de fr pl sl cz

VISK - Slideshow

BenešovBoleslavKladnoJezuitská kolej v Kutné HořePraha_KořenskéhoNymburkPříbramRakovníkPraha_Zborovského
en de cz cz

Vzdělávání nadaných žáků na základní škole

Seminář je věnován problematice práce s nadanými žáky v každodenní školní praxi. Účastníci budou seznámeni se základními teoriemi nadání, charakteristickými projevy nadaných žáků a možnostmi jejich identifikace přímo ve škole. Dále bude podán přehled současné právní úpravy v oblasti nadání v návaznosti na podpůrná opatření, probráno vytváření individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro nadané žáky a příklady individualizace a diferenciace práce ve třídě s nadanými žáky.

Obsah – témata:
1. Psychologické charakteristiky nadaných
- historie zkoumání nadání
- základní teorie nadání se vztahem k praxi
- charakteristické projevy nadaných žáků
- význam péče o nadané žáky
- diagnostika nadání
2. Spolupráce školy, školského zařízení se školským poradenským zařízením
- očekávání školy od školského poradenského zařízení (ŠPZ)
- možnosti nominace a screeningu nadání přímo ve škole
- role školního poradenského pracoviště (ŠPP) a jeho spolupráce se ŠPZ
- týmová spolupráce při podpoře žáka s nadáním
- spolupráce rodiny, školy a ŠPZ při podpoře žáka s nadáním
3. Základní právní úprava vztahující se k nadaným žákům
- přehled podpůrných opatření se vztahem k nadání
- sestavení plánu pedagogické podpory (PLPP) a individuálního vzdělávacího plánu (IVP) pro nadaného žáka
- diferenciace a individualizace výuky
4. Praktická část – práce s IVP
- nastavení konkrétního IVP – u žáka na 1. stupni ZŠ, na 2. stupni ZŠ
- metody práce s nadanými žáky
- práce s mimoškolními aktivitami
- sdílení zkušeností se vzděláváním žáků nadaných
- diskuze nad konkrétními kasuistikami
Kód:14-H4-G61
Určeno:pedagogickým pracovníkům ZŠ a odpovídajících roč. G, poradenským pracovníkům ZŠ a odpovídajících roč. G
Lektor:PhDr. Pavla Picková, PaedDr. Šárka Kučerová
Organizační garant:Mgr. Miroslav Vosmik, 724 751 902, vosmik@visk.cz
Cena:1300 Kč
Délka:8 hod.
Termín konání:Pá 03.05.2019   09:00-16:00
Místo konání:VISK Praha, Pštrossova 15, Praha 1